IN32 - Tradición e innovación no deseño do calzado

Familias profesionais:
Téxtil, confección e pel
Centro educativo coordinador: IES A Pinguela, Monforte de Lemos
Centros colaboradores:
CIFP Manuel Antonio
CIFP Paseo das Pontes
Entidades colaboradoras:
Industrias Losal
Zapaterías Rodríguez
Obxectivos:
  • Combinar técnicas artesanais coa innovación na fabricación de calzado.
  • Explorar o uso de novos materiais de última tecnoloxía no calzado.
Síntese do proxecto:

Investigación sobre o deseño de calzado que permita deliñar un produto baseado na nosa cultura e que combine técnicas tradicionais, como o bordado, o encaixe, a filigrana ou o acibeche, con novos materiais e tecnoloxías.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Téxtil, Confección e Pel.

Coordinadora: Begoña Álvarez Pérez