Skip to Content

Permisos e licenzas

Documentos Profesorado

PERMISOS E LICENZAS

 

 

Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persola docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplia a Orde do 29 de xaneiro de 2016.

Modificación importante nos permisos por falecemento, accidentes, enfermidades, hospitalización ou intervencións cirúrxicas

 

 

 

ANEXO II

Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares.

O profesorado interesado formularalle a súa solicitude ao xefe territorial, a través da dirección do centro.

 

ANEXO IV

Solicitude de permisos e licenzas dirixida ao xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 

ANEXO V

Solicitude de permisos e licenzas dirixida á dirección do centro. Incluír o día que se solicita. 

  • Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/dunha familiar.

  • Permiso por traslado de domicilio.

  • Permiso para exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público

  • Permiso para exames prenatais e preparación ao parto

  • Permiso para tratamentos de fecundación asistida

  • Permisos para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas.

  • Permiso para asuntos persoais

  • Imprevistos

 

 

Distribuir contenido


by Dr. Radut