IN15 - Robótica colaborativa para a industria 4.0

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Entidades colaboradoras:
ABB – Delegación Galicia
Obxectivos:
  • Explorar as posibilidades da robótica colaborativa na fabricación flexible.
  • Traballar con COBOT en contornos seguros.
Síntese do proxecto:

Transformación dun brazo robótico industrial nun robot colaborativo (COBOT) adaptado a un proceso de fabricación flexible propio da industria 4.0.

Participantes:

Profesorado da familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Coordinadora: María José Sánchez Fontao