Organización do centro

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar conta cos seguintes membros:

Equipo Directivo

María Victoria Vilarelle Souto

Carmen Baz González

María Josefa Rego Ara

Representantes dos mestres

Cristina Ortiz Molina

Modesto Casanova Martínez

José Carlos Mendoza Méndez

Valeria Juffe Bignoli

Representantes dos pais

Óscar Juanatey Boga

Mª Belén Feijoo Rodríguez

Mª Gloria Mera Aira

Mª Jesús López Pérez

Representante do Concello Natalia García Suárez
Representante de administración e servicios  

OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA ESCOLAR

María Victoria Vilarelle Souto
Directora
Carmen Baz González
Xefa de estudos
Mª Josefa Rego Ara
Secretaria
Teresa López Caballero Orientadora
Mª Gloria Mera Aira
Pai/Nai

Profesor/a

Administración y servicios

COMISIÓN ECONÓMICA DO CONSELLO ESCOLAR

Composición:

María Victoria Vilarelle Souto

Directora

Oscar Juanatey Boga

Pai de alumno

Mª Josefa Rego Ara

Secretaria

Modesto Casanova Martínez Mestre
Distribuir contido