¿Cales pensa que poden ser as causas dos problemas de conduta dalgúns nenos/as?