FacebookSíguenos en YouTube

Plan de acción titorial

Achegamos Plan de acción titorial. 

Ver documento

Actividades da semana do 26 do novembro

Terán lugar o 29 de novembro ás 12.45h as seguintes actividades:

Obradoiro de baile galego con perspectiva de xénero impartido por Chus Caramés, que xunto con Carme Campo, son mestras de baile e impulsoras do proxecto 'Andar cos tempos'.

Ver actividade no Facebook

Alumnado asignado á actividade: 1º e 2º da ESO. 

Profesorado: O correspondente nesa franxa horaria.

Lugar: Ximnasio do IES. 

Apatacón é unha compañía de nova creación da man da vocalista Faia Díaz (De Vacas) e a contadora Vero Rilo (Daboapipa) onde se xuntan por gusto e querencia investigando os límites e puntos de encontro das súas disciplinas de orixe para achegalos ata diluilos.”Por unha Peseta” é o seu primeiro traballo conxunto onde voz narrada e cantanda achéganse por menos de nada para atopar canto vale unha peseta.

Alumnado: 3º e 4º da ESO, 1º BACH e 3º e 4º da ESO de Zas (30)

Profesorado: O correspondente nesa franxa horaria.

Horario: 12:45h

Lugar: Salón de usos múltiples. 

Campaña Amar é coidar

Como cada ano, o 25 de novembro ten lugar o “DÍA INTERNACIONAL POLA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER”, día no que nos detemos a pensar sobre as causas e consecuencias de este tipo de violencia sobre as mulleres. A campaña de concienciación contra a violencia de xénero ten que ser cada día do curso, e coa implicación de toda a comunidad educativa. Para iso estamos a desenvolver estratexias e propostas educativas de análise de causas e consecuencias e traballar propostas educativas que axuden aos rapaces e rapazas a identificar e rexeitar todo tipo de violencia e, en concreto, a que se exerce sobre as mulleres, rapazas e nenas. Baixo os lemas #Amor non é control, #Amar é coidar na semana do 19-23 de novembro centrámonos nos rapaces e rapazas, nos adolescentes, onde o tipo de violencia sobre as rapazas baséase no control nun senso amplo: sobre os seus amigos, vestimenta, ocio, redes, sociais, ou móbi. E por iso, precisamente, a campaña terá como fío condutor as redes sociais e móbil:

  1. CAMPAÑA FOTOGRÁFICA sobre imaxes que denuncien a violencia contras as mulleres e rapazas: @s participantes enviarán ao Facebook e Instagram do IES e da ANPA as súas fotografías (cancelo #Amor non é control, #Amar é coidar), cun título e o autor/a da fotografía, poden ir acompañadas dun texto breve.
  2. Propostas para traballar nas TITORÍAS da semana do 19-23 de novembro: @s titores/as explicarán a campaña fotográfica e poden traballar os contidos a partir do material audiovisual proposto [se precisan doutro material, indicádeo] para iniciar a reflexión e debate arredor do tipo de violencia como control sobe redes sociais e móbil: Amor no es control, la campaña del Consejo Superior de Deportes para erradicar la violencia de género”.

Ao son da saúde

Os preocupantes datos de sobrepeso e sedentarismo dapoboación infantil e xuvenil galega, fan do fomento de hábitos saudables un elemento necesario en todos os centros educativos de Galicia.  

Concretamente, no IES Maximino Romero de Lema maniféstase un claro descenso no tempo de actividade física diaria a medida que avanzan os cursos, nunha gran porcentaxe do alumnado por debaixodas recomendaciónsda Organización Mundial da Saúde. Ademais, obsérvanseoutros hábitos de vida poucosaudables, como o consumo de alcohol, de tabaco ou de alimentos procesados con exceso de azucre. Por estes motivos pretendemos realizar unha serie de actividades durante todo o curso para fomentar hábitos de vida saudables en toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias), mediante un proxecto titulado “Ao Son da Saúde”.

Por outra banda, “Ao son da Saúde” nace vinculado a outroproxecto transversal do Centro chamado “Ao son do rural”, que pon foco no coñecemento e posta en valor da tradición e o patrimonio. De esta maneira, moitas das actividades tamén perseguirán o coñecemento e a posta en valor da tradición do rural e do patrimonio histórico e natural do entorno máis próximo. 

A primeira actividade do proxecto trátase de levar a cabo unha enquisa de hábitos saudables para tomar as medidas pertinentes segundo os resultados obtidos. Convidamos ao profesorado, alumnado e familias a realizar a enquisa, a cal se pode acceder a través da nova web creada para o proxecto: aosondasaude.wordpress.com

Un saúdo e boa saúde!

ACCEDE AO BLOG AO SON DA SAÚDE

Eleccións ao Consello Escolar. Carta ás familias.

ESTIMADOS/AS PAIS/NAIS DO ALUMNADO DO IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA

Este ano toca renovar parte dos distintos sectores que compoñen o Consello Escolar do Centro. É por iso que aquí queremos recordarvos os primeiros puntos da convocatoria de eleccións no que corresponde ao sector de pais, nais ou responsables dos alumnos, sobre todo o punto 3, referido á presentación de Candidaturas. Non imos lembrar a importancia que para vós ten a participación en dito Consello pero si queremos animarvos a que presentedes Candidatura.

1. De acordo co disposto no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a 1 pai/nai, dun total de 2 que debe ter o Consello Escolar. O terceiro representante de pais/nais será designado pola ANPA.

2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores/as legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no Censo correspondente que a partir do día da data está exposto no taboleiro de anuncios. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 16 de novembro.

3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores/as legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na Secretaría do Centro. As candidaturas poderán ser presentadas ata as 14'00 horas do citado día 16 de novembro.

UN SAÚDO: A DIRECCIÓN

Campaña de reciclaxe de papel

Nas vindeiras semanas comezarase coa campaña de reciclaxe de papel, que consistirá como en curso pasados, en que o alumnado deposite nunhas caixas que hai en cada titoría, o papel usado. A recollida polas distintas aulas farana semanalmente os alumnos da ESO e de FPB. Pídese a colaboración de todo o profesorado para que dita recollida sexa o máis efectiva posible.

Distribuir contido