CLÁUSULA COVID BIBLIOTECA

Remitimos documento específico en canto ó funcionamento da biblioteca no presente curso escolar 2020-2021, tendo en conta as medidas que deben ser adoptadas no relativo á crise sanitaria actual.

Equipo de Biblioteca