Selector rápido de contidos

Novas da Consellería

Distribuir contido
Actualizado: hace 16 horas 14 min

A Xunta e a CEG crearán un selo para distinguir as empresas colaboradoras na Formación Profesional

Mar, 13/04/2021 - 13:50
Idioma Gallego

Summary: 

Haberá tamén un recoñecemento para as persoas titoras de alumnado destas ensinanzas A organización cooperará na formación dos docentes que impartan os novos másteres de FP e implicará ao tecido produtivo na súa implantación Abordarase a futura creación dun programa de bolsas para o alumnado máis excelente

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, asinaron hoxe un convenio de colaboración para reforzar as sinerxías entre ambas partes no ámbito da FP.

O titular de Educación da Xunta de Galicia salientou como “fundamental traballar man a man co tecido empresarial da Comunidade para axustar a oferta e os currículos académicos ás necesidades do mundo laboral, apostando por unha formación de calidade e, á vez, sinónimo de empregabilidade”, unha colaboración que “é se cabe máis necesaria no ámbito da Formación Profesional”.

Así mesmo, o representante autonómico destacou que se vai crear un selo distintivo de empresa colaboradora para aquelas que participen en iniciativas como cursos de formación a profesorado ou no desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica nos centros de FP, entre outras accións. Así mesmo, recibirán unha certificación todas as persoas que desempeñen a función de titores de alumnado de FP. “Dúas accións coas que queremos poñer en valor a implicación de profesorado e empresas neste eido”, afirmou.

Tamén se anunciou que, ao abeiro deste acordo, se abordará a futura creación dun programa de bolsas de formación por parte da CEG para aqueles alumnos especialmente sobresaíntes que rematen ciclos ou másteres de FP, “unha medida coa que queremos apoiar o talento e a excelencia dos nosos estudantes”.

Másteres de FP

Román Rodríguez destacou que o acordo asinado hoxe establece novas vías de colaboración “nunha iniciativa pioneira como son os másteres de FP”, na que a Confederación de Empresarios de Galicia vai colaborar de xeito significativo.

Neste sentido, a CEG comprométese a colaborar na formación do profesorado que imparta a quincena de másteres de Formación Profesional que está previsto implantar a partir do vindeiro curso en relación a sectores emerxentes como big data, intelixencia artificial, desenvolvemento sostible, industria intelixente, robótica ou 3D, entre outros,.

Así mesmo, contribuirá a identificar as empresas que poidan colaborar no desenvolvemento dos másteres e a divulgar a existencia destes cursos, especialmente entre as pequenas e medianas empresas.

O convenio prevé tamén reforzar as liñas de colaboración que xa veñen funcionando, como o apoio ao desenvolvemento por parte dos estudantes de FP de proxectos de innovación tecnolóxica en estreita colaboración co tecido produtivo das contornas dos centros educativos, en prol da transferencia de coñecemento; ou a acollida de alumnado de FP para a realización do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT).

Asemade, manterase a canle de colaboración para o recoñecemento da experiencia laboral das persoas traballadoras ou para a formación e actualización dos coñecementos do profesorado, entre outras accións.

FP de prestixio e empregabilidade

“Estou convencido de que esta colaboración co tecido empresarial, e nomeadamente coa Confederación, permitirá seguir impulsando a nosa Formación Profesional como un referente de prestixio e empregabilidade”, salientou o conselleiro, que agradeceu “a implicación da Confederación de Empresarios e do seu presidente, Juan Vieites”. “O noso obxectivo é seguir impulsando unha FP de calidade, innovadora e axustada á nosa realidade socioeconómica, unha medida coa que queremos apoiar o talento e a excelencia dos nosos estudantes”, engadiu.

Pola súa banda, Juan Manuel Vieites amosou a súa satisfacción pola sinatura deste convenio en base ao cal “pretendemos deseñar conxuntamente unha oferta académica de calidade; adecuada ás necesidades do mundo laboral –transformada nos últimos tempos a unha velocidade de vertixe debido sobre todo á evolución tecnolóxica e dixital e acelerada pola pandemia mundial da covid-19; e que por suposto redunde na empregabilidade dos alumnos e das alumnas”.

“Porque non cabe dúbida de que cando falamos de Formación Profesional falamos de emprego, de creación de riqueza, de benestar social e por suposto tamén de impulso aos negocios e ás empresas”, expuxo o presidente da CEG.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade

A Xunta de Galicia convocará 1.604 prazas nas oposicións de ensino de 2021, o 85% delas de novo ingreso

Mar, 13/04/2021 - 12:59

Summary: 

Haberá convocatoria nos corpos de mestres, profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plástica e deseño Comprométense xa case 5.500 prazas no ámbito docente en só dous anos Idioma Gallego

Video: 

A Xunta de Galicia publicará neste 2021 unha oferta de emprego público cun total de 1.604 prazas no ensino, das que máis do 85% –en concreto 1.372 prazas– serán de novo ingreso. Así llo transmitiu o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, ás organizacións sindicais na Mesa Sectorial Docente non Universitaria.

Deste xeito, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade compromete un total de 5.498 prazas para educación entre as ofertas de 2020 e 2021. As probas da oferta de 2021 desenvolveranse no ano 2022, dado que neste ano se realizarán as que non se puideron facer no 2020 por mor da pandemia.

Tal e como explicou o director xeral, está previsto que a oferta de emprego público docente correspondente a 2021 inclúa prazas nos corpos de mestres, profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plástica e deseño.

Renovación de directores

Na mesa sectorial celebrada esta mañá tamén se analizou a orde pola que se e convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos, a través da que está previsto renovar a dirección de 436 colexios e institutos.

Así mesmo, abordouse o texto do anteproxecto de decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento das direccións dos centros docentes públicos, conforme ás novas especificacións da LOMLOE.

Exames recuperación

Por outra banda, a mesa sectorial continuará mañá coa proposta de cambio no calendario escolar para modificar no curso 2021/2022 as datas dos exames de recuperación do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), 1º de Bacharelato e 1º de FP Básica e realizalos no mes de xuño, na liña do que se vén facendo en 2º de Bacharelato desde o curso 2018/2019, e en numerosas comunidades autónomas.

En concreto, o borrador do calendario escolar do curso 2021/2022 prevé que o alumnado de ESO, Bacharelato e primeiro curso de FP Básica realice as probas de recuperación entre o 17 e o 21 de xuño de 2022. Este curso 2020/2021 aínda non haberá modificacións e desenvolverase seguindo o sistema previsto.

O obxectivo deste cambio é, fundamentalmente, beneficiar o alumnado, que poderá realizar os exames de recuperación cos contidos máis recentes, con maior posibilidade de aprobar. Así mesmo, isto facilitará a organización do curso seguinte tanto aos docentes, como aos centros e ás familias.

Con este adianto, está previsto que o curso 2022/2023 poida iniciarse antes que en anos anteriores en todas as etapas, o que facilitará a conciliación da vida laboral das familias.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Profesorado

A Xunta establece un procedemento regrado para a aprobación de centros e institutos de investigación universitaria

Mar, 13/04/2021 - 11:17
Idioma Gallego

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de publicar a orde que regula, dun xeito obxectivo e transparente, a autorización dos entes de investigación que crean as universidades dentro da súa autonomía

A Xunta de Galicia pon en marcha un procedemento regrado para a autorización de centros e institutos de investigación universitaria co fin de establecer unhas pautas obxectivas e transparentes para a aprobación deste tipo de órganos que crean as universidades no marco da súa autonomía.

Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que a partir de agora rexerá para a autorización destas estruturas de investigación. Tal como establece a orde, serán as propias universidades quen teñan que solicitar tal autorización e cumplimentar os trámites preceptivos. Como se trata de un proceso aberto no tempo, cada universidade pode inicialo en calquera momento que así o considere.

Os centros e institutos de investigación que as universidades presenten para a súa aprobación por parte da Xunta deberán ter iniciado o seu procedemento de creación e cumprir cunha serie requisitos como contar cunha base de persoal investigador, persoal de apoio e infraestruturas para levar a cabo as súas funcións de xeito adecuado, acreditar unha expectativa de autocofinaciamento suficiente e cun sistema de gobernanza apropiado e eficaz e un rigoroso sistema de rendición de contas ante os seus órganos xestores.

Como documentación complementaria, a solicitude debe ir acompañada de acordo favorable do Consello de Goberno, de informes favorables da Asesoría xurídica e do Consello Social da universidade ou universidades (se se trata dun órgano interuniversitario) propoñentes. Ademais, deberán presentar un resumo executivo coa proposta, a certificación do persoal investigador, persoal técnico e de xestión co que conta, coas súas categorías e funcións; un estudo de viabilidade económica ou plan financeiro que acredite a expectativa de autofinanciamento e a carteira de servizos.

Avaliación externa

Cada solicitude será obxecto dunha avaliación externa, do ditame da Comisión asesora do Programa de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia e Informe do Consello Galego de Universidades. Unha vez obtidos todos os informes favorables, a proposta será tramitada ante o Consello da Xunta para a súa aprobación final.

No caso dos oito centros de investigación que forman parte da rede de Centros de Investigación de Galicia (CIGUS) e que son obxecto dun financiamento estrutural por parte da Xunta de Galicia con cargo ás axudas para a acreditación, estruturación e mellora de Centros de Investigación do SUG, non terán que someterse a este proceso ata finais de 2022, cando remate a vixencia das axudas de 18M€ que reciben do Goberno galego.

Información xeral Universidade Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa

Mar, 13/04/2021 - 11:14
Idioma Gallego

Xúntase Resolución provisional da Orde do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.

 

Anuncio principal: 

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Tema: 

Axudas e premios Programas e plans Auxiliares de conversa Centros concertados

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Colectivo: 

Profesorado Centros

Sección: 

Linguas estranxeiras

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, Matemáticas

Mar, 13/04/2021 - 10:57
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP

Resolución do 13 de abril de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006).

Achéganse resolución, baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos

Mar, 13/04/2021 - 10:52
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP

Resolución do 13 de abril de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos (591205).

Achéganse resolución, baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado

Publicación da resolución, adxudicación definitiva e lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e de PES, para cubrir prazas nos centros de educación e promoción de adultos

Mar, 13/04/2021 - 10:32
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e PES, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Xúntase a Resolución, adxudicación definitiva e a lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario,  para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

 

Servizo relacionado: 

CXT

Tema: 

Concurso de traslados

Ensinanza: 

Educación de persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado

Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de aprobación de centros e institutos de investigación do SUG

Mar, 13/04/2021 - 09:59
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de aprobación de centros e institutos de investigación do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED431J).

 

File: 

Orde do 26 de marzo de 2021 (DOG)

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

Colectivo: 

Centros

Resolución da convocatoria do concurso para a elaboración da exposición sobre Xela Arias, a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas 2021

Lun, 12/04/2021 - 15:03
Idioma Gallego A Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou un concurso entre os centros de ensino non universitario de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para elaborar unha exposición sobre a obra, a época e a lingua de Xela Arias, a autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2021, e/ou sobre a situación sociolingüística da etapa histórica en que esta viviu.   Logo de finalizar o prazo de presentación de orixinais e de se reunir a Comisión de Selección, publícase a resolución cos centros gañadores.   A exposición gañadora na categoría A, destinada aos centros de educación infantil e primaria, é Xela Arias e as palabras, elaborada polo CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro, Redondela (Pontevedra); trátase dunha serie de carteis que salientan pola súa orixinalidade e creatividade, a beleza estética e a diversidade das técnicas empregadas na procura de difundir a vida e a obra de Xela Arias entre o público máis novo.   Na categoría B, correspondente ao resto dos centros e niveis educativos do ensino non universitario, a mostra gañadora foi Abecedáriome, do IES Plurilingüe de Ames, Ames (A Coruña): unha exposición que consegue plasmar a vida, a obra e a época de Xela Arias a través dun harmonioso conxunto de carteis que destacan pola súa modernidade e pola acertada selección da información, amais da súa unidade, perfección técnica e calidade lingüística. Cada unha das exposicións vén acompañada da correspondente guía didáctica, que nos permite realizar un percorrido polos momentos máis significativos da biografía e pola obra e a época da autora a quen lle renderemos homenaxe o Día das Letras Galegas. Os dous centros educativos gañadores recibirán cadanseu premio en metálico de 2.000 €, mentres que o profesorado implicado no deseño e posta en marcha das exposicións seleccionadas obterá unha certificación de premio de innovación educativa equivalente a 20 horas de formación (30 no caso do coordinador ou coordinadora do proxecto). Ademais, as dúas coleccións de 10 carteis que integran cada unha das mostras e as súas guías didácticas estarán accesibles desde o Portal da Lingua Galega, para a súa descarga libre e gratuíta, a canda outros materiais especialmente elaborados polos equipos de dinamización da lingua galega.

Anuncio principal: 

Convocatoria do concurso para elaborar a exposición sobre Xela Arias, a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas 2021

Tema: 

Lingua galega Programas e plans

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Entidades nacionais

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

A Xunta convoca os premios extraordinarios de formación profesional en grao superior

Lun, 12/04/2021 - 10:54

Summary: 

O obxectivo destes galardóns é recoñecer o traballo do alumnado que cursa estas ensinanzas con resultados excelentes Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de convocar os premios extraordinarios de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes ao curso 2019/2020 para o alumnado que rematou os seus estudos no ano 2020.

En total convócanse ata 23 premios extraordinarios, un por cada familia de Formación Profesional de grao superior implantada en Galicia. Poderán optar a estes premios os estudantes que obtiveran unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,5 puntos, entre outros requerimentos.

O prazo de presentación de solicitudes para optar aos galardóns estará aberto ata o día 12 de maio. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ou directamente desde a propia aplicación PremiosEdu.

O obxectivo destes galardóns é recoñecer publicamente os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo do alumnado que cursou cun excelente resultado académico estudos de Formación Profesional de grao superior en Galicia e enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo a Xunta para a posta en valor e fomento da excelencia dentro do sistema educativo galego.

A dotación orzamentaria para estes premios é de 19.550 euros que se distribuirán entre os galardoados na mesma contía, de 850 € por alumno. Ademais da correspondente dotación económica, a obtención destes premios dálle dereito ao alumnado a concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional de formación profesional de grao superior.

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Universidade Alumnado

Axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2021

Lun, 12/04/2021 - 09:44
Idioma Gallego

Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2021 (código de procedemento ED507A).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

File: 

Orde do 16 de marzo de 2021 (DOG) Extracto da Orde do 16 de marzo de 2021 (DOG)

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Familias

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20

Lun, 12/04/2021 - 09:21
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311B).

  •  O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia; comezará o día 13 de abril de 2021 e rematará o día 12 de maio de 2021.

File: 

Orde do 18 de marzo de 2021 (DOG) Extracto da Orde do 18 de marzo de 2021 (DOG)

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Avaliación do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

Convócase a centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, educación especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/2022

Lun, 12/04/2021 - 09:01
Idioma Gallego

Resolución 9 de abril de 2021 da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria, educación especial e formación profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación, e Universidade para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/22.

  • O prazo de presentación de solicitudes remata o día 13 de maio de 2021

File: 

Resolución do 9 de abril de 2021 Anexo I

Tema: 

Programas e plans

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Colectivo: 

Profesorado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín

A Xunta abre o III macrocuestionario sobre convivencia nas aulas, que se poderá cubrir desde mañá ata o 29 de abril

Dom, 11/04/2021 - 12:13
Idioma Gallego

Summary: 

Está dirixido a familias, docentes e persoal non docente vinculado aos centros educativos, así como alumnado a partir de 5º curso de Primaria O obxectivo é testar a evolución da convivencia ao longo do tempo co fin de implementar medidas específicas e axeitadas á realidade do contexto actual

A Xunta de Galicia lanzará mañá o III macrocuestionario sobre convivencia nas aulas, dirixido a o conxunto da comunidade escolar galega, un colectivo de 500.000 persoas entre familias, docentes e persoal non docente vinculado aos centros educativos de todas as etapas educativas (infantil, primaria, secundaria, Bacharelato, FP, escolas de idiomas e conservatorios de música) e alumnado a partir de 5º curso de primaria.

Con esta ferramenta, que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade puxo en marcha por primeira vez en 2015 e que se repetiu en 2019, búscase actualizar a radiografía da situación dos centros escolares en canto á convivencia, así como testar a evolución no tempo co fin de implementar as medidas específicas e máis axeitadas á realidade das aulas. De feito, o obxectivo é implantala con carácter bianual co fin de realizar unha trazabilidade rigorosa a partir da secuencia histórica obtida coas variables traballadas.
Ademais este ano, a partir dos distintos cuestionarios segundo os colectivos aos que van dirixidos, poderase extraer información sobre o contexto da pandemia no eido da convivencia escolar.

Esta acción vaise enmarcar dentro da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2021-2025 EduConvives, que nestes momentos está en fase de elaboración a través de contactos cos distintos colectivos co fin de acadar un documento final consensuado.

Un proceso confidencial de 10 minutos

O macrocuestionario xa foi remitido aos centros educativos para que o fagan chegar ao conxunto dos integrantes da súa comunidade escolar, que dispoñe de prazo para cubrilo desde mañá luns día 12 ata o 29 de abril. A enquisa cóbrese a través dunha aplicación informática específica en liña, e son os directores dos propios centros os encargados de xerar as claves de acceso para todos os membros da súa comunidade educativa, de xeito totalmente aleatorio, garantindo así o anonimato dos participantes. Desta forma, os destinatarios poden acceder ao cuestionario -coas claves aleatorias que lle asinen- a través de calquera dispositivo electrónico (ordenadores, móbiles, tabletas,…). A maiores, as familias, a través de Abalar móbil recibirán un aviso sobre a dispoñibilidade da enquisa.

Trátase dun proceso totalmente privado e anónimo e, co fin de acadar os resultados máis obxectivos posibles, o contido das preguntas coñecerano cada un dos participantes no proceso no mesmo momento en que decide cubrir o cuestionario. Para manter a súa fiabilidade, validez e consistencia interna, mantense o groso das preguntas das dúas edicións anteriores, que están deseñadas en función do colectivo ao que van dirixidas.

En total hai sete tipos de cuestionarios distintos en función do colectivo aos que vai dirixido, con menos de 20 preguntas sinxelas e directas por documento, polo que o tempo estimado para cubrilo é duns dez minutos.

Unha vez concluído o proceso, cada centro escolar recibirá os seus resultados debidamente organizados. A maiores, a Consellería realizará unha análise global da convivencia escolar en Galicia que sirva para orientar a toma de decisións desde evidencias sólidas.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade

A Xunta impulsa, con de preto de 1M€, a creación de espazos de tecnoloxía aplicada e aulas de emprendemento en centros de FP

Sáb, 10/04/2021 - 12:15
Idioma Gallego

Summary: 

Estarán dotados de equipamento e recursos para mellorar a cualificación dos estudantes de cara ao mundo laboral No caso das aulas de emprendemento, o obxectivo é ofrecer un soporte similar ao dunha ‘startup’ para que o alumnado poida poñer en marcha a súa empresa

A Xunta de Galicia impulsa a creación, a través de un orzamento de preto de 1M€, de Espazos de tecnoloxía aplicada nos Centros integrados de Formación Profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, e de Aulas de emprendemento na formación profesional nos centros que imparten estas ensinanzas.

Trátase de dúas novidosas iniciativas que teñen como obxectivo seguir avanzando na calidade da formación que se ofrece na FP galega. Deste xeito, o departamento educativo do Goberno galego afonda, ademais, na súa aposta por estreitar o vínculo entre Formación Profesional e empresa, como vía para dar un valor engadido á preparación que os estudantes acadan nos ciclos formativos, así como como mecanismo de retroalimentación entre o sistema educativo e o produtivo.

Neste sentido, que o alumnado poida simular desde os propios centros de ensino procesos produtivos reais favorece que acade unhas mellores competencias de cara á súa incorporación ao centro real de traballo e, polo tanto, redunda nun maior beneficio para a empresa que o incorpore no mercado laboral. Así mesmo, favorecer que faga realidade a súa propia idea de empresa contribúe a que poñan en marcha no futuro un negocio propio.

Escenarios virtuais, presenciais e mixtos

No referido aos espazos de tecnoloxía aplicada, o obxectivo é converter aulas tradicionais en espazos que conten con conexión á rede sen fíos e con equipamento e dispositivos para que o alumnado desenvolva experiencias e procesos próximos aos que se desenvolven no tecido produtivo. Así mesmo, serán espazos con capacidade para combinar escenarios virtuais, presenciais e mixtos, que xeren conciencia creativa, e emprendedora, a través de modelos de gamificación e metodoloxías de construción de produtos e servizos.

En definitiva, búscase dotar os Centros Integrados de FP de lugares e recursos nos que os estudantes poidan mellorar a súa cualificación, que simulen as contornas laborais, nas que se poidan empregar metodoloxías baseadas en proxectos ou retos próximos a cada sector produtivo, incorporando recursos baseados en tecnoloxías dixitais tales como simuladores ou xemelgos dixitais, ou a integración de aulas e talleres en espazos únicos que integren aprendizaxes teórico-prácticas, que incorporen simuladores e xemelgos dixitais.

Orientación para poñer en marcha empresas

No caso das aulas de emprendemento, contarán cun soporte administrativo, técnico e de infraestruturas nas primeiras fases dun proxecto emprendedor, similar ao dun marco de desenvolvemento dunha startup. Para iso, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ofrecerá aos centros participantes na iniciativa un sistema de orientación, guía, e titorización das ideas emprendedoras aportadas polo propio alumnado, en particular do alumnado que está próximo a finalizar os seus estudos.

Deste xeito, os estudantes da FP galega e os recentemente titulados nestas ensinanzas poderán recibir o asesoramento e axuda necesarias para desenvolver as súas ideas de empresa. Se o proxecto alcanzase un nivel de madurez suficiente para a súa posta en marcha e requirise dun espazo para o seu desenvolvemento, dende a aula faranse as xestións necesarias para a súa integración nun viveiro da Rede de viveiros de empresa en centros educativos da Xunta de Galicia

Cada unha destas aulas contará cos espazos, mobiliario e equipamentos necesarios para cumprir este cometido, así como para xerar un ambiente propicio e dinámico para o desenvolvemento de traballo creativo e en equipo, adaptado aos novos modelos empresariais. Nela realizaranse tamén actividades formativas para o fomento das habilidades e competencias que o alumnado debe adquirir para ter un enfoque emprendedor, tales como as persoais, sociais, relacionais, de comunicación, de definición de produto, ou de desenvolvemento de prototipos e propostas.

Esta iniciativa enmárcase, polo tanto, no Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, para o fomento do espírito emprendedor no ensino co obxectivo de lograr un avance sensible na cultura do emprendemento no alumnado e propor instrumentos que permitan coñecer os logros alcanzados. Estes novos espazos integraranse na rede de viveiros do programa eduEmprende, como aulas de emprendemento asociadas aos viveiros da rede.

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Xunta e Foanpas abordan a mellora dos servizos escolares en Vigo

Ven, 09/04/2021 - 12:05
Idioma Gallego

Summary: 

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, mantivo unha reunión de traballo cos responsables desta entidade

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade e Foanpas (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de alumnos de Vigo) manteñen aberta unha liña de diálogo para afondar en cuestións de interese para a comunidade educativa de Vigo, tal e como se puxo de manifesto na primeira reunión de traballo entre o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, e os representantes desta entidade, celebrada en Vigo.

Na xuntanza, na que tamén estivo presente o xefe territorial de Educación na provincia, César Pérez Ares, abordáronse cuestións relativas ao contexto covid, como é o proceso de vacinación e o seguimento das medidas hixiénico-sanitarias recollidas nos protocolos que a comunidade educativa, especialmente o alumnado e os docentes, están cumprindo coa máxima responsabilidade.

Así mesmo, o encontro serviu para avanzarlles aos representantes das familias o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica que está elaborando a Xunta co fin de que o deseño dos futuros espazos educativos (ben sexan rehabilitacións, ampliacións ou novas construcións) respondan ás necesidades educativas, sanitarias e tecnolóxicas, apostando por espazos máis amplos, máis accesibles e inclusivos, medioambientalmente sostibes e, sobre todo, preparados para afrontar a transformación dixital dos próximos anos.

Pola súa banda, por parte dos representantes de Foanpas púxose de manifesto o interese polo funcionamento dos servizos complementarios, como é o caso do comedor escolar, o funcionamento das actividades do verán e o proxecto de zonificación escolar da cidade, cuestións todas elas que quedaron emprazadas a vindeiras reunións de carácter máis técnico.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

O IES de Ames e o CEIP de Porto Cabeiro de Redondela gañan o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 da Xunta

Ven, 09/04/2021 - 12:01
Idioma Gallego

Summary: 

Os proxectos 'Abecedáriome' e 'Xela Arias e as palabras', resultan vencedores do certame escolar este curso Os materiais didácticos para traballar a figura de Xela Arias en todos os niveis educativos estarán accesibles proximamente desde o Portal da Lingua Galega

O IES Plurilingüe de Ames e o CEIP de Porto Cabeiro de Redondela gañaron o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 convocado pola Xunta de Galicia co obxectivo de poñer en valor e dar a coñecer a autora a quen a Real Academia Galega (RAG) lle dedica este 17 de maio, Xela Arias. A iniciativa busca ofrecerlle aos centros educativos de Galicia materiais de calidade -xogos de carteis e unidades didácticas- para traballar desde as aulas a figura homenaxeada en todos os niveis educativos desde infantil ata bacharelato ou formación profesional.

Así, a exposición gañadora na categoría A, correspondente á modalidade de Educación Infantil e Primaria, é Xela Arias e as palabras, elaborada polo redondelán CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro, que se impuxo cun proxecto didáctico arredor da autora que salienta pola súa orixinalidade e creatividade, pola beleza estética e pola diversidade das técnicas empregadas na procura de difundir a vida e a obra de Xela Arias entre o público máis novo.

Na categoría B, correspondente ao resto dos centros e niveis educativos de ESO, Bacharelato, FP e Educación Especial), o traballo gañador foi Abecedáriome, do IES Plurilingüe de Ames, co que o equipo de traballo conseguiu plasmar a vida, a obra e a época de Xela Arias a través dun harmonioso conxunto de carteis que destacan pola súa modernidade e pola acertada selección da información, amais da súa unidade, perfección técnica e calidade lingüística.

Ampla programación para celebrar a festa da lingua galega

Os dous centros educativos gañadores recibirán cadanseu premio en metálico de 2000 euros, mentres que o profesorado implicado no deseño e posta en marcha das exposicións seleccionadas obterá unha certificación de premio de innovación educativa equivalente a 20 horas de formación (30 no caso do coordinador do proxecto). Ademais, as dúas coleccións de 10 carteis que integran cada unha das mostras e as súas guías didácticas estarán accesibles desde o Portal da Lingua Galega, para a súa descarga libre e de balde, a canda outros materiais especialmente elaborados polos equipos de dinamización da lingua galega.

O Concurso-Exposición Letras Galegas forma parte da programación institucional que a Xunta de Galicia desenvolve xa para renderlle tributo a Xela Arias e para facer partícipe a toda a sociedade da celebración da festa da lingua galega, o 17 de maio.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Román Rodríguez destaca o apoio do tecido empresarial galego á formación práctica na FP, que recupera xa niveis precovid

Ven, 09/04/2021 - 11:56

Summary: 

Agradece a Nueva Pescanova a confianza depositada na FP galega, que hoxe destaca por ser innovadora e moderna A Formación en Centros de Trabalo (FCT) conta este curso con máis de 14.000 alumnos en máis de 8.200 empresas Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacou o apoio do tecido empresarial galego á formación práctica na FP, que neste curso 2020/2021 volve a situarse en cifras precovid, con máis de 14.000 alumnos en máis de 8.200 empresas. Fíxoo, xunto a Ignacio González, CEO do Grupo Nueva Pescanova, no acto de benvida que a empresa ofreceu aos 12 estudantes de FP Dual, do ciclo de grao medio en Elaboración de Produtos Alimentarios impartido polo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio en colaboración con esta compañía. No acto participaron tamén a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, e o secretario xeral de Educación e FP, José Luis Mira.

O titular do departamento educativo puxo en valor a importancia da colaboración das empresas tanto no módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) como no éxito da FP Dual, que este curso acada a cifra máis elevada de alumnado da historia, superando os 2.000 estudantes e as 350 empresas implicadas. “Sen a súa colaboración e a do conxunto do tecido empresarial non teriamos situado á FP galega na posición que ocupa na actualidade, unha formación innovadora e moderna, que xera orgullo entre os galegos, e que permite dotar ás nosas empresas de traballadores cunha formación especializada e orientada ao entorno laboral”, afirmou o conselleiro.

Román Rodríguez explicou que a cidade de Vigo conta cun total de 11 ciclos de FP Dual en seis centros, da man de empresas tan relevantes como Nueva Pescanova. Neste sentido, salientou o traballo de centros educativos como o CIFP Manuel Antonio, que desenvolven unha estreita colaboración co mundo empresarial, un intercambio de coñecemento que constitúe unha das potencialidades da FP e da FP Dual.

Así mesmo, destacou o compromiso do tecido produtivo da contorna de Vigo coa Formación Profesional, ca que colaboran non só a través da modalidade Dual, senón tamén co desenvolvemento do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT).

Másteres de FP

Román Rodríguez explicou que a Xunta vai intensificar estas vías de colaboración a través “dun proxecto pioneiro que lanzaremos o próximo curso en colaboración co tecido empresarial como son os másteres de FP, unha iniciativa coa que impulsaremos unha quincena de cursos de especialización de ata 700 horas de duración”.

“Ofertaranse en áreas cunha amplísima demanda no mundo laboral, como a Fabricación intelixente, o desenvolvemento de videoxogos, a Intelixencia Artificial e o Big Data ou a ciberseguridade”, destacou.

O conselleiro incidiu na importancia de seguir tendendo pontes entre o mundo empresarial e as administracións públicas, nomeadamente desde o punto de vista educativo. “Non me cabe dúbida de que os estudantes estades ante unha oportunidade única para poñer en práctica os coñecementos adquiridos, como tamén será enormemente beneficioso para esta empresa contar con estudantes cunha formación práctica de alta calidade como a que se imparte no CIFP Manuel Antonio”.

Proxecto de Nueva Pescanova

O CIFP Manuel Antonio e Nueva Pescanova imparten este curso a FP Dual de ciclo de grao medio en Elaboración de Produtos Alimentarios, con 12 matriculados con idades comprendidas entre os 19 e os 50 anos. O ciclo en unha duración de dous cursos e comeza agora a parte correspondente á actividade profesionalizadora en empresa, que se realiza nos seus centros industriais de Chapela e O Porriño.

Esta actividade é un dos fitos diferenciais da FP Dual galega, na que o período de formación do alumnado na empresa é financiado pola propia compañía e non pola Administración educativa. Isto pon de relevancia a confianza do tecido produtivo nas ensinanzas de FP como vía para preparar profesionais da máxima cualificación.

A actividade profesionalizadora que se realiza na FP Dual é, ademais, unha garantía para os estudantes, que están en contacto directo coa realidade dun centro real de traballo, o que redunda nunha maior inserción laboral destes estudantes, que supera ca o 90%.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidades colabora tamén con Nueva Pescanova e á Formación en Centros de Traballo, módulo que neste curso están realizando nesta empresa cinco alumnos dos ciclos Automatización e robótica Industrial (CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo), Sistemas electrotécnicos e automatizados e Acuicultura (IES Politécnico de Vigo).

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Powered by Drupal - Design by artinet