IN13 - Efficiency energy dron

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Centros colaboradores:
IES Politécnico de Vigo
Entidades colaboradoras:
ESIN Ingenieros Montajes
Obxectivos:
  • Construír dron con capacidade de carga de 200 kg.
  • Explorar as aplicacións das aeronaves autopilotadas.
Síntese do proxecto:

Construción dun dron con alta capacidade de carga para tarefas de mantemento, rescate de persoas ou extinción de incendios.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Enerxía e Auga, e de Fabricación Mecánica.

Coordinador: Alberto Pereira López