Horario das titorías de pais e nais (diúrno) 2019/2020

Este é o horario de titorías de pais/nais e responsables legais do alumnado na quenda de diúrno, así como nomes dos titores e titoras encargados.