Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Aula Tea

A aula TEA foi un espazo creado no ano 2010 co obxectivo de escolarizar alumnado con diagnóstico TEA. Os nosos alumnos escolarizanse en modalidade combinada entre a aula TEA e a aula ordinaria. O alumnado intégrase na aula ordinaria naquelas materias que mellor se adapte tendo en conta, principalmente, as súas competencias. A integración realízase xeralmente cunha das profesoras da aula TEA, quen lle reforzará e adaptará as explicacións e actividades realizadas na aula ordinaria.

Nesta aula TEA traballamos dúas profesoras de Pedagoxía Terapéutica con formación específica en TEA. Empregamos unha metodoloxía específica que parte das potencialidades e características deste alumnado:

Ensinanza estructurada (Organización espacial, Organización temporal, Anticipación, ...)

As dificultades no uso das funcións executivas son frecuentes entre o alumnado con TEA e precisan estratexias que contribúan a facilitar tanto a anticipación como a estructuración das actividades.

Na aula cada alumno dispón dun horario individual no que se anticipan as distintas actividades que se levarán a cabo durante cada xornada.

Ademáis a aula está estructurada en distintos espazos debidamente sinalados (de traballo, de tempo libre, de ordenadores...)