Selector rápido de contidos

Acreditación de competencias. Convocatoria 2018

Acreditación de competencias. Convocatoria 2018 -

Publicada a Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Importante

  • A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación está activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.
  • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas no centro onde se realice o procedemento ao que se presente a persoa solicitante.

Revista de Educación Física

A Revista de Educación Física publica un artigo realizado por docentes do IES Leixa sobre o Proxecto Vén, móvete.

Plan anual do curso 2017-2018

Publicado o Plan anual do curso 2017-2018 e os documentos anexos.

Vacantes provisionais para o concurso de traslados

Publicadas as vacantes provisionais para o concurso de traslados.

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais -

Publicada a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español.

Guías informativas

Publicadas as guías informativas para estudantes de bacharelato, formación profesional e docentes.

Actualizada a información sobre o ciclo medio de Preimpresión Dixital no réxime de adultos.

Información sobre o ciclo medio de Preimpresión Dixital no réxime de adultos, presencial e a distancia:

Powered by Drupal - Design by artinet