2015-2016

Compilation of songs and games

These are some of the songs and games we learned in English this year:

Towers of Pisa

To finish an entire year learning about the different manifestations of art, we couldn't forget about architecture: the art of designing and constructing buildings. We discovered amazing buildings that look like geometric shapes (prism, sphere, pyramid, cone, cube and cylinder) and learned about the different materials (metal, wood, stone, glass...) used to build them. 

Para rematar un ano enteiro aprendendo sobre as diferentes manifestacións da arte, non podiamos esquecernos da arquitectura: a arte de deseñar e construír edificios. Descubrimos edificios que semellan figuras xeométricas (prisma, esfera, pirámide, cono, cubo e cilindro) e aprendemos os diferentes materiais (metal, madeira, pedra, cristal...) que se empregan para construilos.

Eventually, it was our turn to create one of the most famous towers in the world. This tower looks like a cylinder and although the original one was made of stone, we used paper rolls, rubbers and paint to make ours. 

Para rematar, chegounos o turno de crear unha das torres máis famosas do mundo. Esta torre semella un cilindro e ainda que a orixinal foi feita de pedra, nós usamos rollos de papel, gomas e pintura para facer a nosa.

Do you recognise it? It is the Tower of Pisa.

Recoñecédela? É a Torre de Pisa.

INFANTIL

TIÑAMOS PENDIENTE ACTUALIZAR O NOSO RECUNCHO WEB ASI QUE...

 

IMAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCULTURAS DE LETRAS

COMO ARTISTAS QUE CREAN FORMAS CON VOLUME, DURANTE TODO O CURSO LEVANTAMOS PEQUENAS E EFÍMERAS ESCULTURAS COAS LETRAS DE MADEIRA.

ROTEIRO CASTELAO

AÍNDA QUE TIVEMOS QUE ESPERAR UN TEMPO QUE SE NOS FIXO MOI LONGO, PUIDEMOS POR FIN DEIXARNOS GUIAR POR TERO RODRÍGUEZ NO "ROTEIRO CASTELAO".
AS HISTORIAS DA EMIGRACIÓN,  DA VIDA NA VILA, DO EXILIO,...  FIXERON POSIBLE QUE AS RÚAS DE RIANXO FORAN HABITADAS UNHA VEZ MÁIS POLO NOSO AMIGO.
E O SAUDABLE BOCADILLO DE CONSERVAS DO MAR QUE TIÑAMOS COMIDO AXUDOUNOS A DICIRLLE CON MAIOR ENERXÍA:
SAÚDE E TERRA, IRMÁN DANIEL!

Distribuir contido