Unha escola para convivir, ser, estar e aprender.

SOLICITUDE DE RESERVA

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

O próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021, ambos incluídos.

 

  • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

 

 

Calendario escolar 2020-2021

Adiamento do proceso de renovación dos Consellos Escolares.

Por Resolución do 22 de outubro do 2020 adíase (aprázase) o proceso de renovación dos Consellos Escolares

 

 

Acceso Aula Virtual

Titorial de acceso á Aula Virtual

 

 

 

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 10 de setembro de 2020 ao 22 de xuño de 2021, ambos inclusive.

Períodos de vacacións

Nadal: desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, ambos inclusive.

Entroido: días 15, 16 e 17 de febreiro de 2021.

Semana Santa: desde o día 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021, ambos inclusive.

Festividade local: día da Nosa Señora do Rosario, 7 de outubro de 2020.

Día do Ensino: non lectivo, o 7 de decembro de 2020.

 

Comezo de curso 2020-2021

 

Titorial de acceso á Aula Virtual

 Se necesitas axuda para acceder á Aula Virtual, podes ler este breve Titorial. O titor de cada alumno comunicará o nome de usuario e o contrasinal necesarios para poder acceder.

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Á COVID

Para acceder ao Protocolo de adaptación á COVID pincha eiquí.

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

O pasado venres día 4 de setembro a Consellería de Educación publicou o Modelo de declaración responsable, polo que as familias se comprometen a facer a "Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID  aos seus fillos. Os titores son os encargados de recoller esas Declaracións.

 

 

 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN DIARIA DO ALUMNADO

Có fin de facilitar ás familias o control do estado de saúde do alumnado, a Consellería de Educación publicou unha Enquisa de Autoavaliación (Actualizada o 25-09-2020) que podedes atopar neste enlace.

 

 

 

Protocolo COVID-19

  • Os titores están contactando coas familias proporcionando información útil á espera de poder facer  unha reunión.

 

  • Seguindo as directrices marcadas pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia, o colexio en coordinación coa ANPA esta mos perfilando o Plan de adaptación á situación Covid-19 axustado á realidade do noso centro. É un documento provisional sobre o que traballar polo que incorporaremos todas as novidades e reorganizaremos según esixa a realidade sanitaria do momento. Será presentado ao Consello Escolar e en canto estea aprobado será publicado.

 

 

O máis destacados para o noso alumnado é:

EQUIPO COVID                

Na escola contaremos cun Equipo que será o encargado de comunicar calquera incidencia tanto a vós como ás vosas familias.

Este Equipo está formado por:

-Teresa(Orientadora e coordinadora)

-Profe María Luisa(Infantil)

-Profe M.ª José del Río (Primaria)

 

QUE FAGO ANTES DE IR AO COLE?

PREPARO A MOCHILA    

Na mochila teredes que meter:

• O material que precisamos

• A axenda. (E.P)

• O estoxo. (E.P)

Una bolsa ou caixa para gardara máscara co nome.(E.P. e E.I) e unha máscara de reposto.                                                  

• Almorzo para o recreo. (E.P e E.I)

• Unha botella de auga. (E.P e E.I) unha máscara de reposto.

• Paquete pequeno de panos (E.P. e E.I)

Ata novo aviso non poderedes traer á escola xoguetes, cromos, cordas, balóns...

 

COMO ME SINTO HOXE?

Todas as mañás, comprobaremos a nosa temperatura, se temos tose...

Se tedes algún síntoma teredes que quedar na casa ata que o voso pediatra o diga.

Se non tedes ningúnsíntoma podedes vir á escola

SÍNTOME FENOMENAL, ASÍ QUE... Á ESCOLA!

 

XA ESTOU NO COLE, E AGORA QUE?

 

COMO ENTRAMOS?

Educación Infantil, 1º e 2º  de  Primaria

Entraredes por rúa Buenavista.

Esperades na fila de puntos rosas indicada e en fila respectando a distancia de seguridade iredes directamente para a vosa aula.

3º,4º,5º,6º de Primaria

Entraredes polas portas indicadas na Avenida de Oza.

Esperades na zona de puntos amarelos indicada do teu curso e en fila respectando a distancia de seguridade iredes directamente para a vosa aula.

Diríxome á miña aula procurando tocar o menos posible paredes, interruptores da luz, mobiliario común, portas, pomos ...

Nos accesos estará sempre un/unha mestre/a para axudarvos e guiarvos, para que saibades en todo momento que tedes que facer e vos sintades acompañad@s e segur@s.

 

 

NA AULA

 

• Vou ao meu sitio onde colgo a miña chaqueta na cadeira/colgadoiro e deixo a mochila no meu posto.

• Desinfecto as mans ao entrar na aula.

• Teño que lembrar que non podo prestar o meu material.

• Se usamos algo comúnteremos que limpalo antes e despois do seu uso.

• Merendaremos nas aulas, as merendas serán saudables como en cursos anteriores, e non podemos compartir nada cos compañeiros.

• Lavaremos as mans con auga e xabón ou desinfectarémolas con xel, antes de merendar, antes e despois do recreo, antes de baixar ao comedor, cada vez que usemos o baño, e sempre que sexa necesario.

• É recomendable en Infantil e obrigatorio en Primaria o uso da máscara tamén dentro da aula; é recomendable en Educación Física sempre que sexa posible.

Nas aulas e en todas as dependencias do cole, contaredes co material hixiénico necesario: panos desbotables, xeles, papeleiras...para garantir a máxima hixiene.

Mestres e mestras estaremos pendentes para axudarvos en todo momento e recordarvos as normas hixiénicas e sanitarias, se tedes dúbidas preguntade o que precisedes.

 

 

 

FORA DA AULA Sempre que saias tes que recordar dúas cousas:

 

                                                 

Leva ben posta a túa máscara.

É recomendable levala tamén en Infantil            

Educación Primaria ten que levala en todo momento

                                                                  

Mantén a distancia

 

 

 

QUERO IR AO BAÑO

Os aseos utilízaranse segundo a plantado cole na que nos atopamos, independientemente do sexo,de tal xeito que un baño está aberto mentras limpan o outro.

Os baños teñen un aforo limitado, polo que non podemos ir todos a un mesmo tempo.

Cando precisedes ir ao baño tedes que saber:

-Se hai mais nenos tedes que esperar,respectando a distancia mínima.

-Intentaredes estar o tempo imprescindible.

-Tedes que lavar as mans despois de ir e utilizar as papeleiras

 

 

 

 

TEMPO DE RECREO

                                                                    

Acudiremos ao patio cando o tempo o permita; de non ser así, quedaremos nas aulas, patio cuberto, ximnasio .

No patio xogaremos nos espazos asignados: Os primeiros días os profes recordarannos onde temos que xogar.

Non podemos usar material ( balóns, cordas....), como xa sabedes non podemos traelos á escola.

Para movernos polo centro temos que levar sempre a máscarA

 

A COMER!

                

Acudiremos ao comedor acompañados polos monitores, en orde e respectando a distancia mínima de seguridade, para transitar pola escola temos que levar posta a máscara. Colocarémonos nos espazos asignados a nosa aula, non poderemos deambular polo comedor, se precisamos algo teremos que pedirllo ao persoal colaborador.

Unha vez colocados no noso sitio podemos sacar a máscara e gardala dentro da bolsa ata que rematemosde comer.( Recoméndase que a utilicen entre primeiro e segundo prato, e ata que lle sirvan o postre).

 

 

 

MARCHAMOS PARA A CASA