CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Contacto

Dirección:

C/ Mosterio s/n

36740 Tomiño

Teléfono e fax:

Tfno: 886 110 738

Fax: 886 110 739

Correo eléctronico:

cep.pedro.caselles@edu.xunta.gal