Skip to Content

Documentos do centro, Memoria, Programación Xeral Anual, Normas de Organización e Funcionamento, Proxectos de Centro, Outros documentos, Programacións

Programación Xeral Anual curso 2022-2023

Documentos 1, 2 e 3 (Plan anual, Horario xeral do centro e Organización dos servizos complementarios)

Documento 5 (Programa anual de actividades complementarias e extraescolares)

Documento 6 (Plan anual actividades potenciación da lingua galega)

Documento 7 (Programa de formación de profesorado do centro)

 

Documento 8 (Outros programas específicos nos que participe o centro)

Actualización das normas de organización, funcionamento e convivencia

No enlace que aparece ao final desta páxina podedes encontrar a última modificiación aprobada polo Consello Escolar en reunión do 7 de setembro de 2022, referente a:

- Normas de funcionamento, capítulo V, en relación coas entradas e saída, organización dos tempos de lecer e as gardas de tarde (páxinas 22-26, 28 e 31).

- Servizos educativos complementarios, capítulo VII, en relación ao transporte escolar (páxina 55).

Actualización normas organización, funcionamento e convivencia do CPI Castro Baxoi (aprobadas o 7 de setembro de 2022).

Programación Xeral Anual Curso 2021-2022

Documentos 1, 2 e 3 (Plan anual, Horario xeral do centro e Organización dos servizos complementarios)

Documento 5 (Programa anual de actividades complementarias e extraescolares)

Documento 6 (Plan anual actividades potenciación da lingua galega)

Documento 7 (Programa de formación de profesorado do centro)

Documento 8 (Outros programas específicos nos que participe o centro)

Actualización normas de organización, funcionamento e convivencia

No enlace que aparece ao final desta páxina podedes encontrar a última modificiación aprobada polo Consello Escolar en reunión do 27 de abril de 2021, referente a:

- Normas de funcionamento, capítulo V, en relación coa comunicación coas familias e uso do móbiles (páxinas 34 e 35).

- Protocolos, capítulo VI, en relación ao acceso e solicitude de copias de exame por parte de proxenitores ou titores legais (páxinas 44, 45 e 46).

Actualización normas organización, funcionamento e convivencia do CPI Castro Baxoi (aprobadas o 27 de abril de 2021).

 

Programación Xeral Anual 2020-21

Documentos 1, 2 e 3 (Plan anual, Horario xeral do centro e Organización dos servizos complementarios)

Documento 5 (Programa anual de actividades complementarias e extraescolares)

Documento 6 (Plan anual actividades potenciación da lingua galega)

Documento 7 (Programa de formación de profesorado do centro)

Documento 8 (Outros programas específicos nos que participe o centro)

Resumos das programacións

Premendo en cada etapa podedes consultar os resumos das programacións das distintas etapas:

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Adaptacións programacións COVID-19

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, procedemos a dar publicidade as adaptacións das programacións do noso centro educativo.

Premendo no nome da etapa poden acceder as distintas programacións.

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Procedemento ordinario de admisión de alumnado 2020/21

No seguinte documento poden consultarse as vacantes ofertadas no noso centro para o vindeiro curso 2020/21.

Vacantes

 

Novos prazos do proceso:

- Reanudación do prazo de presentación de solicitudes: do 11 ao 18 de maio de 2020.

- Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

- Listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

- Reclamacións contra as listaxes provisionais: 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

- Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

- Formalización matrícula educación infantil e primaria: do 1 ao 10 de xullo de 2020.

- Formalización matrícula educación secundaria obrigatoria:

- Prazo ordinario: do 1 ao 10 de xullo de 2020.

- Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

A información relativa a todo o procedemento de admisión do alumnado aparece no ficheiro que temos a continuación.

Información

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

No arquivo adxunto podedes encontrar a última modificiación aprobada polo Consello Escolar en reunión do 9 de abril de 2019, referente ás normas de funcionamento, capítulo V, en relación coa comunicación coas familias (páxinas 35 e 36)

 

Distribuir contido


by Dr. Radut