try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

De maior quero ser científica

De maior quero ser científica é unha das accións vinculadas á iniciativa de divulgación científica, co obxectivo de achegar á sociedade a investigación biomédica, tecnolóxica e innovadora realizada por mulleres.

O 7 de febreiro de 2021 "La Voz de Galicia" publicaba un artigo no que se poñia de manifesto que a presenza fiminina no material educativo unicamente alcanzaba o 7,6%, un estudio publicado en Science desvelou que a partir dos seis anos as nenas asocian a brillantez e a intelixencia co xénero masculino. Evidenciando que estase a perpetuar o "Efecto Matilda"

Epidemioloxía   Matemáticas

Comunicadora

Científica

Enxeñeira

Biomédica 

 

Investigadora

Clínica 

 

Investigadora

Farmacéutica 

 

Enseñeira

Informática

 

Enseñeira 

Robótica 

 

Enseñeira

de Texidos

Enseñeira

Textil