Departamento de matemáticas 2019-2020

 

Profesorado

Cargo

Ana Díaz Lodeiro

 Xefa de Departamento

Juan Manuel Fernández Guerreiro

 

Jesús Ledo Calvo

 

Álvaro del Campo Feijoo

 Xefe de estudos

Lucía Cendán Ramil

 Titora 2º ESO B

 Programación didáctica Matemáticas 2019-2020