Espazo de ensino virtual do CIFP Leixa

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Importante: Cando un alumno/a do CP IES Leixa se dea de alta debe poñer:

  • no campo "NOME" o grupo no que está matriculado
  • no campo "APELIDOS" debe poñer por esta orde Apelido1 Apelido2, Nome.

Se non se efectúa o rexistro segundo estas instrucións, o usuario/a será eliminado do sistema.

Captura