Biblioteca: Información xeral


 A biblioteca do CPI CASTRO BAXOI está incluída do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares de Galicia dende hai varios cursos e, día a día,  vaise renovando e adaptando ás necesidades da comunicade escolar. A informatización dos fondos a través do programa MEIGA é unha das melloras introducidas, xunto coa reorganización dos espazos e a actualización dos materiais de lectura e consulta. A implicación de alumnos e profesores nas diferentes tarefas de xestión e dinamización é fundamental para que a nosa biblioteca sexa medio de aprendizaxe escolar e vital, punto de encontro e camiño cara ao mundo marabilloso do coñecemento e da imaxinación.

&  A DISTRIBUCIÓN DO ESPAZO

&  AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO

&  A CONSULTA  A TRAVÉS DE INTERNET

&  O PRÉSTAMO

&  A FORMACIÓN DE USUARIOS

&  O BLOG

&  O TEMA

&  AS MEMORIAS ANUAIS