Skip to Content

Biblioteca: O tema

Cada curso a biblioteca propón un tema, arredor do cal xiran diferentes actividades que se levan a cabo dentro e fóra das aulas en todas as etapas educativas: lecturas sobre o tema, busca de información, elaboración de documentación e materiais, exposicións, conferencias, cine, obradoiros, etc.Dende hai dous anos a HISTORIA é o motor deste traballo colectivo que se desenvolve ao longo de todo o curso e protagoniza o noso ANTROIDO, donde cada grupo  escolle un aspecto da etapa histórica que estamos a tratar, fai a investigación pertinente e crea os seus disfraces e a posta en escea que compartirá con toda a comunidade escolar o día da celebración.

Curso 2010-2011: A Prehistoria e as Primeiras Civilizacións

Curso 2011-2012: O Mundo Clásico. Grecia e Roma.Comentarios

Tema 2011-2012

Profesor Juan Luis Carreras M.

 

- Breve historia de Roma:
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_Roma/Roma/index.htm

- Mapa del imperio romano: http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200512/09/gente/20051209elpepuage_2_Ges_SWF.swf
- Roma: animación interactiva:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1015
- La sociedad romana (animación):
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&k=sociedad_romana
- Roma interactiva (juegos y tour virtuales):
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/20/roma/presentacion.htm
- Muerte en Roma (descubre un asesinato realizado en la antigua Roma):
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/death_rome/index.shtml
- El coliseo romano:
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/colosseum/index.shtml
- Gladiador (juego):
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/gladiator/index.shtml
- La ciudad romana (vídeo):
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/video/info.php?id_recurso=andelosromana
- Los puentes romanos (vídeo):
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/historia/roma/vidpuentes.htm
- El agua en Roma (vídeo):
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/historia/roma/vidagua.htm
- Las vías romanas (vídeo):
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/historia/roma/vidvias.htm
- Los orígenes de Roma (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc331ac01.htm
- Recorre la geografía de Roma (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ac02.htm
- La antigua Roma (mapa interactivo):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ap01.htm
- Paseo por Roma (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ac03.htm
- La campaña de Aníbal (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ac05.htm
- La romanización de Europa (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ac11.htm
- Defiende el imperio romano de los bárbaros (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ac15.htm
- Las instituciones romanas (crucigrama interactivo):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ac01.htm
- El trazado de la ciudad romana (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ac02.htm
- Identifica los monumentos romanos (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ac03.htm
- Armas de legionario (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc338ac05.htm
- La segunda guerra púnica (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ac03.htm
- Comercia con Roma y evita a los piratas (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ac07.htm
- Ciudades romanas (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ac01.htm
- Técnicas arquitectónicas romanas (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ac08.htm
- La calzada romana (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ac13.htm
- La vivienda en Roma (vídeo):
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/historia/roma/vidvivienda.htm
- La familia romana (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap15.htm
- Mapa interactivo de Italia:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ap01.htm
- Personajes mitológicos (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/2_publico/espb76ac02.htm
- Carreras en el circo romano (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ac04.htm
- El imperio romano (animación interactiva):
http://premium.enciclonet.com/flash/imperio.swf
- Ofrenda a los dioses (juego):
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc337ac01.htmpage | by Dr. Radut