Fiesta inaugural

Ficción radiofónica có discurso ORIXINAL de inauguración do "GRUPO ESCOLAR TENIENTE MÉDICO SAL LENCE" o 17 de setembro de 1940.