Organigrama

Profesorado Curso 2018/19

Escomenza un novo curso escolar 2.018/2019. Este é o noso profesorado:

 

Infantil 4º: Dona Raquel

Infantil 5º/6º: Dona Azucena

Titora 1º : Dona Inés

Titora 2º/ Língua Francesa: Dona Eva C.

Titora 3º: Dona Natalia

Titira 4º: Dona Lorena

Titora 5º. Dona María Jesús

Titora 6º: Dona Celia

Especialistas:

Orientadora: Dona Patricia

P.T.: Dona María Lourdes (Directora)

E.F.: Don Luis María (Xefe de Estudos)

Relixión Católica: Dona Montserrat (Secretaria)

A.L.: Dona Cristina

L. Inglesa: Don Javier

Ed. Musical: Dona Eva F.

CLAUSTRO DE MESTRES/AS: CURSO 2017/18

O Claustro de mestres do CEIP de Fontes - Baíña, para este curso académico, está conformado por:

Titores/as:

4º/5º de Educación Infantil: Dona Azucena

6º de Educación Infantil:  Dona Raquel

1º de Primaria: Dona Inés

2º de Primaria: Dona Natalia

3º de Primaria: Dona Cristina

4º de Primaria: Dona Chus

5º de Primaria: Dona  Celia

6º de Primaria: Dona Marìa José

Mestres especialistas:

Música: Dona Eva

Educación Física: Don Luìs Marìa

Inglés: Don Javier

Relixión: Dona Montse.

EQUIPO DIRECTIVO

O equipo directivo do CEIP de Fontes - Baíña, está formado polas seguintes persoas:

Dª. Marìa Lourdes Fernández RuÍz. Directora.

D. Luìs Marìa Fernández RuÍz. Xefe de Estudos.

Dª. Montserrat Prado Abril. Secretaria.

Distribuir contido