Biblioteca: A distribución do espazo

O distribución do espazo da biblioteca ten en conta:

  • os tres niveis de ensino: Infantil, Primaria e Secundaria
  • a tipoloxía dos fondos: lectura e consulta 

Espazo de xestión

Espazo  de lectura relaxada

Espazo virtual

Espazo  lectura

Espazo de consulta