Radiodifusión e autonomía

No audio que aparece baixo estas liñas recóllese a conferencia "RADIO-DIFUSION Y AUTONOMIA GALLEGA" que pronunciou o oftalmólogo don Jerónimo Sal Lence o venres 3 de febreiro de 1933 na emisora Unión Radio Galicia en Compostela.

Trátase dunha ficción radiofónica, na que as palabras de Sal lence son a traducción das recollidas polo xornal "EL COMPOSTELANO. DIARIO INDEPENDIENTE" na portada do seu número 33.815, publicado o luns 6 de febreiro de 1933.