IN40 - Simulación 3D: condución de ambulancias na realidade virtual

Familias profesionais:
Informática e comunicacións
Sanidade
Centro educativo coordinador: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, Ourense
Entidades colaboradoras:
Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Dirección Xeral de Tráfico - Ourense
TESGALICIA
Alfonso Varela Giménez e Jacobo Muiño Morandeira (asesores informáticos)
Obxectivos:
  • Crear un simulador de realidade virtual de condución de ambulancias.
  • Explorar o potencial da realidade virtual na mellora da formación do alumnado.
Síntese do proxecto:

Deseño e desenvolvemento dun simulador de realidade virtual (RV) para a realización de prácticas de condución dunha ambulancia de urxencias extrahospitalarias en condicións seguras.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Sanidade e de Informática e Comunicacións.

Coordinadora: Beatriz Mira Miñones