Skip to Content
Lugar de Pedrouzos s/n Brión , A Coruña, Tfno 881866078 ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal

LISTAXES PROVISIONAIS SERVIZO COMEDOR CURSO 2022_23

O Consello Escolar reunido o 15 de xullo de 2022, acorda adxudicar provisionalmente as prazas que aparecen no listado publicado no taboleiro do centro, ou nos documentos adxuntos, e que cumpren todos os requisitos recollidos na instrucción 2/2022 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2022/23.

Estas prazas están condicionadas a:

  1. Protocolos que publique a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade para a organización de comedores escolares.
  2. Dispoñibilidade de colaboradores/as suficientes para atender o servizo cumprindo con todas as medidas.
  3. Calquer outra circunstancia que incida directamente no desenvolvemento do servizo.

O prazo de subsanación de documentación é de 5 días, rematando o venres 22 de xullo.

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 2022/23 E VALES DE MATERIAL

FONDO LIBROS:

Rematados os prazos correspondentes, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 29 de abril de 2022. Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro.

Ao alumnado que aparece nas listaxes, entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados nas súas titorías. Lembren as familias, que hai libros e cadernos de traballo que deben mercar ao non estar incluídos no fondo solidario.

VALES DE MATERIAL:

A partir do xoves 14 de xullo, pódese pasar a recoller os vales de material escolar e de libros concedidos no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Orde do 29 de abril de 2022).

Estes vales entregaranse ás familias na secretaría do cento en horario de mañán (9:30 a 13.30 h.) ata o 22 de xullo ou a partir do 1 de setembro, presentando a copia do rexistro de solicitude.

Estas axudas serán entregadas aos  pais/nais ou no caso de delegar noutra persoa deberá traer unha autorización asinada.

SOLICITUDE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2022 - 23

Apertura do prazo de solicitude para os SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR para o curso 2022-23 dende o luns 4 ATA O 13 DE XULLO inclusive,  en horario de 9:30h a 13:30h.

Documentación a presentar:

  • Solicitude servizos complementarios Transporte e Comedor escolar.
  • Autodeclaración (Obrigatorio)
  • Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado (Obrigatorio).
  • Documentación que acredita descapacidade alumnado.
  • Documentación que acredita pertencer a familia numerosa.
  • Incompatibilidade de horario laboral:

-Informe de vida laborar ou certificado de Persoal se é empregado público.
-Certificación da empresa do horario laboral ou duración da xornada laboral.
-Autónomos: 1- Certificación xustificativa de alta no IAE.

                    2-Declaración xurada responsable de horario laboral.       

 

 

LISTAXE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022-2023

Xúntase listaxe de libros de texto para o curso 2022/2023 correxido.

Desculpen as molestias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN

No seguinte arquivo poden acceder  aos criterios CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN.

LISTAXES PROVISIONAIS AXUDAS DE MATERIAL E FONDO DE LIBROS CURSO 2022_23

Publicamos no taboleiro interior de anuncios do centro a LISTAXE PROVISIONAL correspondente ao fondo de libros (3º e 4º de primaria), e a listaxe de vales de libros e material escolar para o curso 2022/23.

Poden consultalo no centro en horario de 9:30h a 13:30h.

 As persoas que presentaron a solicitude de maneira telemática, poden consultar a resolución a través da aplicación "FONDO LIBROS" unha vez publicadas as listaxes definitivas.

 Contra a presente LISTAXE PROVISIONAL, establécense  os dous días seguintes á publicación da mesma de prazo de reclamación.

SOLICITUDE PERSOAL COLABORADOR/ DE COMEDOR ESCOLAR

Ata o día 7 de setembro, estará aberto o prazo para solicitar praza de colaborador/a para o servizo de comedor escolar deste centro educativo.

Poderán optar a ser colaborador/a calquera pai/nai, titor/a legal ou acolledor familiar de alumnado matriculado durante o curso escolar 2022/23

Para facer a solicude debe cubrir o impreso correspondente, que pode atopar nesta mésma páxina ou na secretaría do centro.

CONVOCATORIA REUNIÓN PAIS/NAIS 4º ED. INFANTIL (3 ANOS)

 O vindeiro luns 4 de xullo ás 11:00h, faremos unha reunión informativa para as familias do alumnado que o vindeiro curso estará en 4º de infantil (3 anos).

Pregamos que tan só asista unha persoa por familia e sen nenos/as. A reunión terá lugar na aula de psicomotricidade de infantil.

A entrada ao centro será polo portalón de acceso dende os buses.

Agardamos a vosa asistencia.

PAGO TAXAS SERVIZO DE COMEDOR

O alumnado pendente de pagar as taxas do servizo de comedor, pode recoller as mesmas na conserxería de centro do 1 ao 11 de xullo.

Lembren que poden facer o pago mediante a aplicación ABALAR.

Teñen a súa disposición información na web na sección de TITORIAIS.

MATRÍCULA ALUMNADO INFANTIL E PRIMARIA e SERVIZO DE COMEDOR E TRANSPORTE ESCOLAR

O alumnado que XA ESTÁ NO CENTRO, NON ten que formalizar de novo a matrícula.

A día de hoxe, non están publicadas as instruccións para solicitar o servizo de transporte e comedor escolar. Prégase estén pendentes dos avisos que se irán publicando en web.

Dirección

Distribuir contido


by Dr. Radut