2015-2016

SAÍDA A PONTEVEDRA

 AS ESCOLAS DO CRA DE RIANXO REALIZARON O XOVES 2 DE XUÑO UNHA VISITAN Á EXPOSICIÓN "CASTELAO ARTISTA" NO MUSEO DE PONTEVEDRA .
A SAÍDA COMPLEMENTOUSE CUN ROTEIRO POLA CIDADE VELLA E ACTIVIDADES DE LECER NO PARQUE DOS SENTIDOS  (GRANXA DE BRIZ, MARÍN)

ROTEIRO CASTELAO

O XOVES 26 DE MAIO "AS AMIGAS E AMIGOS DE DANIEL" VIVENCIAMOS, DA MAN DA ACTRIZ TERO RODRÍGUEZ E DA BIBLIOTECARIA SOFÍA CAROU, ESPAZOS VITAIS E CREATIVOS DO AUTOR RIANXEIRO A. D. R. CASTELAO, COÑECIDO POR NÓS ATA ESE MOMENTO COMO O AMIGO DANIEL, E A QUEN APRENDEMOS A NOMEAR TAMÉN DENDE ENTÓN, IRMÁN.SAÚDE E TERRA, IRMÁN DANIEL!

ROTEIRO CASTELAO

O XOVES 26 DE MAIO "AS AMIGAS E AMIGOS DE DANIEL" VIVENCIAMOS DA MAN DA ACTRIZ TERO RODRÍGUEZ ESPAZOS VITAIS E CREATIVOS DO AUTOR RIANXEIRO A.D.R. CASTELAO, COÑECIDO POR NÓS ATA ESE MOMENTO COMO O AMIGO DANIEL, E A QUEN APRENDEMOS A NOMEAR TAMÉN DENDE ENTÓN, IRMÁN DANIEL.

OBRADOIRO DE BOCADILLOS DE MAR

O XOVES 26 DE MAIO AS AULAS DO CRA REALIZARON UN OBRADOIRO DE ALIMENTACIÓN ENMARCADO DENTRO DO PROGRAMA  "PONLLE AS PILAS AO TEU BOCATA",  CO OBXECTO DE PROMOCIONAR O CONSUMO DAS CONSERVAS DE PRODUTOS DO MAR.

Little Red Riding Hood

It's time for a fairy tale: Little Red Riding Hood. Let's meet the main characters:

- Little Red Riding Hood

- Granny

- Big Bad Wolf

- The hunter.

Chegou a hora do conto: Carapuchiña Vermella. Coñezamos aos personaxes:

- Carapuchiña Vermella

- A avoa

- O lobo

- O cazador.

Feelings

From the beginning of the school year, feelings are an essential part of the English class routine. Every helper chooses how he or she feels that day (happy, sad, angry, scared, sleepy...) and the rest of us sing a song according to that.

Dende principios de curso, as emocións son unha parte esencial da rutina das clases de inglés. Tódolos "helpers" (axudantes) elixen como se senten ese día (contentos, tristes, enfadados, asustados, durmidos...) e os demais cantamos unha canción acorde a iso.

 

And the Oscar goes to...

It is said that cinema is the seventh art and since we are studying the different artistic manifestations we couldn't leave it out. We've been talking about movies and characters well known by our students: Elsa and Ana from Frozen, Lightning McQueen from Cars, Mowgli from The Jungle Book... Later we created our own Oscar statuettes with golden glitter. Finally, we performed The Oscar Awards Ceremony and chose our favourite movie and character to give our statuette. It was fun!

Dise que o cine é a sétima arte e xa que nós estamos estudando as diferentes manifestacións artísticas, non podiamos obvialo. Estivemos a falar de películas e personaxes ben coñecidos polo alumnado: Elsa e Ana de Frozen, Raio McQueen de Cars, Mowgli do Libro da Selva... Despois creamos as nosas propias estatuíñas Óscar con purpurina dourada. Finalmente, interpretamos a Cerimonia dos Premios Óscar e eliximos a nosa película e personaxe favoritos para entregarlles a nosa estatuíña. Foi moi divertido!

Mother's Day and Family Day

The first Sunday of May is Mother's Day in Spain. In Pazo we decorated flowerpots to give our mums. We painted ladybirds on them.

O primeiro domingo de maio é o Día da Nai en España. En Pazo, decoramos unhas macetas para agasallar ás nosas nais. Pintámoslles unhas xoaniñas.

15th May is Family Day. Children in Capela became real artists portraying their families in a real canvas. First, we studied portraits of famous artists like Leonardo da Vinci's Mona Lisa or Goya's Family of Charles IV. Then, we painted our own family portraits. Look what lovely paintings!!! 

O 15 de maio é o Día da Familia. Os nenos/as de Capela convertéronse en verdadeiros artistas retratando as súas familias nun lenzo de verdade. Primeiro estudamos retratos de artistas famosos como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou a Familia de Carlos IV de Goya. Despois, pintamos os nosos propios retratos familiares. Mirade que cadros tan bonitos!

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

COA VISITA DOS BOMBEIROS ÁS AULAS DO CRA DURANTE OS DÍAS 23, 24 E 25 DE MAIO REALIZASE, UN ANO MÁIS, O SIMULACRO DE INCENDIO E EVACUACIÓN DAS ESCOLAS PREVISTO NO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO

LETRAS GALEGAS 2016

 A COMUNIDADE EDUCATIVA DO CRA DE RIANXO CELEBROU O MÉRCORES 18 A FESTIVIDADE DAS LETRAS GALEGAS CON CARREIRAS DE CRIANZAS E  MAIORES, UN ACTO LITERARIO E MUSICAL EN TORNO AO POETA MANUEL MARÍA E UNHA SAUDABLE MERENDA.

Distribuir contido