Selector rápido de contidos

Proceso de admisión en bacharelato no IES Leixa

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE BACHARELATO PARA O CURSO 2017-2018

Normativa reguladora:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Calendario:

1. Reserva de praza no centro de orixe (ED550A): 1 - 15 de febreiro.

2. Rexistro de solicitudes de reserva por parte do centro adscrito: ata o 20 de febreiro.

3. Data do sorteo público a efectos de desempate: 23 febreiro.

4. Asignación de prazas por parte do centro de adscrición: ata o 27 de febreiro.

5. Publicación de listaxes de solicitudes de reserva admitidas: ata o 28 de febreiro.

6. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

7. Presentación da solicitude de admisión (ED550B): 1-20 de marzo.

8. No caso de que haxa máis solicitudes que prazas e se precise realizar o baremo: Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión (23 de marzo ao 03 de abril).

9. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril (Prazo de reclamacións 5 días hábiles a partir da publicación).

10. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

11. Impugnación das listaxes de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada, ante a persoa titular da xefatura territorial, 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

12. Comunicación da relación definitiva de persoas admitidas e non admitidas á xefatura territorial: 2 días hábiles seguintes ao da publicación da relación definitiva.

13. Formalización da matrícula: 26 de xuño-10 de xullo.

14. Prazo extraordinario de formalización de matrícula: 1-11 de setembro

 

Nota informativa:

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Nova aplicación de admisión

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon en marcha unha nova aplicación para o proceso de admisión en educación primaria, secundaria e bacharelato.

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato -

Xúntase a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Reactivación da ANPA

Representantes de nais e pais do Consello Escolar do IES Leixa inician xestións para reactivar a ANPA do centro.

Nunha primeira iniciativa, o IES Leixa creou unha conta de correo no dominio do centro para activar as comunicacións con estes/as representantes e facilitar a interacción.

A conta de correo é anpa@iesleixa.es 

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2017

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2017 -

Xúntase a Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017.

Prazo de inscrición:

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
 

Guías do curso 2016-2017

Publicadas as guías de estudantes, docentes e titoría do curso 2016-2017.

Powered by Drupal - Design by artinet