Documentos

Actualización de información ás familias: comunicacións e avaliacións

Horario de atención ao público

A partir do luns 11 de maio o horario de atención ao público deste Centro (exclusivamente para asuntos de Secretaría) será de 10 a 12 horas.

 

 

 

Fondo solidario de libros e axudas para libros e material escolar

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ( 20 de maio ) e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.


Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Adxúntase os impresos da solicitude.

 

 

 

 

 

Colaboración das familias no PFPP "Un cole inclusivo e sostible".

Bos días

Con motivo da participación no PFPP "Un cole inclusivo e sostible" o alumnado do Sal Lence elaborou unhas propostas para mellorar o centro. Agora, gustaríanos coñecer tamén a opinión das familias sobre estas propostas de mellora que eles e elas fixeron, así como recoller outras propostas novas que queirades achegar. Para isto, deixámosvos o enlace a este cuestionario:
https://forms.gle/a1MvSBBr413ZBxQb6

Moito ánimo e moitas grazas por participar.

 

 


 

 

LETRAS GALEGAS 2020 - RICARDO CARVALHO CALERO

Como ben sabedes este domingo 17 de maio é a celebración do Día das Letras Galegas. Este ano adícase a honrar a Ricardo Carvalho Calero. Podedes saber máis de el e da súa obra pinchando na imaxe ou facendo clic AQUÍ.

LG

 

 

 

 

 

 

Avaliación final e promoción de curso.

As programacións deste curso foron adaptadas en canto aos contidos do 3º trimestre de acordo ao establecido pola RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. (DOG Núm. 86 Mércores, 6 de maio de 2020).

Polo que de acordo con esta resolución o claustro do centro resolve que :

A avaliación do alumnado terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e o grao de adquisición das competencias clave.

A 3ª avaliación realizarase sobre as aprendizaxes dos dous primeiros trimestres e as actividades feitas neste terceiro trimestre terán sempre un valor positivo para o alumnado.


 

PROMOCIÓN DO CURSO

A decisión da promoción do alumnado será tomada de forma colexiada polo equipo docente de cada curso, tendo en conta os mínimos esixibles e as diversas circunstancias.

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional.

De maneira excepcional, non hai limitacións que afecten ao número de áreas pendentes para a promoción do curso.

Lembramos as familias que a realización das tarefas que se están enviando a través da web e outras que se poidan realizar na casa axudan á consolidación de coñecementos e á adquisición de hábitos de estudo fundamentais para o desenvolvemento do alumnado e consecución dos obxectivos académicos dos próximos cursos.

O claustro de profesores do CEIP SAL LENCE envíavos unha mensaxe de apoio e ánimo e o noso agradecemento ás familias e aos nosos alumnos/as polo ben que o estades a facer.

 

 

 

 

Notas da 2ª avaliación

"As notas da segunda avaliación poderán ser consultadas na aplicación ABALAR MÓBIL a partir do día 3 de abril de 2020.


Os boletíns de notas serán entregados cos informes de PT e AL cando regresemos á aula".
Ánimo


Uso de abalarMóbil. Hai que ter en conta o seguinte:

  • O número de teléfono empregado debe ser o que figure no XADE, que facilitaron no momento da matriculación do alumno. Se ese número xa non é o que teñen en uso, deberán poñerse en contacto có centro para actualizalo e poder acceder.

 

Para facilitar a instalación e uso desta aplicación poden consultar algún dos manuais que encontrará en Internet. A continuación aparecen dous enlaces a guías oficiais da Xunta sobre a aplicación.

 

Guía de uso da mensaxería      -       Guía abalarMóbil (Inclue guia de instalación)

 

 

A descarga da aplicación no teléfono móbil faise desde Apple store (para iOS) ou desde Play Store (para Android).

                                       

 

 

 

Comunicacións co centro durante o tempo de alerta sanitaria

O Sistema de comunicación co alumnado e as familiasestablecido polo centro:

Teléfono do colexio en horario de 10:00 a 13:00h e no correo electrónico do centro . (Derivando ao profesorado correspondente se é preciso).

Tf: 881880820

Correo eletrónico: ceip.sal.lence@edu.xunta.es

 

 

Becas comedor. Información dos Servizos Sociais do Concello.
"A beca municipal de comedor ten o prazo interrumpido hasta que se retomen as clases."

 Pode acceder á convocatoria de subvencións e axudas públicas do concello neste enlace Beca municipal.

 

Xogo virtual "Xaque ao virus"

Os educadores de POE e Deporte en el centro do colexio invítanvos a participar nun xogo virtual do que encontraredes información no apartado de Act. complementarias.

 

UN SAÚDO E MOITO ÁNIMO A TODOS.

 

Xaque ao virus ( Federación Provincial de ANPAS)

 

 

 

Avaliación do alumnado

Debido a esta situación de emerxencia, as notas da 2ª avaliación reflexarán o traballo
feito ata o día 13 de marzo . O boletín será entregado ao alumnado ao reinicio das clases.

Modificaranse os contidos e competencias da terceira avaliación .

Este curso suspéndense as probas de avaliación individualizada en 3ºEP e a de avaliación final en 6ºEP.

Continuamos repasando. Ánimo.

Actividades e recursos recomendados para o tempo de confinamento na casa

Actividades recomendadas

Os teus profesores recomendan que durante estes días do COVID 19 , ademáis de axudar nas tarefas domésticas e aproveitar para recoller ben a túa habitación, SIGAS COA RUTINA DO TEU HORARIO DE CLASES.

 En cada asignatura podes :

 repasar nos libros , volver ler o que fixemos na clase, facer de novo as actividades das libretas, ler un bo libro ou ver unha boa película no tempo do Plan Lector, bailar unha coreografía na hora de Edu. Física ou pintar na hora de Plástica.

 A partir do luns día 16/ 03/2020 haberá diferentes links para poder REPASAR os contidos das diferentes asignaturas. Poderás acceder a eles na marxen esquerda desta páxina web pinchando no teu curso.

 EDUCACIÓN INFANTIL                        EDUCACIÓN PRIMARIA                                 ESPECIALIDADES

 

RECURSOS EDUCATIVOS EN TELEVISIÓN

A partires do luns 23 de marzo de 2020, o alumnado de entre 6 e 16 anos poderá continuar coas clases con ‘Aprendemos en casa’. Trátase dunha programación especial de cinco horas diarias de contidos educativos que se emitirá en aberto durante as mañás, de luns a venres, en Clan TV e en La 2 de TVE.

O Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE) pon en marcha esta iniciativa para paliar parte das horas lectivas do alumnado e facilitar a aprendizaxe durante a suspensión da asistencia aos colexios motivada polo estado de alarma para conter a propagación do coronavirus.

Tamén podes acceder online:

Aprendemos en casa de 6 a 8.     Aprendemos en casa de 8 a 10.      Aprendemos en casa de 10 a 12.

 

A segunda canle da TVG emitirá contidos educativos de luns a venres

A programación foi ideada en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e o seu obxectivo é facilitarlles aos estudantes un complemento aos contidos que están recibindo dos centros de ensino. Estes contidos emitiranse de luns a venres, de 11.00 a 13.00 horas.

Programación

Luns 23

Martes 24

Mércores 25

11:00 h - ERA UNHA VEZ O HOME: ERA UNHA VEZ O HOME 1

11:30 h - ERA UNHA VEZ OS EXPLORADORES

11:55 h - AQUELANDO TAMÉN QUEDO NA CASA

12:05 h - XEOCLIP

12:05 h - CRIATURAS

10:55 h - ERA UNHA VEZ O HOME

11:25 h - ERA UNHA VEZ OS EXPLORADORES

11:50 h - AQUELANDO NA CASA

12:05 h - AQUELANDO

12:35 h - XEOCLIP: O modelado e as formas glaciares no Courel

12:40 h - XEOCLIP: Formación de acantilados. (Praia das Catedrais)

12:45 h - CRIATURAS

11:00 h - ERA UNHA VEZ O HOME: ERA UNHA VEZ O HOME 3

11:30 h - ERA UNHA VEZ OS EXPLORADORES

12:00 h - AQUELANDO TAMÉN QUEDO NA CASA

12:10 h - XEOCLIP

12:20 h - CRIATURAS

 Se perdes algún capítulo pica nestes enlaces: ERA UNHA VEZ O HOME,     ERA UNHA VEZ OS EXPLORADORES,    AQUELANDO,     XEOCLIP ,     CRIATURAS 

Coronavirus - Información facilitada pola ANPA

 Publicado el 16/03/2020

Becas Comedor durante el COVID-19

Os dejamos información relevante respecto del servicio de comedor que se mantendrá para los beneficiarios de las becas. En el siguiente enlace tienen toda la información:

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/informacion-importante-sobre-os-servizos-de-benestar-social/suceso/1453722821480

“Facilitarase o menú para recoller e levar ao domicilio e todas as familias que necesiten o servizo para os menores bolseiros, remitirán un correo electrónico ao seu centro cívico de referencia.

  • easelvina@coruna.es
  • easmallos@coruna.es
  • eassandiego@coruna.es
  • easlabanou@coruna.es
  • easmontealto@coruna.es

O alumnado bolseiro que non dispoña de comedor no seu centro escolar, pode facer igual a solicitude e trataremos de remitilo a un centro próximo.

Para más información, contactar con el SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL o el SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010

Distribuir contido