IN01 - Simulación virtual de procesos en restauración

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Centro educativo coordinador: CIFP Fraga do Eume, Pontedeume
Entidades colaboradoras:
Xoia Extending Reality
Obxectivos:
  • Explorar o potencial da realidade virtual nos ciclos de Cociña e Pastelaría.
  • Mellorar a formación do alumnado no uso de equipamento específico de certa complexidade.
Síntese do proxecto:

Creación dun simulador de realidade virtual que permite a elaboración de receitas empregando un forno profesional.

Participantes:

Profesorado e alumando da familia profesional de Hostalaría e Turismo.

Coordinador: Rodrigo Poveda Ribera