Skip to Content
Lugar de Pedrouzos s/n Brión , A Coruña, Tfno 881866078 ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal

Convócanse eleccións para renovar a Xunta Directiva da ANPA Andaravía

A ANPA Andaravía convoca eleccións para renovar a súa Xunta Directiva. O regulamento que rexe o proceso está dispoñible para consulta no taboleiro do centro e pode descargarse nesta ligazón, pero resumímosvos aquí a información fundamental:

1. Elixiranse un máximo de 15 persoas para formar parte da Xunta Directiva da ANPA Andaravía para os cursos 22-23 e 23-24.

2. Todas as persoas socias que estean ao corrente do pagamento dos recibos da ANPA poden participar, como candidatas e como votantes.

3. Para facer efectivo este dereito, deberán asegurarse de figurar no censo electoral que xa está publicado no taboleiro de comunicados do CEIP de Pedrouzos. Calquera reclamación sobre o censo pode enviarse ao correo andaravia.anpa@gmail.com, antes do 30 de novembro.

4. As persoas que desexen presentar a súa candidatura á Xunta Directiva, poderán facelo antes do día 9 de decembro a través deste formulario.

5. No caso de que haxa menos de 15 persoas candidatas, proclamarase automaticamente como xunta directiva e darase por finalizado o proceso electoral.

6. No caso de que haxa máis de 15 persoas candidatas, haberá votacións o día 16 de decembro no CEIP de Pedrouzos.

En calquera caso, antes do Nadal comunicarase ás familias socias a constitución da Xunta Directiva e o reparto de responsabilidades.

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

Prezadas familias:

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL do CEIP de Pedrouzos fai pública a relación de nomes das/os candidatas/os que se presentan á referida elección, segundo indicamos de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- García Otero, Jesús

2.- González Sánchez, Patricia

3.- Tembra Piñeiro, Ana Isabel

Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 nais/pais, dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar. As/os outras/os representantes de nais/pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2021 e por designación da ANPA.
O vindeiro luns 28 de novembro, en horario de 14:30 a 18:00 estará aberta a mesa electoral para a votación e elección de representantes.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Brión, 21 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL

RENOVACION PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

O luns 7 de novembro celebrouse a primeira reunión da Xunta electoral que regulará este proceso de renovación.

         Data: 7 de novembro de 2022

         Lugar: Sala de profesorado

         Asistentes:

                          -Presidente: Xoán M. Cabo Pérez

                          -Mª del Pilar García Codesido, representante do profesorado

                          -Alberto Álvarez Escudero, representante dos pais/nais

                          -Sandra Patricia Pena Muíños, representante do persoal non docente

Orde do día:

  1. Constitución da Xunta Electoral

  2. Aprobación do calendario electoral

  3. Apertura do período de presentación de candidaturas.

Apróbase o calendario electoral, e establecese o período de presentación de candidaturas.

Reunida a Xunta Electoral do centro con data 7 de novembro de 2022, acorda aprobar o período electoral segundo segue:

 Do 10 ao 18 de novembro
  • Prazo de presentación de candidaturas aos distinso sectores. 
 21 de novembro
  • Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
  • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.
 28 de novembro

          VOTACIÓNS:

         -Profesorado. (Ás 18:00h)

         -Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 14:30h a 18:00h)

 30 de novembro
  • Proclamación e publicación de candicatos/as electos/as.

Achegamos documento para a inscrición de candidaturas, que deberán entregar debidamente cumprimentado na secretaría do centro se desexan presentar a súa candidatura.

COMEDOR ESCOLAR: MENÚ 1º TRIMESTRE 2022/2023

Xuntamos menús correspondentes ao 1º trimestre. Poden consultalos no documento adxunto. Se algunha familia precisa de copia impresa, pode solicitala no centro.

Bo proveito!!

ALUMNADO USUARIO DO SERVIZO DE TRANSPORTE 2022-2023

Tal coma se recolle na INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2022-2023

"os usuarios con dereito a transporte escolar que non fagan uso do mesmo de xeito continuado, perderán dita condición de usuario con dereito"

polo que a partir do4 de OUTUBRO, o alumnado que non teña feito uso do transporte escolar ata esa data, perderá o uso da praza asignada no mesmo.

A Dirección

LISTAXES DEFINITIVAS SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2022 - 23

Publícanse as listaxes definitivas para o servizo de comedor do curso 2022-23.

ALUMNADO CURSO 2022-23

Publícanse as listaxes dos grupos de alumnado para o curso 2022-23. Poden consultalos no taboleiro interior de centro.

 

TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2022-23

Todo o alumnado que presentou correctamente a solicitude para o servizo de transporte escolar, foi admitido.

Lembren que o horario de saída do servizo pola tarde dende o centro, será todos os días ás 16:30h.

REUNIÓN INFORMATIVA PARA ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA

O vindeiro luns 12 de setembro ás 17:00horas, faremos unha reunión informativa para as familias do alumnado que o vindeiro curso estará nas aulas de 6º.

Pregamos que tan só asista unha persoa por familia e sen os/as nenos/as.

Xúntase listaxe de material.

Distribuir contido


by Dr. Radut