Matemáticas

INFORMACIÓN RELATIVA Á MANEIRA DE TRABALLAR E AVALIACIÓN NA TERCEIRA

 

 

Durante o terceiro trimestre o Departamento de Matemáticas seguirá traballando telemáticamente ou presencialmente , se é o caso, co seu alumnado. Tentará que en todo momento se sinta apoiado e animado na súa aprendizaxe. Levaranse a cabo actividades de repaso, reforzo e ampliación en contidos fundamentais para o vindeiro curso. Tamén se elaborarán actividades de recuperación destinadas a aquel alumnado que teña algunha avaliación suspensa ou ben a materia pendente de cursos anteriores, facilitando asi a superación da mesma.

No que respecta á avaliación farase do seguinte xeito:

  • Alumnado coas dúas avaliacións presenciais aprobadas e participación no traballo desenvolvido neste terceiro trimestre , tería aprobada a materia. A súa nota sería a media aritmética das notas obtidas nas dúas avaliacións presenciais, podendo verse incrementada ata nun punto dependendo do grao de implicación e a corrección do traballo levado a cabo durante este periodo de confinamento.

  • Alumnado con algunha avaliación suspensa ou ben coa materia pendente de cursos anteriores terá que realizar as tarefas que o profesorado lle fará chegar telemáticamente , ditas tarefas consistirán en boletíns de exercicios e problemas relativos aos contidos a superar. E ese sería o traballo a ter en conta para decidir se queda superada ou non. De haber a posibilidade de incorporarse ás aulas en Xuño, faríanse probas escritas que contarían un 70% e as tarefas enviadas o 30%.

    Todo o recollido anteriormente pode ser susceptible de cambios no caso de que a Consellería emita outras indicacións.

 

 

Actividades Matemáticas aplicadas 3º ESO SEMANA 14 DE ABRIL

Teneis las activdades de Matemáticas Aplicadas 3º ESO para la semana del 14 de abril en aula planeta https://www.aulaplaneta.com/

Cualquier duda, podeis escribir un mail a tecnoloxias.galicia@gmail.com

 

ACTIVIDADES 1º ESO (marzo2020)

Tema 9. Proporcionalidad y porcentajes.

Ejercicios de las páginas 154,155,157,159,161,162 y 163.

Trabajo Aula Refuerzo MATEMÁTICAS 2º ESO. (ROSA ANA)

Hola.Os propongo nuevo trabajo para realizar hasta el día 13 de abril. Leed con atención y luego haced los ejercicios.

Trabajo Aula Refuerzo MATEMÁTICAS 1º ESO. (ROSA ANA)

Os propongo unas nuevas actividades para realizar hasta el 13 de abril. Primero estudiad la teoría y despues haceis los ejercicios.

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DE M JESUS

Espero que estiverades a traballar nos boletíns de exercicios facilitados. No caso de  atoparvos con dúbidas, podedes diirixirmas ao correo lulamates@gmail.com.

Estade atentos porque nos seguintes días colgarei contidos dun novo tema.

Moito ánimo!.Risa

ACTIVIDADES PARA 3ºESO

Teredes que facer as mencionadas o xoves na hora de titoría. Se algún alumno non asistiu a clase, que se poña en contacto con calquer compañeiro para que lle facilite as tarefas. Non descarto colgar algunha máis.Risa

Ola a tod@s! Como o encerro continúa.... deixo máis traballo. Asi, para as tres semanas seguintes os contidos a estudiar serán:

Tema 8: Funcións e Gráficas.

Tema 9: Funcións lineais e cuadráticas.

Durante esta semana revisades a teoría, debería resultarvos sinxelo xa que o vimos todo con moito detalle en 2º ESO.  Estade pendientes xa que a semana próxima aparecerán exercicios e traballo a realizar. 

 

 

BOLETÍN DE EXERCICIOS PARA 4ºESO

Exercicios para repasar o que xa se veu traballando na clase. Algúns levan solución para que comprobedes, outros algunha indicación, e o resto tedes na libreta exercicios do mesmo tipo.

Ola a tod@s!. Como a situación continúa....... haberá que seguir avanzando na asignatura.

Sabedes que dera a Xeometría Analìtica e Trigonometría antes que as Funcións. Asi, durante as tres semanas seguintes, tocará retroceder no libro aos temas 4 e 5. Dádelle un vistazo ao longo desta semana, debería resultarvos todo familiar xa que en 3º xa vos examinei disto. A ampliación é mínima. Despois pasarei a facilitarvos exercicios para levar á práctica o repasado.  

Powered by Drupal - Design by artinet