Available courses

Traballo diario do curso 2º de E.P

Let´s go to learn English.

Pre-primary and primary

What do you want to do ?
New mail

Materiales diversos para trabajar con los alumnos de ESO que tienen Adaptaciones Curriculares de la asignatura de Inglés de Primaria

Este es el libro de texto digital de EPVA de 1º ESO. Aquí encontrareis todo lo necesario para completar el curso con éxito en esta materia.

Primeiro ano de esta nova optativa sobre o hábitat. MIÑO é o noso hábitat: investigamos, analizamos, concluímos, comparamos...

Este curso é o libro dixital de EPVA para 3º de ESO.

Actividades e información para os alumnos da optativa de EPVA de 4º eso.

Os alumnos e alumnas que teñades a materia de EPVA de 1º ou de 3º pendente teredes que facer as actividades necesarias para superala dacordo co seguinte Plan de Recuperación.

Materiais e recursos para a materia de Cultura Clásica de 3º ESO.

 

Profesora: Olaia Torres Vázquez. 

MATERIAL DE FÍSICA Y QUÍMICA  2ºESO

Material de Física e Química de 3º ESO.

MATERIAL DE TRABAJO PARAN FÍSICA y QUÍMICA 4º ESO 

Material de trabajo para Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

CONTIDOS DA MATERIA DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE

Nous allons contruire et utiliser notre dictionnaire.

Informática 3º ESO

English classes: Activities and resources 1 ESO

Valores éticos 2º ESO

Valores Éticos: Cursos 1º ESO A/B/C, 3º ESO-B

PARA EL PRESENTE CURSO

Materiais e exercicios de Lingua galega e Literatura para 3.º ESO, curso 2021-2022

Teoría e actividades para o alumnado de 4.º ESO, curso 2020-2021

Recursos y actividades de apoyo para anee.

Benvidos ao curso de Tecnoloxía para o alumnado de 2º ESO.

Este curso está destinado ao alumnado de 4º ESO

Este curso está destinado ao alumnado de 3º ESO

En este periodo de tiempo estudiaremos los temas correspondientes al segundo trimestre que, por  causas excepcionales, van a ser comunes a los cuatro cursos de ESO.

En el primer tema repasaremos las características de las  religiones en la Prehistoria y en la Antigüedad y también las de las religiones politeístas y monoteístas.

En el segundo veremos la relación del hombre con Dios.

En el tercero analizaremos el proyecto de vida de las personas.

Profesora: María Méndez López.

Materiais e recursos para a materia de Xeografía e Historia de 1º ESO.

Profesora: Maria Méndez López.

Materiais e recursos para a materia de Historia de 4º ESO. 

Espazo de todas as materias pendentes de cursos anteriores da ESO

Espazo de todas as materias de 1º de ESO

Espazo de todas as materias de 2º de ESO

Espazo de todas as materias de 3º de ESO

Espazo de todas as materias de 4º de ESO

Aprendemos a buscar libros na nosa bilbioteca

Segundo ano de traballo arredor do hábitat. Agora estudamos o que temos máis próximo e intervimos para melloralo: O NOSO COLEXIO.

Primeiro ano de traballo sobre o hábitat. MIÑO é o noso hábitat: investigamos, analizamos, concluímos, comparamos...

APRENDEMOS BUSCAR INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS DIVERSOS E A CONSTRUIR O NOSO PROPIO COÑECEMENTO
AVALIAMOS CERTOS ASPECTOS DA NOSA BIBLIOTECA E DO PROXECTO LECTOR.

A biblioteca como espazo creativo 

Relación de fondos que se incorporan á nosa biblioteca.

Na casa tamén podemos achegarnos á lectura, a investigación, a aprendizaxe, ao lecer... As bibliotecas escolares de Galicia están a preparar materiais que poden serlos útiles. Neste espazo imos atopar moito... BENVIDOS!

Información e recursos sobre o DIA DA MULLER TRABALLADORA

Actividades e recursos sobre Asia

Aprendemos sobre o século XVIII buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre os séculos XVI E XVII buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre a Idade Media buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre  o Mundo Clásico buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre a Prehistoria e o Mundo Antigo buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Curso de referencia para a Formación externa sobre contidos dixitais de Carlos Parada