Pedagoxía Terapéutica

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Xogos interactivos para todos os niveis: contos, adiviñas, cancións, debuxos, xogos matemáticos...

https://arbolabc.com/

Material para alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 3º e 4º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 3º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

 

 

Moito ánimo. Guiño

Material para alumnado de 5º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 5º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 5º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

Para o alumnado de necesidades educativas especias, os arquivos identificanse da seguinte maneira: nome da actividade, EE e data (contar, EE, 06.05.20).

Ánimo.Guiño

Material para alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 1º e 2º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 1º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

 Ánimo.Guiño

Actividade para Educación Infantil e Educación Primaria.

Busca, encontra e conta

 

Con esta actividade podemos estimular a atención dos/as nosos/as nenos/as. Unha actividade que podemos utilizar desde o último curso de infantil ata os últimos cursos Primaria. 

 

Son varias láminas con temáticas diferentes: animais da granxa, animais da selva, froitas, profesións, etc  para os/as nenos/as máis pequenos/as propoño traballar novo vocabulario preguntándolle donde está a vaca, o médico...

Un saúdo. 

Alba Vázquez.

Actividades para alumnado con necesidades educativas especiais.

Unha actividade para contar.

 

Actividade para o alumnado con necesidades educativas especias co fin de repasar os contidos traballados na aula.

Unha aperta.

 

Alba Vázquez-PT

CUADERNILLOS MATEMÁTICAS

Cuadernillos de repaso de matemáticas secuenciados por cursos

AS HABILIDADES SOCIAIS

As habilidades sociais son un conxunto de estratexias que nos permiten expresar sentimentos, actitudes, desexos, opinións ou dereitos de xeito adecuado á situación na cal o individuo se atopa. Axúdannos a mellorar as nosas relacións, sentirnos ben, obter o que precisamos e conseguir que os demais non nos impidan acadar os nosos obxectivos. 

Estes comportamentos son necesarios para interactuar e relacionarse cos demais de forma efectiva e mutuamente satisfactoria.

Nos archivos adxuntos podedes descargar fichas para traballalas divididas por idades

Distribuir contido