IN07 - En Terra de Menciñeiros: cosmética sustentable e de proximidade

Familias profesionais:
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Madeira, moble e cortiza
Vidro e cerámica
Centro educativo coordinador: CIFP de Vilamarín, Vilamarín
Centros colaboradores:
CIFP As Mercedes
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
CEE Manuel López Navalón
Entidades colaboradoras:
Aceites Abril
Hijos de Rivera
ONCE – Delegación Territorial de Galicia
Jorge Bellón Rodríguez (artesán)
Queixaría Airas Moñiz
Obxectivos:
  • Pór en valor os recursos da nosa terra e a economía circular.
  • Promover entre o alumnado o espírito emprendedor e as posibilidades do autoemprego.
Síntese do proxecto:

Elaboración de produtos cosméticos de alto valor engadido (xabóns, xampús sólidos, xeles e cremas hidratantes) a partir de aceites e infusionados de herbas e plantas autóctonas.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Hostalaría e Turismo, de Industrias Alimentarias, de Madeira, Moble e Cortiza, de Comercio e Márketing, e de Vidro e Cerámica.

Coordinadora: Rocío Pérez Reija