Selector rápido de contidos

blogue dedireccion

Política Lingüística colabora con PuntoGal nunha campaña con motivo do Día do Libro

Política Lingüística colabora con PuntoGal nunha campaña con motivo do Día do Libro -

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá no IES Leixa de Ferrol, na presentación da campaña da Asociación PuntoGal con motivo do Día do Libro, que se celebrará o próximo 23 de abril. A iniciativa conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Federación de Librarías de Galicia e do IES Leixa e consiste na distribución de cinco orixinais marcadores deseñados polo alumnado deste centro educativo para animar a ler e para estender o uso dos dominios .gal. Cada marcapáxinas inclúe un código que rebaixa o prezo dun dominio .gal a tan só 15 € + IVE.

No acto de presentación, o secretario xeral de Política Lingüística sinalou que “unir o libro e os dominios .gal de internet é xuntar nun mesmo proxecto dous dos axentes máis importantes da cultura galega e en galego, un de tan longa tradición como prometedor futuro e outro que representa a innovación e a extensión da nosa lingua aos novos espazos de comunicación xurdidos nas últimas décadas”.

A canda Valentín García, interviñeron na presentación desta iniciativa o director xeral de PuntoGal, Darío Janeiro; o vicepresidente da Federación de Librarías de Galicia, Xosé Antón Pedreira e a directora do IES Leixa, Ana María Roel, que actuou como anfitrioa.

12.000 marcapáxinas que unen a lectura e internet

As 12.000 copias de marcapáxinas que integran esta campaña distribuiranse en todas as feiras do libro de Galicia e en case duascentas librarías galegas. Incoporan, en forma de código, a posibilidade de obter un dominio .gal por só 15€ + IVE. Desta maneira, únese nunha mesma acción a lectura e internet , fórmula elixida polos organizadores para celebrar o próximo Día do Libro. Ata fin de existencias, os compradores recibirán un marcapáxinas con cada exemplar adquirido nos establecementos sumados á iniciativa.

A promoción comeza este mesmo 23 de abril e estará activa ata o 31 de agosto. Os códigos poden validarse en calquera das dúas empresas rexistradoras que participan: Dinahosting e CdMon. Toda a información pódese atopar na web do dominio .GAL: www.dominio.gal/promocions.

Participación dos estudantes

Arredor de vinte estudiantes do IES fixeron as súas propostas para animar á lectura, dos que PuntoGal seleccionou cinco modelos finalistas. Os cinco marcapáxinas escollidos, que poderán descargase xunto co resto dos presentados polos estudantes na web de PuntoGal (asociacion.gal), son da autoría de Julio Santiso Barreiro, Aida Bao Estévez, Tamara Álvarez Castro, Natalia Romero Díaz e Borja Rey Estévez.

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018 -

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente para ciclos medios, título de formación profesional básica, de ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

  • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
  • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Documentación relacionada

  • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
  • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
  • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
  • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
  • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
  • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalía e ditame técnico facultativo
  • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido (impreso de matrícula)

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

 

Presentación do vehículo simulador de accidentes resultado dun proxecto de innovación na FP

Presentación do vehículo simulador de accidentes resultado dun proxecto de innovación na FP -

Hoxe, 15 de febreiro de 2018, tivo lugar a presentación pública do vehículo simulador de accidentes resultado do proxecto "Simulador de rescate de vítimas de accidentes de tráfico", premiado na Convocatoria para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional 2016.

Este proxecto é froito da colaboración entre o CIFP Ferrolterra e o IES Leixa, xunto coa empresa Ambulancias Ferrolanas S.L. e a Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES).

Con esta presentación ponse en valor a calidade e profesionalidade das ensinanzas e centros educativos de Formación Profesional e dáse a coñecer esta ferramenta a outros colectivos relacionados coa seguridade cidadán, aos que lles pode resultar de grande utilidade tanto para a súa formación como para a realización de campañas de sensibilización da condución responsable: Servizo Galego de Saúde, 061, 112, protección civil, bombeiros, empresas de ambulancias, Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (ASGATE), concellos de Ferrolterra, grupos de emerxencias supramunicipais, Cruz Vermella e outros centros educativos.

Imaxe Portada: 
Imaxe: 
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa

 

Presentación do vehículo simulador de accidentes resultado dun proxecto de innovación na FP

Presentación do vehículo simulador de accidentes resultado dun proxecto de innovación na FP -

Hoxe, 15 de febreiro de 2018, tivo lugar a presentación pública do vehículo simulador de accidentes resultado do proxecto "Simulador de rescate de vítimas de accidentes de tráfico", premiado na Convocatoria para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional 2016.

Este proxecto é froito da colaboración entre o CIFP Ferrolterra e o IES Leixa, xunto coa empresa Ambulancias Ferrolanas S.L. e a Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES).

Con esta presentación ponse en valor a calidade e profesionalidade das ensinanzas e centros educativos de Formación Profesional e dáse a coñecer esta ferramenta a outros colectivos relacionados coa seguridade cidadán, aos que lles pode resultar de grande utilidade tanto para a súa formación como para a realización de campañas de sensibilización da condución responsable: Servizo Galego de Saúde, 061, 112, protección civil, bombeiros, empresas de ambulancias, Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (ASGATE), concellos de Ferrolterra, grupos de emerxencias supramunicipais, Cruz Vermella e outros centros educativos.

Imaxe Portada: 
Imaxe: 
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa
Presentación vehículo simulador de accidentes IES Leixa

[Novas de FP]

Os centros de secundaria deberán ofertar a materia de Historia da Filosofía en 2º de bacharelato para todos os alumnos

Os centros de secundaria deberán ofertar a materia de Historia da Filosofía en 2º de bacharelato para todos os alumnos -

Resumo: 
O conselleiro de Educación explicou hoxe no Parlamento de Galicia que o seu departamento non pode cambiar a natureza da materia, pero que establecerá a súa oferta obrigatoria
Terá que cursala, en todo caso, o alumnado da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que o seu departamento está xa a traballar para dar cumprimento, no ámbito das súas competencias, ao mandato da Cámara galega respecto da materia de Historia da Filosofía. Neste sentido, explicou que a Xunta non pode mudar a natureza desta materia e que, mesmo o Goberno central, non podería modificar o carácter da mesma –fixado mediante lei orgánica- a través dun decreto.

Polo tanto, a Consellería establecerá, a través dunha orde ou dunha instrución, que a materia de Filosofía que se imparte en 1º de bacharelato siga a ser troncal obrigatoria, con 3 horas. No caso da materia Historia da Filosofía, seguirá a impartirse en 2º de bacharelato como troncal de opción e será obrigatoria 4 horas) para o alumnado da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. No caso do alumnado que curse outras das modalidades de bacharelato, os centros educativos teranlles que ofertar de xeito obrigatorio esta materia para que podan escoller esta materia de 2º como específica.

A intención do departamento educativo da Xunta de Galicia é publicar a normativa correspondente ao longo do presente trimestre, para que estea en vigor o vindeiro curso, e de xeito que os centros se poidan organizar con tempo suficiente.

Román Rodríguez explicou tamén que o seu departamento comunicara ao Ministerio do ramo o consenso acadado no Parlamento de Galicia respecto da necesidade de propiciar, nos traballos do denominado Pacto educativo, un debate en profundidade sobre a situación da Filosofía no sistema educativo e a necesidade da súa pervivencia.

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais

Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais -

Publicada a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español.

Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2017/2018

Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2017/2018 -

Orde do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

 

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/2016

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/2016 -

Xúntase a Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
 

Oferta formativa de FP para o curso 2014-2015 en centros sostidos con fondos públicos

Oferta formativa de FP para o curso 2014-2015 en centros sostidos con fondos públicos -

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Nas seguintes ligazóns podes atopar a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario na modalidade presencial, e a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia para o curso 2014-2015, clasificadas por provincia e concello, así como por familia profesional e ciclo:

Réxime ordinario na modalidade presencial:

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 

Normativa relacionada

  

[Novas de FP]

Powered by Drupal - Design by artinet