Selector rápido de contidos

Probas libres: Acto de acollemento

> 23.05.2022

Infórmase que o acto de acollemento para as probas libres terá lugar o venres día 3 de xuño ás 10.00 horas no salón de actos do CIFP Leixa.

 

A asistencia ao acto é obrigatoria.

As persoas que non acodan sen unha causa xustificada serán dadas de baixa do proceso.

Sobre as ensinanzas a distancia

Dadas as numerosas consultas sobre o ensino a distancia, aclaramos os seguintes puntos:

 1. A oferta a distancia pode ser modular por curso completo ou modular parcial.

  • No primeiro caso (modular por ciclo completo), o centro garantiza a oferta de todos os módulos que compoñen o ciclo e, polo tanto, pódese titular.

  • Na oferta modular parcial non se ofertan todos os módulos dun ciclo polo que non se garantiza que a persoa que se matricula nesta modalidade poida titular. Ofértante módulos que permiten especializarse ou completar unha formación previa.

 2. A oferta a distancia ten clases presenciais (titorías) e a distancia, todas elas voluntarias, aínda que nas clases presenciais pódense facer tarefas prácticas necesarias para adquirir a competencia dalgún módulo. Todas as clases son voluntarias.

 3. Os exames sempre son presenciais. As probas trimestrais e finais son no centro educativo, aínda que o profesorado pode organizar exercicios a distancia para ver a evolución do alumnado, o que non exime de facer os exames presenciais.

 4. Na comunidade autónoma de Galicia é obrigatorio impartir a metade dos módulos en galego xa que todo o estudantado debe adquirir a competencia lingüística en galego. Non obstante, mantense o dereito do estudantado a expresarse en calquera dos dous idiomas cooficiais: castelán ou galego.

Probas libres de FP. Programacións didácticas

> 10.05.2022

Programacións didácticas para as probas libres de FP: Publícanse as programacións dos módulos para as probas libres de formación profesional e constitución das comisións de avaliación.

No arquivo pdf pode accederse ás programacións e aos calendarios de exames clicando no nome do ciclo na columna da esquerda.

Proceso de admisión

PROCESO DE ADMISIÓN:

Ante as numerosas consultas telefónicas, email, ou contacto sobre o proceso de admisión, informamos que:

 

O proceso de admisión a ciclos formativos, independentemente do centro, ciclo ou modalidade, está centralizado e se abre, todos os anos, na segunda quincena de xuño.

Toda a información sobre admisión, única para todos os centros de Galicia, está dispoñible na web da Consellería.

 

Probas libres 2021-2022

> 27.04.2022

Toda a información sobre as proibas libres de formación profesional na web da Consellería en:

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18 ao 29 de abril

Becas 2022-2023

> 14.03.2022

Publicada no BOE a convocatoria de axudas ao estudo para o curso 2022-2023.

O prazo de solicitude será do 30 de marzo de 2022 ata o 12 de maio de 2022.

Política de calidade

POLÍTICA DE CALIDADE DA REDE DE CALIDADE DE CENTROS INTEGRADOS:

O Sistema de Xestión da Calidade (SXC) da Rede de Centros Integrados de Galicia, que na actualidade está formada por 23 centros, está baseado na norma ISO 9001:2015 e aplícase de forma uniforme en todos os centros integrados de Galicia coordinados pola Subdirección Xeral de Formación Profesional. Todos os centros integrados desenvolven os mesmos PROCEDEMENTOS (PR) utilizando os mesmos MODELOS DOCUMENTAIS (MD), aínda que hai procedementos que inclúen modelos de libre configuración polos centros e mesmo poden habilitar documentos propios, se o consideran necesario.

A norma ISO 9001:2015 está enfocada a:

 • Mellorar a satisfacción dos clientes, no noso caso, todo o colectivo do centro, especificamente o alumnado.
 • Analizar as debilidades e amenazas da organización para identificar os riscos e as oportunidades.
 • Establecer procedementos de traballo que unifiquen os criterios, enfocados a uns obxectivos concretos de mellora, sobre todo o procedemento ensino-aprendizaxe.
 • Mellorar a eficacia e a eficiencia do traballo desenvolvido no centro.
 • Reducir o número de reclamacións.

Na actualidade o SXC inclúe 7 procesos e 24 procedementos, a meirande parte deles no apartado 8, relacionado co proceso ensino-aprendizaxe e a acreditación de competencias. Todos estes procesos están relacionados con un ou máis apartados da norma ISO 9001:2015 que consta de 10 apartados, sendo operativos, dende o punto de vista da calidade, do 4 ao 10. Hai que ter en conta que o SXC da Rede Galega de Centros Integrados está adaptado, segundo as necesidades, á ISO 9001:2015, pero non cubre todos os subapartados dos distintos epígrafes da norma, porque non o precisa.

No caso do CIFP Leixa, case todos os procedementos do SXC xa se estaban desenvolvendo no centro, polo que, a partir do curso 2021-2022, hai que adaptar os documentos ao novo sistema.

A denominación dos documentos fai referencia ao Manual de Calidade (MC), ao procedemento (PR) ou ao modelo documental (MD). Tamén hai instrucións de traballo (IT). 

Visita ERASMUS

Os días 25 e 26 de xaneiro estiveron no noso centro o director do Lycée Balata (Matoury) da Güiana Francesa, D. Marc Tainllander, acompañado por D. Carlos Soares de Sousa, xefe do departamento de TIC, e Dna. Rachelle Bowers, xefa do departamento de Inglés, en vistas a asinar un convenio ERASMUS polo que estudantes e docentes do centro caribeño realizarán unha estadía ERASMUS no noso centro, ademais dunha inmersión turística e cultural.

 

Visita ERASMUS (25 e 26.01.2022)

O CIFP Leixa na RTVG

> 09.12.2021

 

Powered by Drupal - Design by artinet