6º Primaria

Curso 2019-2020

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,00

L. Castelá

L. Galega

L. Galega

Matemáticas

Matemáticas

9,50

Naturais

E. Física

Matemáticas

E. Física

Inglés

10,40

Matemáticas

Potenciación das habilidades básicas

Inglés

Música

L. Castelá

11,30

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12,00

Plan Lector

Apadriña INF 3

Plan Lector

?

Plan Lector

?

Plan Lector

?

Plan Lector

12,20

Inglés

Matemáticas

Sociais

Naturais

Relixión

Valores

13,10

L. Galega

Sociais

L. Castelá

Sociais

Plástica

 

 

Material para o curso escolar 2019/2020

 • Lapis do Nº 2. Afialapis. Goma de borrar.

 • Bolígrafo de tinta azul ou negra e bolígrafo de tinta vermella.

 • Axenda para o control da actividade diaria.

 • 1 carpeta arquivadora de argolas (anillas), tamaño A4 e recambio de papel para a mesma. O papel será, preferentemente, raiado para o uso ordinario e cuadriculado para algunhas das actividades de Matemáticas.

 • Fundas transparentes ou separadores tamaño folio para organiza-los traballos.

 • Carpeta para o traslado das follas de traballo.

 • Regra de 30 cm, cartabón, escuadro, semicírculo pequeno e compás. Recoméndase dispor dunha carpeta, bolsa semiríxida ou calquera outro recipiente de pequeno tamaño para a mellor conservación deste material.

 • Dicionarios de galego e castelán (se xa os teñen do curso anterior).

 • Lingua Inglesa:

  • 1 libreta de grampas (non de espiral) tamaño A4 raiada, poden usarse as do curso pasado que estén inacabadas.

  • Dicionario de inglés (para consultar só na casa).

 • Relixión:

  • 1 libreta de grampas (non de espiral) tamaño A4 cuadriculada.

  • Auriculares tipo botón, con cable (aptos para ordenador).

 • Educación Musical:

  • Frauta doce soprano.

  • Carpeta plástica ou de cartón tamaño A4.

  • Caderno con pentagramas (4 ou 5 pentagramas por páxina).

Se teñen cadernos inacabados de cursos anteriores, poden empregalos.

 • Educación Física:

  • Roupa deportiva (chandal, camiseta, mallas, suadoiro, ...)

  • Calzado deportivo preferentemente de goma branca ou clara para unha mellor conservación do parqué do ximnasio.

  • Elementos de hixiene persoal:

   • Toalla pequena

   • Bote pequeno de xabón líquido

  • Para acadar unha mellor consecución dos obxectivos de carácter hixiénico terá que levar a cabo unhas actividades específicas de aseo persoal tralo remate das clases de Educación Física.

Aproveitade o material de cursos anteriores, que está en bo estado.

 

 

Calendario de exames e entregas do 1º trimestre

Venres

27/9/2019

Lengua castellana 1

Luns

30/9/2019

Matemáticas 1

Luns

30/9/2019

Lingua galega 1

Venres

4/10/2019

Mulleres con historia

Mércores

9/10/2019

Sociais 1

Venres

11/10/2019

Lengua castellana 2

Luns

14/10/2019

Matemáticas 2

Luns

14/10/2019

Lingua galega 2

Luns

14/10/2019

Naturais 1

Venres

25/10/2019

Valores 1

Venres

25/10/2019

Lengua castellana 3

Luns

28/10/2019

Matemáticas 3

Luns

28/10/2019

Lingua galega 3

Mércores

6/11/2019

Sociais 2

Luns

11/11/2019

Naturais 2

Venres

15/11/2019

Lengua castellana 4

Luns

18/11/2019

Matemáticas 4

Luns

18/11/2019

Lingua galega 4

Venres

29/11/2019

Lengua castellana 5

Venres

29/11/2019

Valores 2

Luns

2/12/2019

Matemáticas 5

Luns

2/12/2019

Lingua galega 5

Mércores

4/12/2019

Sociais 3

Luns

9/12/2019

Naturais 3

 

 

 Obradoiros e visitas didácticas.

 

 • Obradoiro, ”Como cambian os tempos". Ten como obxectivos coñecer a vida na Galicia rural dos anos 60, comprender que o mundo está en constante cambio e que hai moitas maneiras de vivir, divertirse, relacionarse. Xoves 11 de outubro ás 12:30.
 • Teatro, “Calor”, da compañía burgalesa Jean Philippe Kikolas o 24 ou 25 de outubro de 2019. Reseña 1 - Reseña 2.
 • Obradoiro, ”La mejor estrategia de juego", prevención sobre o mal uso dos videoxogos. 1 sesión. Solicitarase para o 1º ou 2º trimestre.
 • Obradoiro, ”Eso ya no es broma", prevención do acoso e ciberacoso escolares. 3 sesións. Solicitarase para o 1º ou 2º trimestre.
 • Obradoiro, ”Cuatro dones para la igualdad". 3 sesións. Solicitarase para o 1º ou 2º trimestre.
 • Visita "A Coruña – prazas con poder". Itinerarios pola cidade, percorrido polas prazas de  Azcárraga, da Constitución e de María Pita. (Solicitarase para o 2º trimestre).
 • Concerto, “El viaje de Walt”, no Palacio da Ópera, a cargo da Orquesta Sinfónica de Galicia. Representa un percorrido polo cine de animación. Entre o 1 e o 3 de abril de 2020. 
 • Visita "Castro de Elviña", gratuita, solicitarase para o último trimestre.

 

 

 

 

 

 

Noticias sobre saúde infantil

(Unha invitación á reflexión)

Estes enlaces que aparecen a continuación pretenden que as familias coñezan, investiguen e reflexionen sobre un tema actual e preocupante, ante o que ninguén pode permanecer indiferente.

 

Niños sobreexpuestos a las pantallas: un riesgo que les puede generar adicción

Sant Joan de Deu

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/ninos-sobreexpuestos-pantallas-riesgo-puede-generar-adiccion

 

Niños y adicción a internet

María José Mas, pediatra y neuropediatra, ejerce desde el año 2001 en Tarragona, ciudad donde nació y vive actualmente.

Colegiada en el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, es responsable del área de Neuropediatría de la Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla.

https://neuropediatra.org/2015/05/13/ninos-adiccion-internet/

 

La dopamina, la razón por la que las pantallas tienen el mismo efecto en el cerebro de los niños que los casinos en los mayores

https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/la-dopamina-la-razon-por-la-que-las-pantallas-tienen-el-mismo-efecto-en-el-cerebro-de-los-ninos-que-los-casinos-en-los-mayores-video_201812215c1ced640cf2083c2159d9eb.html

 

Hallaron cambios en el cerebro de los niños que pasan demasiado tiempo ante las pantallas de dispositivos móviles

Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2018/12/10/hallaron-cambios-en-el-cerebro-de-los-ninos-que-pasan-demasiado-tiempo-ante-las-pantallas-de-dispositivos-moviles/

https://www.elheraldo.co/salud/el-cerebro-de-los-ninos-cambia-por-excesivo-tiempo-ante-pantallas-estudio-576182

https://www.cuatro.com/noticias/ciencia/cerebro-ninos-pantallas-exposicion_0_2673300137.html

 

Ojo padres: los niños no deben tener móvil propio hasta los 14 años

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hasta-14-anos-ninos-no-deberian-tener-movil-cara-oculta_0_2699025050.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2018-2019

Horario

Horario LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9-9:50 Inglés Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas
9:50-10:40 Música Lengua Ed. Física Lengua Ed. Física
10:40-11:30 Matemáticas Lingua Sociais Matemáticas Natureza
11:30-12:00          
12:00-12:30 Lemos en 3 anos Plan lector Plan lector Plan lector Plan lector
12:30-13:15 Natureza Valores Sociais Lingua Sociais
13:15-14:00 Lingua Matemáticas Lengua Libre configuración Plástica

 

Saídas didácticas e obradoiros:

Obradoiro de divulgación do judo: ao comenzo do curso.

Teatro: “Vuelos”, da compañía Aracaladanza de Madrid, 5 de outubro no Teatro Rosalía de Castro, ás 9:30.

As Bárbaras:visita á comunidade relixiosa das Bárbaras, entrevista cós membros da mesma e coñecemento do entorno, dentro da asignatura de Relixión Católica, 11 de outubro, ás 10:30.


Concerto:
"La Fábrica de los Sueños", a cargo da Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida por Víctor Grande; entre o 22 e o 24 de xaneiro de 2019.


Castro de Elviña: No último trimestre.

 A Coruña:  Itinerarios Smart City; no 2º trimestre.

 

Outras actividades

Prensa-escuela: gracias á participación neste programa promovido por "La Voz de Galicia" empregaremos o xornal na aula, como un medio máis para alcanzar os obxectivos do curso.

Obradoiro de prevención de consumo do tabaco e do alcol: participación nun obradoiro promovido polo servizo municipal, que se desenrolará na aula no 3º trimestre.

Obradoiro Aulas activas de seguridade vial: desenvolvido pola agrupación Stop Accidentes.

Proxecto "Os nosos valores: escolas 100% branquiazuis: sen data.

Aulas inclusivas: realizaranse tres sesións de inclusión na clase de Educación Física có colexio Nuestra Señora de Lourdes ao longo do curso.

 

ENLACE AL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA (6º CURSO)

Curso 2017/2018

Horario escolar

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,00

L. Castelá

Inglés

L. Galega

Inglés

Matemáticas

9,50

Matemáticas

L. Galega

Inglés

Matemáticas

E. Física

10,40

E. Física

Potenciación das habilidades básicas

L. Castelá

L. Galega

L. Castelá

11,30

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12,00

Plan Lector

Apadriña INF 3

Plan Lector

?

Plan Lector

Plan Lector

?

Plan Lector

12,20

Naturais

Sociais

Matemáticas

Naturais

Música

13,10

Relixión

Valores

Matemáticas

Sociais

Sociais

Plástica

 

 

Calendario de exámenes e entregas 2º trimestre

 

Luns

19/2/2018

Matemáticas 7

Luns

19/2/2018

Naturais 4

Mércores

21/2/2018

Lengua castellana 7

Mércores

21/2/2018

Lingua 7

Martes

27/2/2018

Sociais 5

Luns

5/3/2018

Matemáticas 8

Martes

6/3/2018

Ficha lectura “Muriel” e encontro coa autora.

Mércores

7/3/2018

Lingua galega 8

Mércores

7/3/2018

Lengua castellana 8

Luns

12/3/2018

Naturais 5

Martes

13/3/2018

Sociais 6

Martes

20/3/2018

Matemáticas 9

Mércores

21/3/2018

Lengua castellana 9

Mércores

21/3/2018

Lingua galega 9

Xoves

22/3/2018

Entrega Presuposto reforma cociña.

Venres

23/3/2018

Ficha de lectura

 

 

 

Calendario de exames e entregas do 1º trimestre:

Mércores

27/9/2017

Lingua galega 1

Mércores

27/9/2017

Lengua castellana 1

Mércores

27/9/2017

Matemáticas 1

Venres

29/9/2017

Ficha de lectura

Mércores

4/10/2017

Sociais 1

Venres

6/10/2017

Rúas con nome de muller

Luns

9/10/2017

Naturais 1

Mércores

11/10/2017

Lingua galega 2

Mércores

11/10/2017

Lengua castellana 2

Mércores

11/10/2017

Matemáticas 2

Venres

20/10/2017

Ficha de lectura

Luns

23/10/2017

Valores 1

Mércores

25/10/2017

Lingua galega 3

Mércores

25/10/2017

Lengua castellana 3

Mércores

25/10/2017

Matemáticas 3

Venres

27/10/2017

Xornal 1

Mércores

8/11/2017

Sociais 2

Xoves

9/11/2017

Naturais 2

Venres

10/11/2017

Ficha de lectura

Mércores

15/11/2017

Lingua galega 4

Mércores

15/11/2017

Lengua castellana 4

Mércores

15/11/2017

Matemáticas 4

Venres

17/11/2017

Xornal 2

Mércores

29/11/2017

Lingua galega 5

Mércores

29/11/2017

Lengua castellana 5

Mércores

29/11/2017

Matemáticas 5

Venres

1/12/2017

Ficha de lectura

Luns

4/12/2017

Valores 2

Mércores

5/12/2017

Sociais 3

Luns

11/12/2017

Naturais 3

Venres

15/12/2017

Xornal 3

 

Este calendario para o primeiro trimestre poderá completarse coa data correspondente á entrega dalgún traballo puntual e irase ampliando ao longo do curso.

 

  Charlas e obradoiros:

 • Consumo de tabaco e alcol, martes 7 de novembro, de 12 a 13:30 horas.
 • As redes sociais, os martes 14, 21 e 28 de novembro, de 12 a 13 horas.
 • Encontro con María Canosa, autora, entre outras obras literarias, de "Muriel". O venres 2 de marzo de 2018, ás 12:15.
 • Taller Aprendenergía de Fundación Repsol. O Xoves 15 de marzo de 2018, de 9:00 a 10:30.

 

Saídas didácticas realizadas:

 • Muncyt, visita ao museo e participación nun obradoiro sobre a AEMET (meteoroloxía), 14 de decembro de 2017
 • Concerto, "Cousas de catro", do grupo de percusón Odaiko, o martes 23 de xaneiro de 2018 ás 10:30.
 • Teatro, “O Conto da Azuzaina”, da compañía Limiar Teatro de Galicia, venres 2 de febreiro no Forum Metropolitano, ás 9:30.

Saídas didácticas programadas:

 • Castro de Elviña, solicitarase para o último trimestre.
 • Itinerarios pola cidade, A Coruña – prazas con poder. Xoves 19 de abril de 2018. Percorrido polas prazas de Azcárraga, da Constitución e de María Pita, que representaron o centro da vida e do poder na cidade ao longo dos tempo. Sairemos do centro ás 11:30, para iniciar a visita ás 12:00. A duración da mesma é de 90 minutos, polo que estaremos de regreso preto das 14:00..

 

Distribuir contido