Punto Laranxa contra o acoso escolar

Validacións

Normativa sobre validacións e exencións

Validacións de módulos profesionais

1. NORMATIVA BÁSICA DE VALIDACIÓNS:

 

2. PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE:

 • Requisitos:

  • O solicitante debe estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases

 • Documentación necesaria:

  • A solicitude formalizarase no modelo de solicitude. Acompañarase de: 

   • Fotocopia compulsada do DNI.
   • Certificación académica oficial dos estudos cursados, ou de certificado de profesionalidade ou da acreditación parcial a que se refire a normativa.
   • O alumnado que teña estudos universitarios debe achegar os programas daquelas materias cursadas que podan ser validables polos módulos profesionais. Neste caso tanto o certificado de estudos como os programas deben estar en castelán posto que hai que remitilos ao Ministerio
 • Calquera dúbida sobre o proceso debe ser consultada co titor/a do grupo ou a orientadora.

 

3. RESOLUCIÓN:

A resolución farase nos seguintes 15 días tras rematar o prazo de solicitude. Mentres tanto, o estudante debe seguir acudindo a clase.

 

4. MÁIS INFORMACIÓN:

Toda a información sobre validacións e documentos asociados pode consultarse na web de FP da Consellería de Educación.

 

Powered by Drupal - Design by artinet