Skip to Content

Admisión e matrícula

Listaxes definitivas admisión curso 2024/2025

Informamos que hoxe, 14 de maio, publicáronse as listaxes definitivas de alumnado admitido e excluido no noso centro para o próximo curso.

Onde se consultan?

De xeito presencial no taboleiro do centro ou telemáticamente na aplicación admisionalumnado (identificándose con chave365 ou certificado electrónico).

Cal é o seguinte paso?

Seguindo a Orde do 21 de outubro de 2022, o alumnado admitido ten que facer a matrícula no noso centro educativo do 20 ao 30 de xuño de 2024. No caso de non formalizar a matrícula enténdese que renuncian ao posto adxudicado. 

Reclamacións contra a listaxe definitiva

Ábrese un prazo de un mes (do 15 de maio ao 15 de xuño) para formular recurso de alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería competente en materia de educación.

 

Listaxes provisionais admisión novo alumnado

Informamos que hoxe, 25 de abril, publicáronse as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluido no noso centro para o próximo curso.

Onde se consultan?

De xeito presencial no taboleiro do centro ou telemáticamente na aplicación admisionalumnado (identificándose con chave365 ou certificado electrónico).

Reclamacións contra a listaxe provisional

Seguindo a normativa, ábrese un prazo de 5 días hábiles para reclamacións (ante o Consello escolar) que serán resoltas coa publicación da listaxe definitiva o 15 de maio.

 

 

Remate do prazo de documentación para baremo

Infórmase que xa rematou o prazo de entrega voluntaria de documentación para baremar e, seguindo o artigo 35.2 da Orde do 21 de outubro de 2022 que regula a admisión, o próximo 25 de abril publicaránse as listaxes provisionais de admitidos e excluidos no CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel tanto no taboleiro de anuncios do centro coma na aplicación admisionalumnado.

 

Baremación de solicitudes

Finalizado o prazo de solicitudes de praza para o curso 2024/2025 infórmase de que nalgúns cursos hai mais solicitudes que prazas polo que é preciso baremar.

En qué cursos hai que baremar?

4º Educación infantil (3 anos).

1º Educación primaria.

Que implica?

Aquelas familias que queiran, poden presentar de xeito voluntario documentación complementaria á que foi adxuntada coa solicitude para xustificar os criterios de baremo alegados nela.

Ademais, no tablón do centro atópase publicada a listaxe de solicitudes a baremar e os números aleatorios que lles corresponden.

Cal é o prazo?

10 días dende o fin de prazo de solicitudes (do martes 2 de abril ata o mércores 10 de abril, ámbolos dous incluidos).

Onde se entrega a documentación?

Presencialmente na administración do centro no horario: Luns a venres 9:30 a 11 e 12:30 a 14 e Luns de 15 a 17.

Tede en conta que o centro permanecerá pechado do 23 de marzo ao 1 de abril (ambos incluidos).

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código, o centro docente, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Qué documentación se pode entregar?

A que aparece no artigo 31 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro. Se xa se entregou coa solicitude a documentación acreditativa, non é preciso achegar nada máis.

Importante:

 • Non se poden modificar as solicitudes nin alegar criterios que non figuren nelas. 
 • As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Cando da calidade da copia deriven dúbidas, poderase requirir o cotexo co documento orixinal.
 • En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación e reflectir a situación persoal e familiar na data de inicio do prazo de presentación de solicitudes, agás a situación económica, que será a do exercicio fiscal anterior en 2 anos ao ano natural da solicitude.

Cando saen las listaxes de admitidos e excluidos?

 • Listaxes provisionais: 25 de abril.
 • Listaxes definitivas: 15 de maio.

Para dúbidas e consultas:

Admisión novo alumnado

O 1 de marzo comeza o prazo para poder solicitar praza no colexio para o curso 2024/2025.

 

Quen ten que facer a solicitude de admisión?

As familias que queiran que a súa filla/o comece na escola en setembro de 2024.

 

Cómo se realiza a solicitude de admisión?

 • De xeito manual empregando o formulario en papel. O formulario está dispoñible nos seguintes enlaces: castellanogalego e presencialmente no centro (conserxería e administración).
 • De xeito telemático, a través da aplicación de admisionalumnado no menú Solicitudes > Admisión > Crear. O procedemento depende de se a solicitude se cobre estando identificado ou non xa que no caso de estar identificado aparecerá a opción de presentar e asinar a solicitude por Sede Electrónica.

Cómo e onde se presentan as solicitudes?

Preferentemente pola Sede Electrónica (con chave365 ou certificado dixital) pero tamén é posible facelo presencialmente no centro solicitado coma primeira opción ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común.

 

De facelo de xeito presencial ten que estar debidamente asinado e hai que adxuntar copia do libro de familia e, de ser o caso, copia da sentenza xudicial de separación ou divorcio. O horario de atención na Administración do centro é:

luns a venres: 9:30 - 11:00h e 12:30 - 14:00h 

     luns: 15 - 17h

 

Cantas prazas vacantes hai no CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel?

A listaxe está dispoñible no taboleiro do centro e na seguinte ligazón.

 

Cales son os prazos? 

 

 

INFO ADMISIÓN

 

Para dúbidas e consultas:

             luns a venres: 9:30 - 11:00h e 12:30 - 14:00h

             luns: 15 - 17h

 

Información sobre o procedemento:

 

 

Admisión alumnado centro adscrito

Informamos de que todo o alumnado, procedente do centro adscrito (CEIP Tabeaio) que reservou praza no noso centro foi admitido.

 

Publicaránse na nosa páxina web as instrucións para formalizar a matrícula.

Reserva de praza

Hoxe comeza o prazo de reserva de praza, polo que deixamos aquí a información.


Quen ten que facer a reserva de praza?

As familias de alumnado de 6º de Primaria que queiran que o seu fillo/a acuda ao IES de Carral, o noso centro de adscripción.

 

Cal é o prazo de reserva de praza?

O prazo para dita solicitude abrangue do 15 de xaneiro ata o 5 de febreiro.

 

Cómo se realiza a reserva de praza?

 • De xeito manual empregando o formulario en papel. O formulario está dispoñible nos seguintes enlaces: castellano, galego.
 • De xeito telemático, a través da aplicación de admisionalumnado no menú Solicitudes > Reserva > Crear. O procedemento depende de se a solicitude se cobre estando identificado ou non xa que no caso de estar identificado aparecerá a opción de presentar e asinar a solicitude por Sede Electrónica.

 Cómo e onde se presentan as solicitudes?

Preferentemente pola Sede Electrónica (con chave365 ou certificado dixital) pero tamén é posible facelo presencialmente no noso CEIP (na Administración) ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común.

Listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido no curso 2023-2024

Atópase publicada a listaxe definitiva de admitidos e non admitidos para o Curso 2023-2024, no taboleiro interior do centro. Pode consultarse no propio centro, ou ben a través da aplicación admisión alumnado empregando a chave 365 ou o certificado dixital.

 

Todo o alumnado que solicitou praza está admitido.O próximo trámite a realizar será a matrícula do 20 ao 30 de xuño. Uns días antes publicaremos información ao respecto.

Listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido no curso 2023-2024

Atópase publicada a listaxe provisional de admitidos e non admitidos para o Curso 2023-2024, no taboleiro interior do centro. Pode consultarse no propio centro, ou ben a través da aplicación admisión alumnado empregando a chave 365 ou o certificado dixital.

Todo o alumnado que solicitou praza está admitido, agás en 1º de EP.

O prazo de reclamacións é de 5 días hábiles, a partir do seguinte á publicación.

listaxe definitiva será publicada o 15 de maio.

Admisión alumnado curso 23-24

 • Datas: Do 1 ao 20 de marzo de 2023, ambos inclusive, estará aberto o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para alumnado de nova incorporación ao centro.
 • Vacantes curso 2023-2024 e horario de administración (documentos adxuntos).
 • Cómpre cumprimentar o anexo II (documento adxunto) e asinar ambos proxenitores a solicitude e a comprobación de datos. Asemade, hai que entregar a fotocopia de libro de familia con todos os membros. De momento, non é preciso aportar o padrón municipal.
 • Para calquera aclaración ou para presentar a solicitude, pode facelo a través do correo do centro: ceip.vicente.otero@edu.xunta.gal ou a través do teléfono 881880447.

Matrícula NOVO ALUMNADO Curso 2022-2023

Informamos que o prazo para para a matriculación de novo alumnado no centro será do 20 ao 30 de xuño.

 

É imprescindible solicitar cita previa no teléfono 881 880 447.  

 

Teñen adxuntos:

 • Documento de formalización de matrícula.
 • Folla de rexistro coa documentación a entregar.
 • Enquisa para as familias de 4ºEI.
 • Solicitude de transporte e comedor.

Deben presentar a relación de documentos que figura na folla de rexistro coa documentación a entregar:

- Impreso de matrícula correctamente cuberto.

- Solicitude de transporte escolar.

- Solicitude do servizo de comedor coa documentación xustificativa.

- Certificado médico.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

- Fotocopia da cartilla de vacinas.

- 2 fotografías tamaño carné.

- Enquisa (no caso de alumnado de 4º de EI).

Distribuir contenido


by Dr. Radut