Selector rápido de contidos

Matrícula

Documentación necesaria para a matrícula

MATRÍCULA 2017-2018:

A documentación que hai que aportar é a que segue.

 • BACHARELATO:

  • Sobre e impreso de matrícula (recóllese na conserxería nos prazos de matrícula).

  • Fotocopia do DNI (se non o teñen entregado na preinscrición) e da tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde ou Resolución de asignación de número de seguridade social expedida pola Tesourería Xeral onde conste o seu número de usuario da SS (NUSS).

  • Certificado de estudos ou equivalente (se non o teñen entregado na preinscrición).

  • Dúas fotografías (non son válidas fotocopias) tamaño carné co nome detrás. Se se imprimen directamente en ordenador, debe ser en papel fotográfico de, polo menos, 150 g.

  • Recibo de ter abonado o seguro escolar (agás exentos/as). O seguro é de 1,12 € a ingresar na conta de //ABANCA ES54-2080-0233-12-3040010608.
  • O alumnado do IES Leixa que promociona de 1º a 2º debe achegar o boletín de cualificacións.
 • CICLOS FORMATIVOS:

  • Anexo I (réxime ordinario) de solicitude de admisión.
  • Sobre e impreso de matrícula (recóllese na conserxería nos prazos de matrícula).
  • Fotocopia do DNI (se non o teñen entregado na preinscrición) e da tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde ou Resolución de asignación de número de seguridade social expedida pola Tesourería Xeral onde conste o seu número de usuario da SS (NUSS).
  • Certificado de estudos ou equivalente (se non o teñen entregado na preinscrición).
  • Dúas fotografías (non son válidas fotocopias) tamaño carné co nome detrás. Se se imprimen directamente en ordenador, debe ser en papel fotográfico de, polo menos, 150 g.
  • Recibo de ter abonado o seguro escolar (agás exentos/as). O seguro é de 1,12 € a ingresar na conta de //ABANCA ES54-2080-0233-12-3040010608.
  • O alumnado do IES Leixa que promociona de 1º a 2º debe achegar o boletín de cualificacións.

Powered by Drupal - Design by artinet