Admisión

Toda a información sobre o proceso de admisión: datas, listaxes, información xeral, ...

Admisión a ciclos formativos.

O PROCESO DE ADMISIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Para estudar formación profesional, tanto no réxime ordinario como no de persoas adultas nos centros docentes sostidos con fondos públicos, é necesario participar nun proceso de admisión.

Este proceso determina os requisitos de acceso que deben cumprir os solicitantes, así como os prazos de presentación de solicitudes e matrícula.

 • O prazo de inscrición para o curso 2023-2024 é do 23 de xuño ás 13.00 horas do 5 de xullo. Neste período, as persoas interesadas deben presentar unha solicitude de admisión a través dun programa en liña propio da Consellería, que centraliza todas as solicitudes.

Toda a información sobre o proceso de admisión e matrícula pode consultarse na web de formación profesional.

 

MATRÍCULA:

A aplicación informática Ciclosadmisión permite o acceso a todas as persoas con solicitudes validadas. Deste xeito, as persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de matrícula.

As persoas que realicen a matrícula/reserva vía web NON TERÁN QUE FORMALIZAR NINGÚN DOCUMENTO NO CENTRO DE FORMA PRESENCIAL, PERO DEBERÁN ACHEGAR O XUSTIFICANTE DE TER ABONADO O SEGURO ESCOLAR ANTES DO COMEZO DAS CLASES (PODE FACERSE NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO).

No caso de facer a matrícula presencial no centro, a documentación que hai que aportar é a que segue.

 • CICLOS FORMATIVOS:

  • Sobre e impreso de matrícula (recóllese na conserxería nos prazos de matrícula).

  • Fotocopia do DNI

  • Certificado dos estudos alegados, se non se achegaron coa solicitude no CIFP Leixa

  • Recibo de ter abonado o seguro escolar (agás exentos/as). O seguro é de 1,12 € a ingresar na conta de //ABANCA ES54-2080-0233-12-3040010608.

  • O alumnado do CIFP Leixa que promociona de 1º a 2º debe achegar o boletín de cualificacións.

 

Powered by Drupal - Design by artinet