IN02 - Café 5.0: aplicación da robótica colaborativa

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Hostalaría e turismo
Centro educativo coordinador: CIFP Fraga do Eume, Pontedeume
Centros colaboradores:
CIFP Universidade Laboral
Entidades colaboradoras:
Feiraco Lácteos, S.L.
Obxectivos:
  • Incorporar as novas tecnoloxías ao sector da hostalaría
  • Empregar a robótica colaborativa na elaboración e na decoración de café
Síntese do proxecto:

Aplicación da robótica colaborativa ao proceso de elaboración e decoración do café, co fin de lograr deseños orixinais e personalizados dun xeito rápido e preciso.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Hostalaría e Turismo e de Electricidade e Electrónica.

Coordinador: Gerardo Fernández Piñeiro