Fiesta inaugural

Ficción radiofónica có discurso ORIXINAL de inauguración do "GRUPO ESCOLAR TENIENTE MÉDICO SAL LENCE" o 17 de setembro de 1940.

Imaxe de finais dos anos 40, cedida por un antigo alumno.