Organización do centro

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR

O próximo 29 de outubro de 2020 ás 12:00h procederase ao sorteo público dos membros que deberán formar parte da Xunta Electoral para a renovación parcial do Consello Escolar.

Normas de organización e funcionamento

Exponse o borrador das "Normas de organización e funcionamento", previo á súa aprobación pola Comisión.

Pode consultalo nos seguintes adxuntos.

 

Simulacro de evacuación

O pasado 9 de decembro realizáronse dous simulacros de evacuación do centro, un dentro do horario lectivo e outro en horario de comedor, con presenza de persoal de Protección Civil, que realizou a valoración do mesmo, como xa fixera a vez anterior, non atopándose elementos ou circunstancias que corrixir.

 

Distribuir contido