Skip to Content

Guías Prácticas Fontexería
Curso de Galego
Bolsa de Emprego Fontexería

 

Servidor Abalar do centro

Recursos Didácticos

Atención a pendentes

 

Organización

Órganos de goberno do IES Plurilingüe Fontexería

ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS:

organigrama

ÓRGANOS DE GOBERNO COLEXIADOS:

CONSELLO ESCOLAR

Directora
Xefe de estudos
Xefe de estudios de persoas adultas
Secretaria (sen voto)
7 representantes do profesorado
4 representantes dos alumnado
3 representantes das naisi e pais
1 representante do persoal de administración e servizos
1 representante do Concello

CLAUSTRO

Todos os profesores

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:

Departamento de Orientación
Titorías
Departamentos Didácticos
Equipo de Normalización Lingüística
Comisión de Coordinación Pedagóxica
Coordinador/a de Formación en Centros de Traballo
Encargado/a de biblioteca

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

Delegadas e delegados de grupo
Cámara de delegadas e delegados
Asociacións no ámbito do alumnado

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN E PARTICIPACIÓN DAS NAIS E PAIS:

Asociación de Nais e Pais

Distribuir contido


Iniciar sesión: Acceso
by Dr. Radut