Selector rápido de contidos

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 12 horas 42 min

Carnés profesionais. Listaxe definitiva de solicitudes, datas e material permitido. Segunda convocatoria 2022

Xov, 22/09/2022 - 13:02

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria de probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2022, así como as datas de celebración das probas, o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba e a listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

Admisión FP. Ciclos formativos de grao básico con prazas dispoñibles

Mar, 06/09/2022 - 14:04

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos de grao básico de formación profesional con prazas vacantes desde desde o mércores 7 de setembro ata as 13:00 horas do venres 23 de setembro de 2022.

Admisión a ciclos formativos. 3ª adxudicación ordinaria. Convocatoria curso 2022-2023

Xov, 01/09/2022 - 14:45

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou directamente nesta ligazón.

Réxime ordinario

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o venres 2 de setembro ata as 13:00 horas do martes 6 de setembro de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

 • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o venres 2 de setembro ata as 13:00 horas do martes 6 de setembro de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

Convocatoria de Retorna Mocidade FP 2022-2023

Ven, 19/08/2022 - 13:55

Publicada no DOG a convocatoria de Retorna Mocidade FP, que permitirá a persoas menores de 40 anos, de nacionalidade española, residentes no estranxeiro, e con vinculación con Galicia, regresar a Galicia, formarse no sector da construción a través de formación oficial e obter unha axuda que lles permita afrontar os custes da viaxe, do aloxamento e da manutención.

A convocatoria permite obter unha das 54 prazas para cursar estudos de formación profesional relacionados coa construción en Galicia, e unha axuda que permita afrontar os custes da viaxe a Galicia, e do aloxamento e da manutención durante o período formativo. Poderán presentar solicitude aquelas persoas menores de 40 anos, de nacionalidade española, residentes no estranxeiro nos dous últimos anos, e con vinculación con Galicia (ben porque naceron en Galicia, ben porque residiron en Galicia 10 ou máis anos antes de emigrar, ou ben porque son descendentes de persoas galegas con vinculación cun concello galego), que queiran formarse nunha formación oficial específica básica de entre 600 e 860 horas, de albanelaría e fontanaría na Coruña, ou de fontanaría, calefacción, electricidade e telecomunicación de edificios en Culleredo ou Ferrol.

O prazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturais, desde mañá día 20 de agosto ata o 3 de outubro de 2022. Pode facerse de xeito telemático a través do sistema de admisión a ensinanzas de formación profesional https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision (ou desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento ED333B).

As persoas seleccionadas, ademais da praza na formación solicitada recibirán unha axuda de 6.500 € para a viaxe, o aloxamento e a manutención mentres se desenvolve a formación. Esta axuda terá un primeiro pago de 3.700 unha vez iniciada a formación en Galicia, e un segundo pago de 2.800 unha vez aprobado o 70% das ensinanzas do primeiro trimestre.

Estimase que a finais de outubro se publiquen os candidatos seleccionados, que a formación comece en decembro de 2022 e dure ata xullo de 2023.

Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües e ciclos autorizados. Convocatoria 2022/23

Mér, 10/08/2022 - 15:02

Publicada a relación de centros educativos e ciclos formativos que serán plurilingües no curso 2022/23. Nestes ciclos impártese polo menos un módulo profesional de primeiro curso e outro de segundo curso en lingua estranxeira, e ademais impártense horas adicionais de formación lingüística en dita lingua en cada un dos cursos.

Esta actuación encádrase dentro do Programa de Cooperación Territorial «Plan de Modernización de la Formación Profesional», e da Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030; e poderá ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea-NextGenerationEU no marco do programa de cooperación territorial «Plan de modernización de la formación profesional», destinado ao redimensionamento da oferta de formación profesional, no marco do Compoñente 20 «Plan estratéxico de impulso da formación profesional», do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia.

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria curso 2022-2023

Mar, 26/07/2022 - 21:47

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou directamente nesta ligazón.

Réxime ordinario

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o mércores 27 de xullo ata as 13:00 horas do venres 29 de xullo de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

 • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 27 de xullo ata as 13:00 horas do venres 29 de xullo de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

Proxectos de formación. Resolución de avaliación. Curso 2021-2022

Ven, 22/07/2022 - 11:41

Publicada a Resolución de avaliación da comisión de selección e avaliación de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional correspondente á convocatoria do curso 2021-2022.

Admisión a formación profesional de grao básico. Listaxe de prazas adxudicadas. Curso 2022-2023

Xov, 21/07/2022 - 11:31

Publicación da listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos de grao básico de formación profesional para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. O CPC figura na folla de información importante do resgardo da solicitude de participación na admisión á formación profesional de grao básico. Calquera dúbida sobre a situación persoal neste proceso de admisión será resolta polo centro  no que se realizou a solicitude.

Os centros nos que estea asignada a praza poñeranse en contacto co alumnado para confirmar a matrícula e solicitarlles a documentación que proceda.

Admisión a formación profesional de grao básico. Listaxe definitiva de solicitudes. Curso 2022-2023

Xov, 21/07/2022 - 11:21

Publicación da listaxe definitiva de solicitudes de admisión a FP de grao básico para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. O CPC figura na folla de información importante do resgardo da solicitude de participación na admisión á formación profesional de grao básico. Calquera dúbida sobre a situación persoal neste proceso de admisión será resolta polo centro  no que se realizou a solicitude.

Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Segunda convocatoria 2022

Mér, 20/07/2022 - 13:32

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a segunda convocatoria 2022 das probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Admisión FP dual. Ciclos formativos con prazas dispoñibles. Curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 14:04

Publicadas as listaxes de proxectos de formación profesional dual con prazas dispoñibles para o curso 2022-2023.

Admisión a ciclos formativos. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 07:45

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou directamente nesta ligazón.

Réxime ordinario

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 19 de xullo ata as 13:00 horas do venres 22 de xullo de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

 • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o martes 19 de xullo ata as 13:00 horas do venres 22 de xullo de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 07:40

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou directamente nesta ligazón.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Réxime ordinario

  
 
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade a distancia

Admisión a cursos de especialización. Adxudicación de prazas. Curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 07:35

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada en cursos de especialización para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión ou na seguinte ligazón.

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada curso de especialización abrangue desde o martes 19 de xullo ata as 13:00 horas do martes 26 de xullo de 2022. A matrícula ou a renuncia deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. A renuncia a unha praza adxudicada realízase para permanecer en listaxe de espera doutra de mellor preferencia dentro dos cursos de especialización. As persoas con praza adxudicada nun curso de especialización son excluídas do resto dos procesos de admisión de formación profesional.

Tamén se poderá solicitar matrícula ou renuncia na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada dun curso de especialización empregarase o seguinte modelo:

Adxudicación continuada. No caso de que algunha persoa con praza adxudicada renuncie a ela ou non se matricule durante o período establecido e nese curso de especialización haxa listaxe de espera, o centro procederá a chamar ás persoas que se atopen na lista de espera polo proceso de adxudicación continuada entre o 27 e o 29 de xullo ás 13:00 horas e do 1 ao 7 de setembro ás 13:00 horas.

Admisión a cursos de especialización. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 07:30

Publicación das listaxes definitivas de solicitudes de admisión a cursos de especialización para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión ou na seguinte ligazón.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a cursos de especialización pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Admisión FP dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Convocatoria 2022

Lun, 18/07/2022 - 16:19

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para proxectos de formación profesional dual para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou na seguinte ligazón.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado  antes do día 26 de xullo ás 13:00 horas. Para solicitar a matrícula empregarase o seguinte modelo:

Convocatoria de selección de centros na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP 2022-2023

Lun, 18/07/2022 - 09:42
si

Publicada no DOG a Resolución do 8 de xullo de 2022 Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan instrucións para o seu funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Nova orixinal publicada o 11/07/2022.

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües. Convocatoria 2022/2023

Mar, 12/07/2022 - 16:12

Publicada a listaxe provisional de centros e ciclos formativos plurilingües para o curso 2022/2023.

Contra esta listaxe poderanse presentar alegacións ante o Director Xeral de Formación Profesional no prazo de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación: 12/07/2022.

Admisión FP dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Convocatoria 2022

Lun, 11/07/2022 - 10:17

Publicación das listaxes definitivas de solicitudes de admisión a proxectos de formación profesional dual para o curso 2022-2023.

O período de selección polo centro educativo e a entidade colaboradora abrangue do día 11 de xullo ata as 12:00 horas do 14 de xullo de 2022.

As persoas admitidas (seleccionadas) para un proxecto de FP dual quedarán excluídas do proceso de admisión de cursos de especialización, de ciclos formativos no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na seguinte ligazón.

Powered by Drupal - Design by artinet