Selector rápido de contidos

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais -

Publicada a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español.

Concurso de traslados de secundaria

Xúntase a Orde do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da administración educativa e inspectores de educación.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o 7 ao 27 de novembro de 2017
 

Guías informativas

Publicadas as guías informativas para estudantes de bacharelato, formación profesional e docentes.

Actualizada a información sobre o ciclo medio de Preimpresión Dixital no réxime de adultos.

Información sobre o ciclo medio de Preimpresión Dixital no réxime de adultos, presencial e a distancia:

Powered by Drupal - Design by artinet