Profesorado

Titorías e especialidades

No presente curso escolar 2014/2015 o CEIP Sal Lence conta co seguinte persoal:

 • Educación Infantil:
  • (3 Anos): Mª del Carmen Martínez Purriños.
  • (4 Anos): Mª Teresa Nieto Barreiro.
  • (5 Anos A): Cristina Ortiz Molina.
  • (5 Anos B): Cristina Sánchez Carrón.
  • (Apoio):      Mª Luisa Aguilar Amigo.
 • Educación Primaria:
  • Primeiro Ciclo
   • 1º Nivel: Antonio Estraviz Segret.
   • 2º Nivel: María Josefa Rego Ara.
  • Segundo Ciclo:
   • 3º Nivel: Óscar Castro Calvo.
   • 4º Nivel: Mª Victoria Vilarelle Souto.
  • Terceiro Ciclo:
   • 5º Nivel: Nieves Chouciño Pouso.
   • 6º Nivel: Rafael Rey Carpente.
 • Especialistas sen titoría:
  • Música: Mercedes Asensi Pernas.
  • Inglés: Begoña Boutureira Maroño.
  • Educación Física: José Carlos Mendoza Méndez.
  • Relixión Católica: Carmen Baz González.
  • Relixión Evanxelista: Elisa Marqués Naveira.
  • Orientación: Mª Teresa López Caballero.
  • Pedagoxía Terapéutica: Valeria Juffé Bignoli.
  • Audición e Linguaxe: Xaila Castro Sanjurjo.
 • Observacións:
  • O mestre de Relixión Evanxelista comparte o seu horario co CEIP Curros Enríquez
  • A mestra de audición e linguaxe comparte o seu horario co CEIP Labaca.
 • Colaboracións:
  • Programa Madrugadores.
  • Programa de Comedor.
  • Programa Luditarde.
  • Actividades complementarias.
 • Persoal non docente:
  • Coidadora
  • Conserxería
  • Limpeza
Distribuir contido