Skip to Content

Axudas

Fondo solidario de libros de texto

Hoxe, 21 de maio, comeza o prazo para a presentación de solicitudes do Fondo solidario de libros de texto e as axudas para adquirir libros e material escolar.

Como presento a solicitude? 

  • De xeito electrónico (unha solicitude individual para cada fillo/a): a través da aplicación fondolibros empregando a Sede electrónica. É preciso identificarse con Chave365 ou DNI electrónico.
  • Presencial con asistencia da aplicación: cubrindo os datos na aplicación e imprimindo os Anexos I e II para presentación na Administración do centro.
  • Presencial manual: cubrindo os anexos a man e presentándoos na Administración do centro.

Qué documentación teño que presentar?

  • Anexo I e II cubertos e asinados.
  • Copia do libro de familia.
  • Sentenza ou convenio regulador (se separación ou divorcio).
  • Se é o caso, a especificada no artigo 11 da convocatoria.
  • Se hai oposición á consulta: DNI, NIE, acreditación de discapacidade expedida pola Xunta, acreditacións de pensión por incapacidade.
  • Se non se marca o consentimento expreso para a súa consulta: declaracións de IRPF.

Toda a documentación deberá ser válida e eficaz no momento da súa presentación e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2022 agás cando unha sentenza de separación ou divorcio posterior atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, nos casos de violencia de xénero e nos casos de falacemento dalgunha das persoas proxenitoras. 

A administración poderá reclamar a presentación de documentación cando non sexa posible a verificación por vía telemática. 

Información sobre o procedemento

 

Onde presento a documentación se aínda non estou matriculado no centro?

O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2024-2025, deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2023-2024.

Para dúbidas e consultas:

             luns a venres: 9:30 - 11:00h e 12:30 - 14:00h 

             luns: 15 - 17h

 

Listaxe provisional fondo libros e material

Atópase publicada no taboleiro do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos do fondo libros e de vales de material para o curso 23-24.

As reclamacións poden efectuarse nos dous días hábiles seguintes a partires da publicación de dita listaxe, polo que os días para efectuar ditas reclamacións son o venres 7 e o luns 10 de xullo.

Solicitude Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar Curso 23-24

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 20 de maio ao 21 de xuño.

As solicitudes presentaranse:

-          Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ED330B (anexos I e II) dispoñible na aplicación:  https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

-          A través da sede electrónica da Xunta de Galicia  https://sede.xunta.gal.

-          A través do correo electrónico do centro ceip.vicente.otero@edu.xunta.gal

-          Na administración do centro, en horario de atención ao público.

DOCUMENTACIÓN:

-          Anexo I e II debidamente cuberto dispoñibles  en https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ , no adxunto a esta publicación ou na conserxaría do centro.

-          Copia do libro de familia que conteña todas as páxinas da unidade familiar (pais e fillos/as).

          OUTRA DOCUMENTACIÓN:

-                -          En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou                    convenio regulador onde conste a custodia do menor.

-          Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

-          Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

-          Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-          Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

-           Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o/a titor/a ou titores/as carezan de DNI ou NIE.

PRAZOS

CENTRO

ALUMNADO/FAMILIAS

Presentación de solicitudes

 

Do 20 de maio ata o 21 de xuño de 2023

Publicación de listaxes provisionais

Antes do 12 de xullo de 2023

 

Reclamación ás listaxes provisionais

 

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do  26 de xullo de 2023

 

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos do fondo libros e de vales de material para o curso 22-23

Atópase publicada no taboleiro do centro a listaxe definitiva de admitidos e excluídos do fondo libros e de vales de material para o curso 22-23.

Os vales de material e de libros poderán recollerse no centro do 18 ao 22 de xullo de 10:00h a 13:00h, sen cita previa ou nos primeiros días de setembro. Se vai recoller o vale unha persoa distinta á nai/pai ou titor legal débese autorizar a outra persoa cumprimentando o modelo adxunto.

Os libros do fondo serán entregados ao alumnado nos primeiros días de clase.

 

Listaxes Provisionais fondo libros e vales material

Atópase publicada no taboleiro do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos do fondo libros e de vales de material para o curso 22-23.

As reclamacións poden efectuarse nos dous días hábiles seguintes a partires da publicación de dita listaxe, polo que os días para efectuar ditas reclamacións son o 11 e o 12 de xullo.

Asemade, informámolas de que o xoves 14 publicarase o listado definitivo.

Solicitude Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 19 de maio ao 22 de xuño.

As solicitudes presentaranse:

-          Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ED330B (anexos I e II) dispoñible na aplicación:  https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

-          A través da sede electrónica da Xunta de Galicia  https://sede.xunta.gal.

-          A través do correo electrónico do centro ceip.vicente.otero@edu.xunta.gal

-          Por medio do alumnado a través do titor/a.

-          No centro pedindo cita previa no teléfono (881880447).

DOCUMENTACIÓN:

-          Anexo I e II debidamente cuberto dispoñibles  en https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ , no adxunto a esta publicación ou na conserxaría do centro.

-          Copia do libro de familia que conteña todas as páxinas da unidade familiar (pais e fillos/as).

          OUTRA DOCUMENTACIÓN:

-                -          En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou                    convenio regulador onde conste a custodia do menor.

-          Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

-          Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

-          Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-          Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

-           Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o/a titor/a ou titores/as carezan de DNI ou NIE.

 

PRAZOS

CENTRO

ALUMNADO/FAMILIAS

Presentación de solicitudes

 

Ata o 22 de xuño de 2022

Publicación de listaxes provisionais

Antes do 11 de xullo de 2022

 

Reclamación ás listaxes provisionais

 

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do  22 de xullo de 2022

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO E AS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 21/22

Atópase publicada na entrada ao centro a Listaxe Definitiva do fondo solidario e as axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022. Aquelas familias que teñades chave 365 ou certificado dixital podedes consultar a resolución na páxina https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Os vales para mercar libros e/ou material poderán recollerse na conserxería do centro os días 26. 27 e 28 de xullo de 9 a 13h ou nos primeiros días de setembro.

 

Os libros do fondo entregaranse ao alumnado o primeiro día de clase.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO E AS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 21/22

Atópase publicada na cristaleira de entrada ao centro a Listaxe Provisional do fondo solidario e as axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022.

O prazo de reclamacións son os días 12 e 13 de xullo.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 21-22

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2021/2022.

 

  

SOLICITUDES: Ata o 22 de xuño.

 

No seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ deben descargar o ANEXO I e o ANEXO II.

 

Poden cubrilo en pantalla e logo deben imprimilo e asinalo. Non olviden asinar o ANEXO II, cada membro da unidade familiar asina na súa casilla.

 

O sistema de solicitude preferente segundo a Orde da Xunta de Galicia é a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, coa Chave 365 ou Certificado Electrónico. O que permite completar o trámite e rexistralo sen necesidade de envialo ao centro.

 

Non olviden incluir a documentación precisa:

 

- Copia do libro de familia que contenga todas as páxinas da unidade familiar (pais e fillos).

 

- ANEXO II que deberán imprimir e asinar cada membro da unidade familiar para logo escanealo asinado e cargalo na documentación.

 

Segundo a situación familiar:

 

- Caso de separación ou divorcio dos proxenitores: Xustificación xudicial que reflicta a guarda e custodia dos fillos. (sentenza, convenio regulador, etc)

 

- Se non ten libro de familia, documentación individual que identifique a cada membro da unidade familiar (Partidas de nacemento, DNI ou NIE ou similar)

 

- Outras causas: segúndo o caso se lle informará no teléfono do centro 881880447 da documentación que precisa achegar.

 

 

 

 

 

Distribuir contenido


by Dr. Radut