Skip to Content

RESERVA DE PRAZA DE CENTROS ADSCRITOS

Informamos que desde o día 1 ao 15 de febreiro ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a reserva de praza, cambio dun centro a outro ao que se estea adscrito.

O CEIP Fontes-Baíña está adscrito ao IES 1º de Marzo, polo que o alumnado de 6º de Educación Primaria deberá confirmar a reserva de praza nese instituto.

A solicitude pódese facer de xeito manual cubrindo o ANEXO I facilitado polo centro ou entrando na aplicación: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado no menú solicitudes - reserva de prazas - crear solicitude, cubrindo o formulario ED550A na mesma aplicación.

O Anexo I cuberto débese entregar no centro de orixe, neste caso no CEIP Fontes-Baíña. As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

A notificación electrónica a través do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia Notific@: https://notifica.xunta.gal realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

 

 

 story | by Dr. Radut