Biblioteca: A formación de usuarios

Para o bo funcionamento da biblioteca é necesario ter ben formados aos seus usuarios. Coñecer o espazo e a distribución dos fondos, recoñecer a simboloxía que os identifica e saber buscar os documentos é imprescindible para que a biblioteca sexa realmente un recurso válido.

 

&                      Libros de lectura: as idades e as cores

&                      Libros de lectura: as etiquetas

&                      Libros de consulta: a CDU