Selector rápido de contidos

Graduación de estudantes de bacharelato

O salón de actos do instituto acolleu o acto de graduación dos estudantes de segundo de bacharelato no que se lles entregou a cada estudante unha orla e se recoñeceu aos mellores expedientes con matrícula de honra. Posteriormente, estudantes, pais e nais e docentes fixeron un acto de convivencia na cafetaría do instituto.

 

Graduación de bacharelato (19.05.2017)

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes de persoas adxudicadas. Curso 2016/2017

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes de persoas adxudicadas. Curso 2016/2017 -

Publicada a listaxe de persoas adxudicadas nas probas libres para a obtención de títulos LOE por centro elixido en primeira opción.

Viaxe formativa a Hamburgo a visitar a feira FESPA

Estudantes e docentes do ciclo superior de Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia viaxaron a Hamburgo para participar na FESPA, feira internacional de Artes gráficas 

 

1º día FESPA en Hamburgo (10.05.2017)

 

2º día FESPA en Hamburgo (11.05.2017)

3º día FESPA en Hamburgo (12.05.2017)

O IES Leixa no II Congreso FP Innova, do 10 ao 12 de maio de 2017

O IES Leixa participa no II Congreso FP Innova cun proxecto de innovación e unha miniempresa.

FP Innova - Emerxencias (10 a 12/05/2017)

 

FP Innova - Miniempresas (10 a 12/05/2017)

 

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2016/2017

Publicación da Circular nº 2/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2016/2017:

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 23 e 24 de maio de 2017 (ata as 14.00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 5 e 6 de setembro de 2017 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 29 de maio de 2017.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do día 7 de setembro de 2017.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 30 de maio de 2017.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 8 de setembro de 2017.

 

Listaxe provisional de persoas admitidas para bacharelato no curso 2017-2018

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas para o bacharelato no curso 2017-2018:

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Reactivación da ANPA

Representantes de nais e pais do Consello Escolar do IES Leixa inician xestións para reactivar a ANPA do centro.

Nunha primeira iniciativa, o IES Leixa creou unha conta de correo no dominio do centro para activar as comunicacións con estes/as representantes e facilitar a interacción.

A conta de correo é anpa@iesleixa.es 

Convocadas probas libres de títulos extinguidos LOXSE

 

Estas probas organízanse para que os estudantes que están a cursar un título LOXSE que se extingue poidan rematar os seus estudos de forma extraordinaria. No caso do IES Leixa haberá probas para Deseño e produción editorial e para Laboratorio de diagnóstico clínico.

Haberá dúas convocatorias, unha en setembro de 2016 e outra en xuño de 2017.

Prazo de inscrición:

  • Convocatoria de setembro de 2016: do 5 ao 15 de xullo de 2016.
  • Convocatoria de xuño de 2017: do 5 ao 15 de maio de 2017.

Powered by Drupal - Design by artinet