Selector rápido de contidos

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 17 horas 32 min

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2019-2020

Xov, 18/07/2019 - 16:12

Publicada a listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) autorizados da convocatoria 2019-2020.

Contra esta listaxe poderase presentar alegacións ante o Director Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa no prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación: 18/07/2019.

Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2019-2020

Mar, 16/07/2019 - 19:21

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os ciclos de formación profesional dual que dispoñen de prazas vacantes tras a finalización do período establecido de presentación de solicitudes.

As persoas interesadas en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentarán unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo que dispón de prazas vacantes.

Admisión. Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Mar, 16/07/2019 - 16:00

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 17 ás 9:00 horas ata o día 23 de xullo ás 13:00 horas. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

 

Réxime ordinario

 

Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Admisión a ciclos formativos. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019

Mar, 16/07/2019 - 00:01

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do martes 16 de xullo ata as 13:00 horas do martes 23 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do martes 16 de xullo ata as 13:00 horas do martes 23 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria 2019

Lun, 15/07/2019 - 23:30

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Réxime ordinario

  
 
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade a distancia

Formación Profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2019-2020

Lun, 15/07/2019 - 20:05

Publicadas as listaxes de prazas adxudicadas para os proxectos experimentais de formación profesional dual en colaboración con diversas entidades para o curso 2019-2020.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado ata o día 24 de xullo.

- Máis información

Convocatoria 2019-2020 de probas libres de títulos extinguidos da LOXSE

Lun, 15/07/2019 - 08:57

Publicada a Orde do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Formación Profesional Dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019-2020

Mar, 09/07/2019 - 08:37

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos de formación profesional dual para o curso 2019-2020.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Máis información

Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria 2019

Xov, 04/07/2019 - 23:54

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 5 de xullo ata as 13:00 horas do martes 9 de xullo de 2019.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2019-2020

Mér, 03/07/2019 - 22:02

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión aos proxectos de formación profesional dual para o curso 2019-2020.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación o 4 e 5 de xullo no centro de inscrición.

Máis información

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Primeira convocatoria 2019

Mar, 02/07/2019 - 11:05

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da primeira convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 9 de xullo de 2019.

Plan anual de formación do profesorado de FP 2019-2020

Mér, 26/06/2019 - 10:55

Publicadas en FProfe as actividades do plan anual de formación do profesorado de Formación Profesional.

O profesorado de formación profesional que desenvolve o seu labor docente nos centros sostidos con fondos públicos, dentro do ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, así como aquel con destino nos servizos técnicos dependentes da consellería, xa pode inscribirse nas actividades de formación permanente previstas para os meses xullo e setembro deste ano 2019.

Inicio do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2019/2020

Ven, 21/06/2019 - 12:59

O período de presentación de solicitudes do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de admisión para proxectos de FP dual comeza o día 24 de xuño e remata o día 2 de xullo ás 13:00 horas.

Máis información:

As persoas interesadas en cursar as ensinanzas de formación profesional, de xeito parcial, en calquera modalidade do réxime para as persoas adultas deben consultar a información sobre os itinerarios formativos recomendados.

Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2019

Ven, 21/06/2019 - 11:02

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 24 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2018-2019).

- Máis información sobre a convocatoria

Oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2019-2020 en centros públicos

Ven, 21/06/2019 - 09:08

Orde do 13 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20.

Orde do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20.

Nas seguintes ligazóns pode consultar os mapas da oferta de formación profesional para o curso académico 2019/2020:

Probas de acceso a grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2019

Lun, 10/06/2019 - 08:31

Publicada a listaxe provisional de cualificacións nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisional desde o día 11 ao 14 de xuño, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Máis información sobre a convocatoria

A Formación Profesional galega participa no Salimat Abanca 2019

Xov, 06/06/2019 - 14:46

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional participa no 23º Salón de Alimentación do Atlántico, Salimat Abanca 2019, que se celebra entre o 6 e o 9 de xuño no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca en Silleda.

Actividades dos centros galegos de FP no Salimat Abanca 2019

Varios centros galegos das familias de Hostalaría e Turismo e Industrias Alimentarias realizarán actividades demostrativas e ofrecerán degustacións de produtos onde se mostren servizos e produtos innovadores que se están a realizar nos centros educativos de Formación Profesional de Galicia.

Día Centro Actividade Xoves 6 CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Elaboracións básicas de marroquinaría de 11.00 a 11.30 e de 11.30 a 12.00 horas.

Pregado artístico de toallas e panos de mesa de 12.00 a 12.30 e de 12.30 a 13.00 horas.

CIFP Compostela

Obradoiro de coctalaría de 17.00 a 17.30 horas.

Venres 7 IES de Vilamarín

Obradoiro de queixos artesanais galegos de 11.00 a 11.45 horas.

CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) Obradoiro de alimentación saudable de 16.00 a 16.30 e de 16.45 a 17.15. Sábado 8 IES Sanxillao (Lugo) Obradoiro de coctalaría sen alcohol de 11.00 a 11.30, de 12.00 a 12.30 e de 17.00 a 17.30. Domingo 9 IES Fraga do Eume (Pontedeume)

Obradoiro de elaboración de doces de bagazo de cervexa artesá de 11.00 a 11.45, de 12.15 a 13.00, de 16.30 a 17.15 e de 18.00 a 18.45.

- Máis información

Evento multiplicador do proxecto Erasmus+ FUTUREfacing no CIFP Politécnico de Santiago

Mér, 05/06/2019 - 10:05

O próximo 26 de xuño terá lugar a celebración do Evento Multiplicador do Proxecto FUTUREfacing no CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela). Trátase dun proxecto Erasmus+ KA202, centrado no acabado e revestimento do moble e integrado por un consorcio de socios procedentes de catro países europeos: Estonia, Inglaterra, Italia e España.

No evento mostraranse os resultados acadados no proxecto mediante breves relatorios a cargo dos socios e, a continuación, o público asistente poderá probar o simulador virtual de vernizado así como asistir ás demostracións interactivas in situ de técnicas de acabado e revestimento a cargo de Ilva, Finsa e a escola de Formación Profesional de Rakvere (Estonia).

Obradoiro de validación do proxecto europeo Erasmus+ MATES en Bruxelas

Mér, 05/06/2019 - 09:18

O pasado 28 de maio reuníronse en Bruxelas 61 representantes dos socios do proxecto Mates, para asistir a un obradoiro no que se validou o traballo desenvolvido nesta materia por mais de 175 expertos durante o primeiro ano de traballo no marco deste proxecto europeo Erasmus+, coordinado polo Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).

Na reunión estiveron presentes diferentes avaliadores das catro Direccións Xerais da Comisión Europea: DG Mare, DG Employment, DG Reaearch e DG Growth que puideron coñecer de cerca os avances do proxecto.

Mediante a súa participación en Mates, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional colabora xunto co resto dos socios do proxecto no seu obxectivo de pechar a brecha existente entre a formación dos profesionais da construción naval e das enerxías mariñas renovables e as necesidades da industria destes sectores. Mates prevé o desenvolvemento de 11 experiencias piloto nas que se probarán formacións adaptadas ás necesidades emerxentes como: a industria 4.0, o emprego de materiais en formatos innovadores (tanto para o seu uso na aula como en contextos de aprendizaxe informal) ou a simulación de espazos industriais para o seu uso con fins didácticos.

Neste último punto a Consellería de Educación xogará un papel fundamental ao liderar os dous únicos proxectos piloto de construción física: o Freeboard Pilot, que simulará un estaleiro no propio centro formativo e o Magnus Effect, que permitirá aos alumnos desenvolver un novo modelo de jacket como parte da súa formación de mecanizado do metal. Ademais, a Consellería desenvolverá tamén un Crash Course sobre enerxías renovables que incluirá visitas a diferentes compañías do sector offshore das enerxías eólicas e mariñas.

Cun orzamento de 4,9 millóns de euros e co-financiado polo programa Erasmus + da Unión Europea, o proxecto MATES, “Alianza Marítima para promover a economía azul europea a través dunha estratexia de capacitación en tecnoloxía mariña”, finalizará en decembro de 2021.

Imaxe Portada:  Imaxe: 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2019

Ven, 31/05/2019 - 07:58

Publicada a listaxe definitiva das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

  • Listaxe definitiva
    A partir do día 3 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2018-2019).
  • Máis información

Powered by Drupal - Design by artinet