Selector rápido de contidos

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 1 día 11 horas

TVG. Convocatoria de proba para un contrato en prácticas

Lun, 19/03/2018 - 07:55

Convocatoria do proceso de selección para un contrato en prácticas na categoría laboral de Relacións Públicas en Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

As persoas aspirantes deberán enviar mediante correo electrónico ao enderezo proceso.seleccion@crtvg.es un currículo segundo as instrucións do ficheiro xunto (accesible premendo en Máis información) indicando que é para esta proba.

O prazo de inscrición remata o 25 de marzo de 2018.

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Mar, 13/03/2018 - 08:06

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018. Data de publicación: 13.03.2018

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

//

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Período de inscrición. Convocatoria 2018

Lun, 12/03/2018 - 08:33

Comezo do período de inscrición de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Prazo de inscrición: do 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018 na seguinte ligazón:

Máis información:

Edugal. Pontevedra 2018

Mér, 07/03/2018 - 18:46

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participa en Edugal Pontevedra 2018, o VII Salón da oferta de educación e formación de Galicia, que se celebra no Recinto Ferial de Pontevedra os días 7, 8 e 9 de marzo de 2018.

No stand de Formación Profesional pódese atopar información e recibir orientación relacionada con:

 • Oferta educativa dos ciclos formativos de FP
 • Acceso á Formación Profesional
 • Saídas académicas e profesionais
 • Acreditación de competencias, a posibilidade de acreditar oficialmente a túa cualificación profesional se tes experiencia profesional
 • Emprendemento
 • Formación Profesional Básica
 • Formación Profesional Dual

Na zona de exposición tamén está presente unha representación dos centros de FP e de ensinanza de réxime xeral:

 • CIFP A Xunqueira
 • IES Chan do Monte
 • IES Luís Seoane
 • IES Gonzalo Torrente Ballester
 • IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura
 • CMUS Profesional Manuel Quiroga
 • ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
 • ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • EASD Antonio Failde

 - Máis información

Imaxe Portada:  Imaxe: 

Proxectos de Asociacións Estratéxicas KA203 Erasmus+. Convocatoria 2018

Mér, 07/03/2018 - 09:18

O Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), Axencia Nacional en España para o Programa Erasmus+ no ámbito da educación e a formación, anima ás institucións de Educación Superior con carta ECHE a participar na convocatoria 2018 de proxectos de Asociacións Estratéxicas KA203.

Na páxina web do SEPIE encontrará dispoñible toda a información necesaria para participar na Convocatoria Erasmus+ 2018 cun apartado específico para os proxectos de Educación Superior KA203.

Para presentar a súa solicitude dentro desta convocatoria deberanse consultar os seguintes documentos:

 - Documentos da Convocatoria 2018:

 - Información sobre pasos previos á solicitude con instrucións técnicas

 - Material de apoio con documentos que facilitarán o proceso de presentación da solicitude, como:

 - O formulario electrónico de solicitude KA203

É importante ter en conta que a Declaración Responsable é un documento que deberá achegarse obrigatoriamente á solicitude e deberá de ser asinada electronicamente polo representante legal da organización solicitante. Os Mandatos de socios non españois deben formalizarse con sinatura manuscrita.

O prazo de presentación de solicitudes para proxectos de asociacións estratéxicas da Acción Clave 2 finaliza o 21 de marzo de 2018 antes das 12:00 horas.

Para calquera consulta pódese enviar unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico: asociaciones.es@sepie.es

Probas de acceso a grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2018

Mar, 06/03/2018 - 08:23

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 7 ao 9 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Implantación ferramentas de medios de pagamento. Listaxe definitiva

Mar, 27/02/2018 - 17:18

Listaxe definitiva dos centros seleccionados para participar no programa "Implantación de ferramentas de medios de pagamento en formación profesional", enmarcado dentro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade financeira ABANCA Corporación Bancaria S.A. para o desenvolvemento do espírito emprendedor, no marco de Eduemprende. Curso 2017/2018.

3º Encontro Internacional de Formación Profesional de Galicia, Asturias, Castela e León, e Portugal

Mar, 27/02/2018 - 12:13

O CIFP Carlos Oroza de Pontevedra acolle o 28 de febreiro de 2018 o 3º Encontro Internacional de Formación Profesional de Galicia, Asturias, Castela e León, e Portugal, organizado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta iniciativa representa un claro reforzo ao aproveitamento de sinerxías que xa supón a Rede Galega de Formación Profesional de hostalaría, a través da transferencia de coñecemento dos centros educativos ás empresas, o intercambio de experiencias profesionais e a posibilidade de abrir novos proxectos de innovación en colaboración con outros sistemas educativos de fóra da nosa comunidade.

Este 3º Encontro está dedicado á "Innovación e novas tendencias en sala", co obxectivo claro de promover a innovación no servizo e na atención ao cliente.

Centro educativo:  CIFP Carlos Oroza

Certame Cooperativismo no Ensino 2018

Lun, 26/02/2018 - 08:09

Publicada a Orde do 15 de decembro de 2017 (DOG 19 de xaneiro de 2018) pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

O certame ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

A presentación de solicitudes farase exclusivamente por vía telemática a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) . O prazo de presentación remata o 30 de abril de 2018.

Modalidades

 • Modalidade de actividades artísticas, dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial
 • Modalidade de actividades cooperativizadas, dirixida ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial
 • Modalidade de proxectos empresariais cooperativos, dirixida ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial

Modalidade de proxectos empresariais cooperativos

O alumnado dos centros educativos que impartan formación profesional específica e de ensinanzas de réxime especial, nos cales se realizasen actividades de fomento e divulgación do cooperativismo, poderán presentar a este concurso os proxectos empresariais elaborados por eles, baixo a única modalidade de proxectos empresariais cooperativos.

Os proxectos deberán desenvolver o proceso completo de posta en marcha dun proxecto empresarial, baixo a fórmula cooperativa, orixinal, coherente e viable economicamente.

Os proxectos deberán estar redactados en galego e presentaranse en formato papel e en formato electrónico que permita a súa posterior publicación, acompañados obrigatoriamente dunha ficha resumo segundo o modelo, que pode obterse na parte de Cooperativismo e Economía Social na web http://emprego.ceei.xunta.gal/, así como dun currículo do grupo (nomes, apelidos, idades e estudos do alumnado, así como do profesor ou profesora, ou do director ou directora).

Na elaboración de cada proxecto deberán participar como mínimo tres alumnos ou alumnas, que deberán estar dirixidos por un profesor ou profesora, ou un director ou directora.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2018

Xov, 22/02/2018 - 11:03

Publicada a Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2018.

Máis información:

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2018

Mar, 20/02/2018 - 09:35

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018, con data do 20 de febreiro de 2018.

As persoas que  figuran na listaxe de solicitantes que precisan emendar a documentación achegada coa súa solicitude poden coñecer os erros detectados na súa solicitude na ligazón www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Edición de solicitudes e consulta de expedientes>> –indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou tamén na sede onde presentou a solicitude.

As persoas que figuran na listaxe de solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación esixida deben coñecer que a súa solicitude e a súa documentación vai ser analizada pola comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias.

Para todas as listaxes, independentemente da listaxe na que figure, debe verificar que os datos persoais ou as unidades de competencia solicitadas coinciden coas da listaxe. Se detecta algún erro debe presentar unha reclamación.

Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditación e entregou a documentación nalgunha sede, poderá presentar reclamación na mesma sede.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do mércores día 21 de febreiro ao venres día 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

A continuación atopará as listaxes de solicitantes que non precisan emendar a documentación, solicitantes que precisan emendar a documentación ou solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación agrupadas polo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sede de participación.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

Solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación

15014556 - CIFP Coroso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15016000 - CIFP Compostela

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15024513 - CIFP Someso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

Solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27006528 - CIFP As Mercedes

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27020793 - CIFP Porta da Auga

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32015050 - CIFP A Farixa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32016765 - CIFP Portovello

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36007552 - CIFP A Granxa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36014489 - CIFP A Xunqueira

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

//

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2018

Ven, 16/02/2018 - 12:59

Publicada a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2018 destinadas ao funcionariado docente non universitario, cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Social Europeo.

Na seguinte ligazón pode consultar as persoas destinatarias, duración, documentación, lugar de presentación de solicitudes e máis información de interese.

    - Máis información

Concurso Novos Técnicos en Automoción 2018 Fundación Comforp

Ven, 16/02/2018 - 07:59

A Fundación Comforp convoca a XV edición do Concurso Novos Técnicos en Automoción CJTA. Os perfís convocados para esta edición son:

 • Electromecánica
 • Carrozaría
 • Pintura
 • FPB/ACE/Similares
 • Mini-vídeos de automoción

- Bases do concurso

- Máis información

Presentación do vehículo simulador de accidentes resultado dun proxecto de innovación na FP

Xov, 15/02/2018 - 13:31

Hoxe, 15 de febreiro de 2018, tivo lugar a presentación pública do vehículo simulador de accidentes resultado do proxecto "Simulador de rescate de vítimas de accidentes de tráfico", premiado na Convocatoria para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional 2016.

Este proxecto é froito da colaboración entre o CIFP Ferrolterra e o IES Leixa, xunto coa empresa Ambulancias Ferrolanas S.L. e a Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES).

Con esta presentación ponse en valor a calidade e profesionalidade das ensinanzas e centros educativos de Formación Profesional e dáse a coñecer esta ferramenta a outros colectivos relacionados coa seguridade cidadán, aos que lles pode resultar de grande utilidade tanto para a súa formación como para a realización de campañas de sensibilización da condución responsable: Servizo Galego de Saúde, 061, 112, protección civil, bombeiros, empresas de ambulancias, Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (ASGATE), concellos de Ferrolterra, grupos de emerxencias supramunicipais, Cruz Vermella e outros centros educativos.

Imaxe Portada:  Imaxe: 

Premios a proxectos de innovación na FP. Proxectos admitidos e excluídos

Xov, 15/02/2018 - 10:49

Publicada a listaxe de proxectos de innovación presentados á convocatoria da Resolución do 4 de decembro de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Na seguinte ligazón atopará a relación de proxectos admitidos e excluídos, agrupados por centro educativo coordinador, así como a documentación requirida se é o caso.

O prazo de presentación da documentación requirida remata o 26 de febreiro de 2018.

Carnés e habilitacións profesionais. Orde da convocatoria 2018

Xov, 15/02/2018 - 09:38

Publicada a Orde do 1 de febreiro de 2018 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2018.

Xornadas de ferramentas de medios de pagamento

Mér, 14/02/2018 - 09:07

Os días 10 e 12 de abril de 2018 terán lugar no CAFI de Santiago as xornadas de "Ferramentas de medios de pagamento".

Os interesados en participar poden inscribirse a través de FPROFE antes do día 03/04/2018.

Referencia do curso: G1702038

Solicitude de propostas Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2019

Mar, 13/02/2018 - 13:14

O SEPIE publicou a convocatoria 2019 de propostas da Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) no Diario Oficial da Unión Europea do 1 de febreiro de 2018.

Importante: Todas as institucións que impartan ensinanzas de educación superior (ciclos de grao superior da Formación Profesional, ensinanzas artísticas superiores ou outras) deben solicitar esta Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) para participar na convocatoria de proxectos KA103, KA107 e KA 203.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de marzo de 2018.

Pódese consultar a Convocatoria 2019 para solicitar a Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) na seguinte ligazón:

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Orde de convocatoria 2018

Xov, 08/02/2018 - 09:00

Publicada a Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.

Prazos de inscrición:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 12 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos

Máis información:

Reunión de lanzamento do proxecto europeo Erasmus + MATES

Mér, 07/02/2018 - 12:44

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participa no proxecto Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy (MATES).

Este proxecto, financiado pola Unión Europea, ten por obxectivo analizar a evolución das tecnoloxías marítimas en Europa para elaborar un plan estratéxico que mellore a competitividade da industria a través dunha adecuación das formacións existentes. Con este fin, xuntará os esforzos das comunidades educativas e científicas coa industria, a sociedade e a administración.

O proxecto está coordinado polo Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR e conta tamén coa participación da Universidade de A Coruña, da Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (ASIME), de CT Ingenieros A.A.I., S.L. e doutros socios de Irlanda, Portugal, Reino Unido, Bélxica, Países Baixos, Italia e Grecia.

A reunión de lanzamento do proxecto celébrase en Bruxelas os días 7 e 8 de febreiro de 2018.

Imaxe Portada:  Imaxe: 

Powered by Drupal - Design by artinet