Selector rápido de contidos

Taller Transfronterizo en Portugal

Os días 21 e 22 de febreiro celebrouse en Monção (Portugal) o Taller Transfronterizo Erasmus + no que participou a directora do IES Leixa Ana Roel ao abeiro da solicitude que presentaron conxuntamente o IES Leixa, o CEIP Luis Vives, de Badajoz e a Associação portuguesa de pais e amigos do cidadão deficiente mental (APPACDM da zona norte de portugal), sobre un proxecto transfronterizo sobre inclusión de persoas con necesidades especiais. Por parte do IES Leixa participan as familias profesionais de Artes Gráficas e de Servizos Socioculturais e á Comunidade.

 

Taller Transfronterizo en Portugal (21 e 22.02.2017)

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 -

Publicada a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao funcionariado docente non universitario, cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Social Europeo.

Na seguinte ligazón pode consultar as persoas destinatarias, duración, documentación, lugar de presentación de solicitudes e máis información de interese.

    - Máis información

Proceso de admisión en bacharelato no IES Leixa

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE BACHARELATO PARA O CURSO 2017-2018

Normativa reguladora:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Calendario:

1. Reserva de praza no centro de orixe (ED550A): 1 - 15 de febreiro.

2. Rexistro de solicitudes de reserva por parte do centro adscrito: ata o 20 de febreiro.

3. Data do sorteo público a efectos de desempate: 23 febreiro.

4. Asignación de prazas por parte do centro de adscrición: ata o 27 de febreiro.

5. Publicación de listaxes de solicitudes de reserva admitidas: ata o 28 de febreiro.

6. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

7. Presentación da solicitude de admisión (ED550B): 1-20 de marzo.

8. No caso de que haxa máis solicitudes que prazas e se precise realizar o baremo: Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión (23 de marzo ao 03 de abril).

9. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril (Prazo de reclamacións 5 días hábiles a partir da publicación).

10. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

11. Impugnación das listaxes de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada, ante a persoa titular da xefatura territorial, 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

12. Comunicación da relación definitiva de persoas admitidas e non admitidas á xefatura territorial: 2 días hábiles seguintes ao da publicación da relación definitiva.

13. Formalización da matrícula: 26 de xuño-10 de xullo.

14. Prazo extraordinario de formalización de matrícula: 1-11 de setembro

 

Nota informativa:

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Nova aplicación de admisión

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon en marcha unha nova aplicación para o proceso de admisión en educación primaria, secundaria e bacharelato.

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato -

Xúntase a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Reactivación da ANPA

Representantes de nais e pais do Consello Escolar do IES Leixa inician xestións para reactivar a ANPA do centro.

Nunha primeira iniciativa, o IES Leixa creou unha conta de correo no dominio do centro para activar as comunicacións con estes/as representantes e facilitar a interacción.

A conta de correo é anpa@iesleixa.es 

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2017

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2017 -

Xúntase a Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017.

Prazo de inscrición:

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
 

Powered by Drupal - Design by artinet