Dende o ano 1979, levamos impartindo docencia, primeiro como centro de FP e logo como centro de ensino secundario con bacharelatos e ciclos de comercio e electricidade. Varias xeracións pasaron polas nosas instalacións e pensamos que non o debemos facer tan mal dado que agora xa nos están enviando ós seus fillos e ás súas fillas. A todos eles grazas por confiar en nós.

Tarefas para o alumnado que debe recuperar en setembro

No seguinte site poden acceder ás tarefas esixidas por parte dalgúns profesores/as para que o alumnado realice durante o periodo de vacacións de verán:

Impresos de formalización de matrícula 2020-2021

Recoméndase imprimir o arquivo/s correspondente/s e cubrir os impresos a man con bolígrafo azul.

 IMPRESO DE SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUÍTO PARA ALUMNADO DE ESO

  1. Todo o alumnado de ESO do centro pode solicitar transporte escolar, pero non é gratuíto para os alumnos/as de centros non adscritos.
  2. O impreso é un documento en PDF non editable, polo que hai que imprimilo e cubrilo a man.
  3. O alumnado maior de 16 anos que non cursa a ESO (FP Básica, Bacharelato, Ciclos Formativos) poderán solicitar o transporte escolar gratuíto no mes de setembro, unha vez iniciado o curso académico 2020-2021.
TRANSPORTE ESCOLAR

 

IMPRESOS DE MATRÍCULA ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO 3º ESO PMAR 4º ESO

 

 IMPRESOS DE MATRÍCULA BACHARELATO

 

1º BACHARELATO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 1º BACHARELATO CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES
2º BACHARELATO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 2º BACHARELATO CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES

 

CONSULTEN NA SEGUINTE LIGAZÓN O CALENDARIO DE MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

Calendario de exames de setembro

Na ligazón que figura a continuación pode consultarse o día e hora das probas escritas presenciais para a avaliación extraordinaria de setembro. Lembramos a toda a comunidade escolar que, a día de hoxe, poden realizarse exames presenciais para recuperar as materias que non se superaran no mes de xuño.

En caso de cambio de instrucións e que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria suspenda estas probas por cuestións sanitarias, os departamentos xa previron métodos alternativos para poder avaliar ao alumnado que ten que recuperar en setembro.

 

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2019-2020

Calendario de matrícula xullo

Na seguinte ligazón poden consultar o calendario de formalización de matrícula para o curso 2020-2021:

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

Probas libres para obter o título da ESO para maiores de 18 anos

Xa están anunciadas as novas datas para a realización das probas libres para a obtención do título da ESO para maiores de 18 anos:

  • Prazo de matrícula: do 1 ao 8 de xullo de 2020, ámbolos dous incluidos.
  • Realización da proba: 7 de setembro de 2020.

Para máis información, visiten a seguinte ligazón:

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DA ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

Publicación do protocolo para as probas ABAU 2019-2020

Publicado o protocolo sanitario para seguir durante a realización das probas ABAU deste curso académico:

PROTOCOLO PARA AS ABAU 2019-2020

Matrícula de probas libres para acceso a ciclos formativos

Aberto o prazo para realizar a matrícula de probas libres para acceder a ciclos formativos. Poden pasar por secretaría do 1 ao 12 de xuño, en horario de 10:00 a 13:00. As probas desenvolveranse nos primeiros días de setembro.

Devolución de libros á Biblioteca: instrucións

A partir do 3 de xuño xa se poden devolver libros emprestados á biblioteca. Le detidamente as INSTRUCIÓNS:

HORARIO: LUNS, MARTES, XOVES E VENRES DE 10:30 A 12:00.

LUGAR: BIBLIOTECA

PROCEDEMENTO. SIGUE ESTES DOUS PASOS:

Primeiro, CHAMA AO CENTRO E PIDE CITA PREVIA (886110749).

Segundo, CUBRE ESTE FORMULARIO:

 

 

Préstamo de libros para o verán

Se queredes coller libros emprestados para o verán, seguide atentamente as instrucións facilitadas polo equipo de biblioteca:

INSTRUCIÓNS (VER EN PDF)

 

Distribuir contido