Selector rápido de contidos

XXVIII Premios de Publicidade en Galego

> 22.09.2022

O CIFP Leixa gaña o premio da XXVIII convocatoria de Premios de Publicidade en Galego na súa categoría de centros educativos co traballo "Cambio climático". Os premios entregaranse o 3 de outubro no Pazo do Parlamento en Santiago de Compostela. Parabéns aos estudantes premiados Ismael Castro e Mario Domínguez.

;

Acceso ao aula virtual Moodle

> 21.09.2022

Para acceder á aula virtual Moodle é preciso que o estudantado xere un contrasinal. Para iso, deben entrar na aula virtual e premer en "¿Olvidó el usuario o la contraseña?". Abrirase unha ventá na que hai que poñer o email que se deixou na matrícula. O sistema enviará un email con instrucións para xerar o contrasinal e xa se poderá acceder á aula virtual.

Para calquera dúbida, debe consultarse coa titoría do grupo.

Por outra banda, pode usarse a aula virtual dende o móbil descargando a aplicación Moodle e configurando o acceso á aula coa dirección https://www.cifpleixa.gal/aulavirtual 

Certificados ER e IQNet de calidade

> 16.09.2022

O CIFP Leixa obtén os certificados ER e IQNet de calidade ISO 9001/2015.

Sobre as ensinanzas a distancia

Dadas as numerosas consultas sobre o ensino a distancia, aclaramos os seguintes puntos:

  1. A oferta a distancia pode ser modular por curso completo ou modular parcial.

    • No primeiro caso (modular por ciclo completo), o centro garantiza a oferta de todos os módulos que compoñen o ciclo e, polo tanto, pódese titular.

    • Na oferta modular parcial non se ofertan todos os módulos dun ciclo polo que non se garantiza que a persoa que se matricula nesta modalidade poida titular. Ofértante módulos que permiten especializarse ou completar unha formación previa.

  2. A oferta a distancia ten clases presenciais (titorías) e a distancia, todas elas voluntarias, aínda que nas clases presenciais pódense facer tarefas prácticas necesarias para adquirir a competencia dalgún módulo. Todas as clases son voluntarias.

  3. Os exames sempre son presenciais. As probas trimestrais e finais son no centro educativo, aínda que o profesorado pode organizar exercicios a distancia para ver a evolución do alumnado, o que non exime de facer os exames presenciais.

  4. Na comunidade autónoma de Galicia é obrigatorio impartir a metade dos módulos en galego xa que todo o estudantado debe adquirir a competencia lingüística en galego. Non obstante, mantense o dereito do estudantado a expresarse en calquera dos dous idiomas cooficiais: castelán ou galego.

Activación de ABALAR

Para poder facilitar as cualificacións ao alumnado, todos os alumnos/as (ou pais/nais/titores en caso de menores de idade), deben darse alta no sistema ABALAR.

 

Powered by Drupal - Design by artinet