Inglés

PROBAS DE INGLÉS TRINITY

 

O pasado 14 e 16 de marzo celebráronse, un ano máis, no IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN as probas para acreditación da competencia lingüística nos niveis B1, B2 e C1 en Lingua Inglesa a través da empresa TRINITY.

 

O alumnado seleccionado tivo que demostrar as súas destrezas orais e escritas na lingua inglesa cunhas probas de comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita.

 

Este programa financiado enteiramente pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades permitiu ao noso alumnado presentarse a ditas probas TRINITY de forma gratuíta.

 

Unha vez rematado o proceso de corrección das probas, damos os nosos PARABÉNS ao 80% dos alumnos que superaron as probas de forma satisfactoria e que xa poden acreditar cun Título Oficial de TRINITY a súa competencia en Lingua Inglesa.

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2024

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 645 axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024. 

Prazo de solicitude: do 13/02/2024 ao 12/03/2024.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos  do bacharelato.

Para máis información consultade a seguinte ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/axudasle/

 

 

SCHOOL TRIP TO LONDON (4th ESO)

 

 

O pasado 17-20 de marzo un grupo de 30 alumnos de 4º ESO fixo unha viaxe cultural a Londres. Unha cidade infinita onde poden facerse mil e un plans: a oportunidade de visitar varios dos museos e galerías de arte máis importantes do mundo: British Museum, Natural History Museum, Victoria and Albert Museum, Tate Modern. ir de compras por Oxford Street, ver o cambio da garda en Buckingham Palace, probar a mellor street food do mundo no Borough Market, pasear por prazas icónicas como Picadilly Circus, Leicester Square ou Covent Garden, desfrutar de vistas panorámicas de monumentos como Houses of Parliament ou Tower Bridge...

 

SCHOOL TRIP TO LONDON (MARCH 17-20) 4ºESO

SCHOOL TRIP TO LONDON

MARCH 17th-20th

4ºESO

 

 

PROGRAMA CUALE (INGLÉS B1)

A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa seleccionou ao IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2023/2024.

A Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras -Edulingüe 2030-, na súa liña de impacto 6, incorpora o Programa intensivo de certificación e acreditación da competencia lingüística (CUALE), que ten como obxectivo proporcionar oportunidades para que o alumnado acredite o seu dominio en linguas estranxeiras.

O programa desenvolverase fóra do horario lectivo ao longo do curso escolar (Mércores de 16:30 a 19:00)

O profesorado responsable desta formación realizará as probas ao remate do curso correspondente a modalidade impartida; Idioma: Inglés, Nivel: B1.

A superación das devanditas probas suporá a expedición por parte do centro da seguinte certificación:

Certificado de aproveitamento do curso preparatorio para a proba de certificación do nivel intermedio B1 (inglés) de competencia na modalidade CUALE B1 da escola oficial de idiomas.

Para a avaliación positiva do curso será preciso ter unha cualificación igual ou maior de 5 sobre 10 nas probas de aproveitamento.

No caso de non ter avaliación positiva no curso o alumnado poderá inscribirse na mesma modalidade por segunda e última vez.

No caso de que algún alumno/a CUALE poidera optar ao nivel inmediatamente superior ao que estea inscrito/a, poderíase de xeito extraordinario, matricular no nivel inmediatamente superior nas probas de certificación das EOI.

 

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS INGLÉS (CICLO COMERCIO)

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS INGLÉS (BACH)

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS INGLÉS (ESO)

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (2023-2024)

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2023-2024

 

PROFESOR/A CORREO ELECTRÓNICO

JESÚS RODRÍGUEZ GREGORES

(Xefe de Departamento)

susoingles2020@gmail.com
 JOSÉ IGNACIO NOYA DOPAZO nacho.noya@hotmail.com

IRENE PÉREZ QUIRÓS

ESTEFANÍA MARTÍNEZ PARDIÑAS

irene.perez@edu.xunta.gal

estefania.martinez@edu.xunta.gal

Distribuir contido